Annonce
Sønderborg

Rengøring af midtbyen skal gå til det billigste bud

Gågaden fejes i de tidlige morgentimer, så der er pænt og rent, når folk vågner intet anende om, hvor tildænget midtbyen kan tage sig ud om natten i weekender og omkring højtider. Arkivfoto: Anna Husted Kristensen
Kommunen skal hente det billigste bud på at feje fra Føtex til rådhuset.

SØNDERBORG: Når folk færdes i gader og stræder, kan det som regel ses i form af henkastet skrald eller cigaretskod foruden ting, der blæser gennem det offentlige rum som følge af det gængse vejrlig.

Skrald og skod plus det løse ryddes af vejen fra Føtex gennem Perlegade til rådhuset i de tidlige morgentimer, uden nogen lægger mærke til, det måske ind imellem ikke har set så pænt ud. Nu skal opgaven fordelt på 3500 meter bymidte konkurrenceudsættes. Kommunen må i henhold til gældende lovgivning ikke bare lade sine kommunale folk i Vej & Park udføre arbejdet med støvsuger og fejekost, som det har været tilfældet indtil videre. Opgaven skal sendes i udbud, så private kan byde ind på renholdelsen. Er kommunen billigst, beholder den opgaven.

- Gennem en halv snes år har kommunen rengjort bymidten på vegne af grundejerne, der har betalt en fast pris for at få det udført, så man kunne være sikker på, der altid var gjort rent. Kommunen udfører opgaven fredag, lørdag, søndag og mandag. Resten af tiden skal grundejerne selv sørge for, der er er rent. Det er den kommunale del, der nu skal sendes i udbud. Det gøres ved at indhente tilbud fra fire firmaer, siger næstformand i teknik- og miljøudvalget Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

Annonce

Vejlov

Sønderborg Kommune er, jævnfør § 137 i vejloven, pålagt at sikre, at i de situationer, hvor kommunen udfører opgaver på borgernes vegne og regning, skal det ske til lavest mulige pris. På baggrund af positive tilbagemeldinger fra handelsstandsforeningen anbefaler forvaltningen, at renholdelsesordningen konkurrenceudsættes med udgangspunkt i de kriterier, omfang med mere, der kendetegner renholdelsesordningen i dag. Idet den årlige udgift til renholdelsesordninger over en fire årig periode er under tærskelværdien for udbudspligt, håndteres kraves om konkurrenceudsættelsen ved hjælp af tilbudsindhentning. Såfremt de indkomne tilbud overstiger udgifterne ved Vej og Parks udførelse af opgaven i dag, fortsætter ordningen uændret ved Vej og Park. Forudsat teknik- og miljøudvalgets godkendelse udarbejdes kravsspecifikationer med henblik på gennemførsel af tilbudsindhentningn primo 2020 og eventuelt leverandørskrift på renholdelsesordningen medie 2020.

145,30 kr. per kvadratmeter

159 grundejere betaler 145,30 kroner per løbende facademeter. Har man ti meter facade, er den årlige pris for rengøring 1453 kroner. I 2018 gav det 370.000 kroner i renholdelsesafgift til kommunen. Pengene dækker snerydning, glatførebekæmelse, fejning, opsamling af skrald og ukrudtsbekæmpelse. Vej & Park har stået for opgaven siden 2009 blandt andet ved brug af en eldreven støvsuger, der ført af en kommunal medarbejder gør det grove arbejde i de tidlige morgentimer.

- Jeg går ikke ud fra, overdragelsen af opgaven til en privat byder vil gøre nogen arbejdsløse. Det betyder vel alt i alt, en medarbejder skal have andre gøremål i de timer, fejning og snerydning normalt strækker sig over. Det svarer vel til en dags arbejde i ugen, siger Stefan Lydal, der ikke ser truende arbejdsløshed i horisonten som følge af konkurrenceudsættelsen.

- Det kan jo også være, den kommunale medarbejder, der udfører opgaven, kan blive ansat i det firma, der overtager den, hvis kommunen viser sig ikke at være billigst. Kommunen er forpligtet til at udføre opgaver på vegne af borgerne til billigste pris, siger Stefan Lydal.

En overdragelse til anden udbyder vil i givet fald finde sted fra medio 2020 og gælde for en fireårig periode.

Der er altid noget at feje op og gøre rent efter omkring rådhustorvet i de tidlige morgentimer. Arkivfoto: Anna Husted Kristensen
I nattens løb falder folks evne og vilje til at holde veje og stræder pænt ryddelige, og så må der en ekstra hånd og fejekost til, som i øjeblikket er kommunal. Arkivfoto: Anna Husted Kristensen
En el-dreven støvsuger er forholdsvis let at håndtere - selv for tidligere formand for teknik- og miljøudvalget Frode Sørensen, der for et par år siden tog det miljørigtige maskineri officielt i brug. Arkivfoto: Timo Battefeld
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
SønderjyskE

Følg kampen direkte: SønderjyskE scorer

Kommentar For abonnenter

Når de yngste skoleelever må vente urimeligt længe på bussen

Det skulle være så godt alt sammen, da den tidligere regering tilbage i begyndelsen af året foretog en justering på folkeskoleområdet sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre. Justeringen handlede blandt andet om at gøre skoledagen kortere for eleverne i indskolingen – altså på klassetrinene 0. – 3.-klasse. Med aftalen blev partierne på Borgen enige om at skære to timer og et kvarter af skoleugen for eleverne, der er i alderen fra seks til ni år. Med den kortere skoleuge blev der skabt mere frihed og også større faglighed. Lød det fra politikerne. For nogle elever rundt på en del af Vejen Kommunes folkeskoler er det dog så som så med de gode intentioner. I hvert fald halter det noget, når det gælder friheden, som vi beskriver på forsiden af denne sektion. Virkeligheden på mange skoler er blevet en helt anden. For det kan godt være, at flere af skoledagene er blevet kortere. Men det er i hvert fald ikke ensbetydende med, at eleverne så også kan nyde friheden – slet ikke hjemme. Et sted mellem 40 og 70 skoleelever rundt i kommunen kan nemlig slet ikke komme hjem, når det ringer ud ved 13.15-tiden. De må i stedet vente helt op til en time på, at bussen ruller op foran deres skole. Og med en vis transporttid er nogle af eleverne klar til at stille skoletasken hjemme i privaten lidt før klokken 15 – altså en time og tre kvarter senere. - Det synes jeg ikke, at vi kan være bekendt. Jeg mener, at busafgangene bør tilpasses skolens ringetider, lød det fra det socialdemokratiske byrådsmedlem, Elin Winther, på byrådsmødet tidligere på ugen. Og S-politikeren har en pointe. Rigtig mange politikere fik via de nyinstallerede mikrofoner i den nye byrådssal tildelt ordet. Og selv om der var forståelse for problematikken med ventetiden, så besluttede et stort flertal, at der ikke bliver ændret på forholdene. Dels fordi det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at ændre på bustiderne, og dels fordi det vil koste Vejen Kommune omkring 900.000 kroner årligt at tilpasse busserne de ringetider, som der er på de pågældende skoler. Flertallet har talt. Og sådan er demokratiets spilleregler. Men det rokker ikke ved, at Udvalget for skoler og børn med rimelighed godt kan kigge på problematikken engang til. Altså en ommer. Er der da virkelig ingen mulighed for at foretage et eller andet indgreb, der kan løse op for den urimelighed, som disse skoleelever oplever? Indrømmet; Nu er det ikke sådan, at de oplagte svar bare blæser i vinden. Men ventetiden synes altså at være for lang for disse seks til niårige. Intentionerne i justeringerne på folkeskoleområdet var i hvert fald en ganske anden. GOD 3. SØNDAG i advent

Erhverv

Erhvervsforening efterlyser svar om havnens fremtid: Usikkerhed er gift for virksomheder og investorer

Annonce