Annonce
Sydjylland

Retssager mod flyselskaber eksploderer: Overbelaster byretten i Kolding

Fra 2018 til 2019 er der næsten sket en fordobling i antallet af retstvister mellem flypassagerer og flyselskaber ved Retten i Kolding. Det har krævet ekstra mandskab. Arkivfoto: John Fredy
Antallet af retstvister mellem flypassagerer og flyselskaber vælter ind, og det lægger pres på flere af landets byretter. Retspræsidenten i Retten i Kolding advarer om, at det trods ekstra personale og flere penge kan forsinke andre sager.

Retssager: Byretten i Kolding har i særdeleshed fået at mærke, at den har Billund Airport i baghaven.

Civile sager mellem flypassagerer og flyselskaber om kompensation for forsinkelser og aflysninger vælter ind og har de seneste to år udløst kraftig kødannelse ved domstolen.

- I 2017 havde vi slet ikke de her sager, men nu er der blevet opbygget en kæmpe sagspukkel, siger retspræsident i Retten i Kolding, Vagn Kastbjerg.

Ifølge rettens egne tal modtog den 941 sager mellem flypassagerer og flyselskaber fra januar til november 2018. I samme periode 2019 modtog retten næsten det dobbelte, nemlig 1806 sager. Lige nu verserer 1134 sager, og det medvirker ifølge Vagn Kastbjerg til, at dommernes kalendere snart er fuldt booket hele 2020.

- Det giver frygtelig lange ventetider, og det vil gå ud over andre sager, siger Vagn Kastbjerg.

Indtil videre lykkes det Retten i Kolding at overholde kravet om, at straffesager om eksempelvis vold og våben skal afgøres inden for 37 dage.

- Men det er ikke holdbart i længden. Der er grænser for, hvor meget vi kan tage og hvor stærkt vi kan løbe, siger Vagn Kastbjerg.

Annonce

Sådan er dine rettigheder som flypassager

  • Flyver du til, fra og inden for EU-lande, giver EU’s flypassagerrettigheder dig ret til kompensation, ombooking, refusion af flybilletter, forplejning og eventuelt overnatning, mens du venter på et forsinket fly eller ved aflysning.
  • Din flyafgang skal være mindst to timer forsinket ved afrejse, før du kan gøre krav på visse rettigheder.
  • Hvis flyet er forsinket på grund af usædvanlige omstændigheder, som eksempelvis strejker, krig, terror eller uvejr, har du stadig dine rettigheder, men mister retten til kompensation.
  • For at kunne gøre krav på dine rettigheder skal du møde op i lufthavnen senest 45 minutter før planlagt afrejse, medmindre andet er meddelt fra flyselskabet.

    Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Bevidste om rettigheder

Han peger på, at det i langt de fleste tilfælde er virksomheder som Flyhjælp og Airhelp, der fører sagerne i retten på vegne af flypassagererne. Denne type virksomheder, der yder juridisk hjælp til flypassagerer i klemme, er piblet frem i både ind- og udland siden 2004, hvor en EU-forordning gjorde det muligt at få kompensation for aflyste og forsinkede flyafgange.

Flyhjælp estimerer, at mere end 340.000 danske passagerer oplever en kompensationsberettiget forsinkelse eller aflysning årligt. Virksomheden peger på, at flere og flere af disse passagerer er blevet bevidste om deres rettigheder, hvilket får antallet af sager til at stige. Pressechef Alex Kirkeberg oplyser, at Flyhjælp fører 2600 verserende sager i Danmark lige nu.

Retten i Esbjerg og Retten i Sønderborg afviser over for JydskeVestkysten at have samme problem som Retten i Kolding. Men ifølge netmediet Advokatwatch kæmper både Retten i Aalborg, Retten i Randers og Københavns Byret, der alle har landets store lufthavne i deres retskreds, med en tilsvarende udfordring. Retten i Kolding har næstflest sager efter Københavns Byret.

- Det havde vi overhovedet ikke forventet, siger Vagn Kastbjerg.

Ekstra personale

I forsøget på løbende at rydde ud i de mange retstvister mellem flypassagerer og flyselskaber, bliver sagerne fordelt på alle dommerne i Kolding Byret, fortæller Vagn Kastbjerg. Så snart en dommer har et hul i kalenderen, tager vedkommende således fat på en sag, og det har medvirket til, at produktiviteten ifølge retspræsidenten er steget 15 procent.

Men effektiviseringer gør det ikke alene. Byretten i Kolding har fået tildelt ekstra midler fra Domstolsstyrelsen, så der er blevet råd til at ansætte en ekstra dommer, ligesom kontorpersonalet er blevet udvidet.

- Vi gør, hvad vi kan, for at bruge de midler, vi har på bedst mulig måde, men det er ikke nok. Den almindelige beholdning af civilsager er samlet set ved at være fordoblet, og det kræver rigtig mange ressourcer, selvom sagerne blot handler om beløb på 5000 kroner, siger han med henvisning til, at Retten i Kolding havde cirka 3000 civilsager før de knap 2000 flysager, som nu er lagt oven i bunken.

Nedskæringer

Ifølge Vagn Kastbjerg samarbejder Retten i Kolding med Retten i Aalborg og Københavns Byret om udfordringen, ligesom man er i dialog med Domstolsstyrelsen. Det gør, at det trods alt er lykkes at komme til bunds i knap 1250 flysager i 2019 mod kun 30 sager i 2018.

- Men det er et kæmpe problem, at vi er omfattet af generelle nedskæringer, og at bevillinger kommer fra en fælles pulje, som bliver mindre år for år. Vi er jo ikke selv herre over, hvor mange opgaver, vi får, siger han.

Domstolsstyrelsen oplyser til JydskeVestkysten, at retterne får en basisbevilling og derudover tildeles midler ud fra deres sagstal. Hvis de modtager flere sager, får de flere midler indenfor rammerne af domstolenes samlede budget. Midlerne er ikke øremærket til håndtering af særlige sager som eksempelvis flysager.

- Derfor kan vi desværre heller ikke svare på, hvor mange penge retterne har fået til håndtering af disse sager, lyder det i et skriftligt svar fra Domstolsstyrelsens pressetjeneste.

Styrelsen har ikke svaret på avisens spørgsmål om, hvordan de forholder sig til udfordringen med de mange flysager, eller på om retterne kan forvente yderligere hjælp.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce