Annonce
Esbjerg

Ribe-marsken skal være modellandbrug for helt ny type landbrug

I denne uge fremlagde Anders Flensburg sine planer for en helt ny type landbrug for blandt andre Jesper Frost Rasmussen, Karen Sandrini, Thor Gunnar Kofoed fra Landbrug og Fødevarer, Søren Møller fra Fremtidens Bæredygtige Landskaber, Niels Laursen fra Sydvestjysk landboforening og formand for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd på sin gård ved Ribe. Privatfoto
Genetisk fremavlet kvæg, ingen brug af gylle og kunstgødning, pløjefri jord og reaktor til fremstilling af afgasset tørkompost. Blot enkelte ingredienserne i en ny type af landbrug i Ribe Marsken, hvor idémand Anders Flensburg allerede har opkøbt en stribe ejendomme til sit projekt. Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet er begejstrede, og i denne uge blev idéen fremvist for politikere og landbrugets organisationer.
Annonce

Ribe: Et nyt og banebrydende landbrugsprojekt er under opsejling i marsken omkring Ribe. Faktisk findes der på verdensplan endnu ingen projekter som det, idémand Anders Flensburg har udtænkt over de seneste fem år.

I denne uge var flere af landbrugets store organisationer på besøg på Anders Flensburgs landbrug. Her blev de præsenteret for hans idé, kaldet Permeco-modellen, hvor man nytænker græsarealer i marsken ved Vadehavet ved at omdanne jorden til multifunktionel landbrugsdrift på lavbundsarealer.

JydskeVestkysten omtalte projektet i foråret 2020 under navnene Klimagården og Permeco. På det tidspunkt havde Anders Flensburg tre gårde involveret, men et halvt år senere er antallet nået op på ni gårde, ligesom antallet af hektarer er øget til 650 i et sammenhængende område nord for Ribe Å, vest for Ribe by og syd for landsbyen Farup og Tanderup Digevej.

Og selv om det næsten lyder for godt til at være sandt, indgår marsken i et projekt, hvor man undgår gylle og kunstgødning, gør 80 pct. af jorden pløjefri og opfører reaktor til at fremstille afgasset tørkompost som gødning til markerne som strøelse i de nyudviklede teststalde.

Derudover udnyttes de for landbruget ikke altid attraktive lavbundsarealer, ligesom man er ved at fremavle en superko, der sammensat af ni forskellige slags genetisk materiale giver lidt mindre mælk og lidt mere kød for at passe til marskomgivelserne. Et dyr, der vil være den eneste af sin slags i verden.

Annonce

Fremtidig model

- Man skal se det oppe fra helikopteren, for de enkelte metoder findes allerede rundt omkring. Pointen her er, at man ingen steder har samlet alt i én enhed, og kører alle fem hovedområder ind i det samme projekt samtidig med, at man opretholder en fødevareproduktion. Det er biodiversitet, miljø, klima, fødevarer og dyrevelfærden, og vi tager det idealistiske fra alle fem verdener til at lave en fremtidig landbrugsmodel, der kan ses som en overbygning til økologien, og hvor alle kan være med i og med, at det kan skaleres ned til det enkelte landbrug.

Anders Flensburg kalder det et retrolandbrug med moderne midler, hvor græs er den vigtigste ressource og hvor man bruger dyr og den enkelte plante til at passe på naturen.


Som kommune har vi stor interesse i at se, om dette projekt kan komme i gang. Måske vi kan være med til at skabe en slags forsøgslandbrug

Jesper Frost Rasmussen


De besøgende på Anders Flensburgs gård blev blandt andet præsenteret for et landkort over markarealerne nord for Ribe Å, hvor man kan se, hvordan marsken skal dyrkes med afgrøder som lucerne, vårhvede, sukkerroe, timothe, havre og grønært samt flere forskellige græstyper.

Samlet set vil projektet nedbringe udledningen af CO2 drastisk, fordi de valgte afgrøder er med til at binde kulstoffet i jorden. Anders Flensburg forklarer, hvordan størrelsen af landbruget er eneste hage ved projektet, fordi det ikke falder ind i nogen rammer eller kasser for tilskudsordninger, regler eller fondskriterier.

Annonce

Klar til at hjælpe

Men her står Esbjerg Kommune med borgmester Jesper Frost Rasmussen(V) og formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini(S), klar til at hjælpe.

- Som kommune har vi stor interesse i at se, om dette projekt kan komme i gang. Måske vi kan være med til at skabe en slags forsøgslandbrug eller en form for friordning under gode betingelser, men det kan vi ikke bestemme i kommunen. Derfor skal det adresseres på Christiansborg, og det vil vi gerne hjælpe til med, siger Jesper Frost Rasmussen.

Han forklarer, at kommunen ikke har økonomi bundet op i projektet, men han ser et multifunktionelt landbrug som en win win-situation på mange planer.

- Vi bakker moralsk op i forhold til at finde de gode løsninger. Vi løber ind i alverdens forhindringer, når man prøver at gøre noget, der er lidt anderledes end de regler, vores samfund er skruet sammen efter. Det kræver, at både stat og kommune ser nærmere på det, siger han.

Karen Sandrini mener kommunens økologiske målsætninger for vandløb passer fint med Anders Flensburgs projekt.

- Det passer eminent med vores ambitioner om at være en grøn foregangskommune på alle områder. Kan man have et landbrug, der kan blive en model til, hvordan man løser Danmarks udfordringer på dette område, så er det absolut interessant. Esbjerg Kommune er en kæmpe landbrugskommune, og vi har et ansvar i forhold til at arbejde med reduktion af CO2, siger Karen Sandrini.

Om det skal være som modellandbrug, eller om Esbjerg skal være forsøgskommune, ved hun ikke, men hun ser Anders Flensburgs projekt som en idé, hvor man er gået langt for at finde en model, der kan danne præcedens for andre.

- Det ser ud til at være en nem og innovativ måde at reducere CO2 på, men samtidig en måde, der virkelig batter. Og så er det nabovenligt, fordi det er lugtfri.

Annonce

Samarbejdspartnere

Og Anders Flensburg er på alle måder gået langt for at se et nyt landbrug komme til verden, og han håber, de fremmødte gæster på gården vil bruge deres politiske kontakter til at lægge pres på blandt andet universiteter, fonde eller staten, der kan være med til at støtte et monitoringsprojekt.

For som det er nu, betaler han selv det forventede budget på omkring 35 mio. kroner.

- Dette er på egen risiko, og derfor må man ikke være i tvivl om, at jeg tror på det her. Jeg ved, det virker, og de størrelsesforhold, vi gør det i, findes ingen andre steder i verden, siger han og forklarer vigtigheden i, over en årrække at få projektet målt og monitoreret, hvilket allerede er i gang med flere forskellige samarbejdspartnere samt biologistuderende, der tæller plantetyper i marsken.

- Ingen store fonde, staten, politikere eller forskere går ind i det, før det er dokumenteret, og omvendt kan det ikke dokumenteres, før det er lavet. Derfor er vi allerede i gang, siger Anders Flensburg.

Deltagere

Med til mødet på Anders Flensburgs gård øst for Ribe var formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen, viceformand for Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed, formand for Fremtidens Bæredygtige Landskaber, Søren Møller og formand for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd.

Ud over Jesper Frost og Karen Sandrini var også kommunens miljøchef, Christina Føns med til mødet.

Til at hjælpe med monitorering af projektet samarbejder Permeco med Aarhus Universitet, Center for Cirkulær Bioøkonomi og Center for Fødevarer og Jordbrug.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Efter fund af britisk mutation: Hel landsby forbereder sig på test

Kolding

Budgetaftale sikrer 46,4 millioner kroner til kæmpe vejanlæg ved Tankedalsvej

Annonce