Annonce
Esbjerg

Rigmand giver sin herregård og gratis kunst og kultur til folket

Når erhvervsmanden Johan P. Hoffmann og hustruen Jytte fraflytter deres bolig på herregården Endrupholm, giver de den via en fond til befolkningen. Herefter skal herregården være omdrejningspunkt for gratis kulturoplevelser. PR-Foto
Johan P. Hoffmann, der har tjent sin formue ved at opbygge og sælge dyrefodervirksomheden Arovit, har sammen med hustruen Jytte stiftet en ny fond, som overtager deres bopæl, herregården Endrupholm. Herregården skal herefter være centrum for gratis koncerter og udstillinger for befolkningen.

Esbjerg: Herregården Endrupholm ved Endrup nord for Bramming skal i fremtiden være et omdrejningspunkt for en række forskellige gratis kulturoplevelser for befolkning i Esbjerg Kommune og gæster fra andre steder i landet.

Det er formålet med en ny fond, Endrupholm Jytte og Johan Hoffmanns Fond”, som Johan Hoffmann og hans hustru Jytte Hoffmann netop har stiftet. Fonden er stiftet via selskabet Endrupholm Invest ApS, og i daglig tale vil fonden blive kaldt ”Endrupholmfonden”.

Johan Hoffmann, en af Esbjergs helt store erhvervspersonligheder, har tjent sin formue ved at opbygge og sælge dyrefodervirksomheden Arovit, i dag C&D Foods, og allerede tilbage i 2016 stiftede han Johann Hoffmann Fonden.

Endrupholmfonden er etableret med en kapital på 40 millioner kroner, hvor op til halvdelen er reserveret til køb af herregården, når den ikke længere skal anvendes til bolig for Hoffmann-parret. De øvrige midler skal anvendes dels til ejendommens drift og understøttelse af eksempelvis kunstnerrefugium, dels udstillinger, koncerter og andre aktiviteter på ejendommen.

Annonce
Jeg har i perioden fra 2014 til 2019 gennemført et omfattende generationsskifte til mine 3 døtre - Bettina, Pernille og Henriette Hoffmann. De har overtaget en del af formuen sammen med ejerandele i virksomheder i lokalområdet og resten af landet, som vi har investeret i. Der er dermed sørget godt for næste generation.

Johan P. Hoffmann

Først når parret flytter

Johan og Jytte Hoffmann lægger stort vægt på, at aktiviteter og besøg på ejendommen skal være gratis. Desuden bliver fondens arrangementer ukommercielle, og et at fondens væsentlige mål er netop at skærpe den generelle interesse for kultur og kunst til gavn for alle kulturudbydere i området.

Der er ingen tidsplan for overtagelse af ejendommen, men der iværksættes allerede i år de forberedende arbejder.

- Jytte og jeg har gennem nogen tid overvejet, hvad der skal ske med Endrupholm, når vi ikke længere bor der. Vi mener begge at have fundet den rigtige løsning med den nye fond, og vi glæder os meget til at se, hvad dette tiltag kan føre med sig, forklarer Johan Hoffmann.

Samtidig med etableringen af Endrupholmfonden har Endrupholm Invest ydet en gave til Johan Hoffmann Fonden, der er omkring 15 millioner kroner større end de oprindeligt planlagte 80 millioner kroner.

Jytte og Johan Hoffmann har dermed øremærket samlede bidrag på 135 millioner kroner til gavn for blandt andet kultur, kunst, idræt, sundhed og iværksættere i Esbjerg Kommune.

Hoffmann er taknemmelig

- Fra 2016 til nu har vi gennem Johan Hoffmann Fonden ydet støtte til projekter i Esbjerg Kommune for i alt cirka 20 millioner kroner. Jeg føler, at vi har gjort en forskel i kommunen. Tiltaget omkring Endrupholm er en forlængelse af disse forhold, men også udtryk for et ønske om at gøre Endrupholm tilgængelig for kommunens borgere. Derfor tænker jeg også, at bestyrelsen vil sørge for, at aktiviteterne bliver i et bredt spektrum, så der både bliver plads til de smalle kunstarter og det folkelige, siger Hoffmann og fortsætter:

- Uden støtten fra Esbjerg Kommune og mange loyale medarbejdere bosiddende i Esbjerg Kommune havde min virksomhed Arovit aldrig vokset sig til det, som den blev. Det er jeg dybt taknemmelig for.

Der er udpeget en bestyrelse i Endupholmfonden bestående af byrådsmedlem Jakob Lose (V), museumsdirektør Flemming Just og bestyrelsesmedlem Henry Heiberg, hvor sidstnævnte fungerer som formand. Når fonden overtager ejendommen, udvides bestyrelsen med yderligere 2-3 personer med dybere indsigt i fondens aktivitetsområder.

Om Endrupholm

Endrupholm er en herregård, der under kong Frederik den 2. blev bygget af Adelsmanden Claus Skeel i 1580. Forud herfor havde kongen byttet Endrupholm væk med henblik på at samle sit gods i Østjylland.

Ejendommen er en af få herregårde i Vestjylland. Den nuværende hovedbygning er fra 1770’erne. Johan Hoffmann har ejet og beboet ejendommen siden 2000. Det samlede bygningsareal udgør cirka 1.800 kvadratmeter.

Johan Hoffmann har ejet og beboet Endrupholm siden 2000. Når han og hustruen flytter, skal ejendommen via Endrupholmfonden være omdrejningspunkt for eksempelvis gratis koncerter og udstillinger. PR-foto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce