Annonce
Sønderborg

Morten Ringive revser Sønderborgs naturpolitik: Naturen mangler plads

Morten Ringive (t.h.) i gang med at skabe bedre vilkår for fisk. Arkivfoto: Søren Gylling
Morten Ringive i Augustenborg er et engageret naturmenneske og arbejder med naturgenopretning og egne forsøg på fem hektar jord. Snart har han møde med Danmarks Naturfredningsforening for at få Sønderborg til at give naturen mere plads.

Sønderborg: - Sønderborg tager ikke overraskende en 83. plads inden for naturkapital. Viljen til ikke at prioritere natur er desværre ekstrem tydelig. Og det samtidig med, at regeringen opfordrer alle kommuner til at løfte naturen, mener Morten Ringive, som bor i Augustenborg.

Han er blandt andet kendt for sit engagement med storkereder i byens storkelaug, men også naturgenopretning generelt og interesse for, hvordan naturen har det og kan udvikles.

Han sidder desuden i kommunens Det Grønne Råd, men føler ofte, at man ikke rykker meget på tingene her:

Annonce

- Jeg har snart møde med både Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Danmarks Ornitologiske Forening (DOF) for at skabe forslag til kommunen. Blandt andet kan en ting som at klippe hegn flyttes til om vinteren for at ødelægge mindst muligt for dyr og insekter, påpeger Morten Ringive.

Han har selv fem hektar jord, hvor han har undersøgt helårsgræsning med køer. Helårsgræsning kan, i følge Miljøstyrelsen, skabe en variation af levesteder for planter og dyr og være med til at opretholde en rig natur.

- Tingene får lov at udfolde sig. Græsset får frø, tidslerne blomstrer og der, hvor der er brændeælder, får forskellige sommerfugle larver lov til at udvikle sig, tilføjer han.

Pjusket natur

- Jeg tror også, at man har en opgave i at få ændret folks opfattelse af, at alle offentlige arealer ikke nødvendigvis skal være pæne og velfriserede som en villahave. En grøft eller hegn må gerne se lidt pjusket ud, men der skal selvfølgelig tages hensyn til trafiksikkerheden, understreger Ringive.


Jeg har snart møde med både Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Danmarks Ornitologiske Forening (DOF) for at skabe forslag til kommunen. Blandt andet kan en ting som at klippe hegn flyttes til om vinteren for at ødelægge mindst muligt for dyr og insekter.

Morten Ringive


Naturpleje hører under teknik- og miljøudvalget og her vil formand Aase Nyegaard (Fælleslisten) gerne være lydhør:

- Jeg synes, vi har sat meget i gang i kommunen hen mod en mere vild natur, men vi skal altid tænke os om. Det kan give god mening at ændre noget og gøre noget andet i mindre omfang, siger Nyegaard, som desuden er enig i, at skiltning og kommunikation generelt er vejen til forståelse, når pleje af de grønne arealer ændres til en mindre poleret udgave.

Morten Ringive vil i sit arbejde for mere vild natur også gerne ændre det faktum, at kommunen sælger jord til private. Jord som kunne have gjort noget godt for naturen.

- Det er ofte små grønne frimærker, som kan gøre en stor forskel, tilføjer han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce