Annonce
Billund

Rundkørsel til debat: Åbent brev til teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune

Børge Bladsgaard Jensen mener ikke, at Billund Kommune har taget en god beslutning i forbindelse med opbygning af rundkørslen ved Sydtoften i Grindsted. Arkivfoto: Andreas Bjerre
Annonce

Læserbrev: Jeg vil gerne rose udvalget for, at det nu endelig ser ud til, at der sker noget med rundkørslen i krydset ved Tinghusgade – Vestre Boulevard – Sydtoften, hvor flere ”bløde” trafikanter i løbet af de senere år er kommet alvorligt til skade ved trafikuheld.

Det er så også det eneste, som jeg vil rose udvalget for, idet man tilsyneladende ikke har set på, hvor og hvordan uheldene i og ved rundkørslen rent faktisk er sket.

Billund Kommune har betalt rådgivningsfirmaet Cowi for at komme med deres bud på mulige løsninger, og i Cowis rapport står det at, ”der er ikke foretaget en egentlig uheldsanalyse i forbindelse med udarbejdelse af dette notat”.

Tilsyneladende har Billund Kommune heller ikke analyseret uheldene – det fremgår i hvert fald ikke af referater af udvalgsmøder.

Hvis man havde analyseret uheldene, ville man kunne konstatere, at flere af uheldene faktisk ikke er sket i selve rundkørslen, men i forbindelse med, at cyklister forlader rundkørslen.

Personligt har jeg kendskab til to alvorlige uheld, hvor cyklister forlader rundkørslen for at køre ad Vestre Boulevard i nordlig retning.

Her blev de ramt og væltet af biler, som kører i samme retning ud af rundkørslen.

Dette sker, fordi der simpelthen er for lidt plads til, at en bil kan passere en cyklist på tilstrækkelig sikker afstand samtidig med, at cyklisten ledes ud på kørebanen få meter fra rundkørslen.

Ved den planlagte ombygning af rundkørslen tages der ikke hensyn til denne problemstilling, og den manglende uheldsanalyse vil måske betyde, at ombygning ikke vil forbedre trafiksikkerheden i og ved rundkørslen i nævneværdig grad.

Et tredje uheld skete på den dobbeltrettede cykelsti på Sydtoften nogle få meter vest for rundkørslen, hvor to cyklister stødte sammen.

Med hensyn til cykelstien langs Sydtoften, så har udvalget nu en gylden mulighed for at rette op på tidligere tiders fejltagelser, men man har desværre valgt at ignorere rådgivningsfirmaet Cowis anbefalinger som er følgende:

”Generelt frarådes dobbeltrettede cykelstier i byområder, særligt når cykelstien som her krydser mange sideveje. Når cyklisterne kommer fra begge sider, kompliceres trafikbilledet, og der er risiko for, at cyklisterne overses. Derfor anbefales løsningen generelt ikke. Det vurderes i dette tilfælde mere trafiksikkert at have cyklisterne i vestgående retning på kørebanen, hvis enkeltrettet cykelsti eller cykelbane i nordlig vejside ikke er muligt. Det er derfor Cowis anbefaling at ændre den dobbeltrettede cykelsti til enkeltrettet cykelsti”.

Hertil kommer, at oversigtsforholdende fra flere af sidevejene er ekstrem dårlig.

En cykelsti bør være tryghedsskabende for både cyklister og andre trafikanter, og det er bestemt ikke tilfældet med den nuværende dobbeltrettede cykelsti.

Som Cowi anbefaler, bør den gøres enkeltrettet i hele dens længde, og der bør anlægges en cykelbane langs den nordligste side af Sydtoften.

Jeg vil bede udvalget om at offentliggøre en skitse visende de planlagte ændringer vedrørende rundkørslen og cykelstien, og jeg vil opfordre borgerne i området til at give deres mening til kende, ikke kun til mig, men også til offentligheden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Politiet efterlyser 30-årig kvinde

EM I HÅNDBOLD For abonnenter

Det nye omdrejningspunkt: Vejen ind i varmen har været lang, træls og bumlet

Annonce