Annonce
Tønder

Så er du advaret: Der er fuld stop forude

Hønning-krydset nord for Arrild skal nu gøres mere sikkert. I hver fald advares bilister på Arnumvej, der nærmer sig krydset ved Rømøvej, en ekstra gang om, at der er fuldt stop forude. Til venstre ses Tønder Kommunes trafikplanlægger Sonja Svendsen. Til højre er det udvalgsformand Bo Jessen (TL) og i midten lederen af færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Knud Reinholdt. Foto: Uwe Iwersen
Indtil for to uger siden var der fire sortplet-krydser i Tønder Kommune. Langs Rømøvej etableres nu i to kryds helt nye tekniske løsninger, der skal gøre det mere sikkert at køre og registrere trafikafviklingen.

ARRILD: Indtil for to uger siden var der fire såkaldte sortplet-krydser på Tønder Kommunes vejkort. Om kort tid skulle de gerne være fortid.

Forleden blev krydset Gærupvej/Østerbyvej ved Daler omlagt, og i den kommende tid tages der fat om Jørgensgård-krydset ved Løgumkloster.

De to resterende sorte pletter befinder sig begge langs Rømøvej mellem Toftlund og Skærbæk. Ved begge er der nu etableret nye lystavler, der med moderne teknologi skal nedbringe uheldsrisikoen og faren for alvorlige ulykker.

Annonce

Senest skete en sådan ulykke i krydset Arnumvej/Rømøvej i Hønning nord for Arrild. Her blev der fredag trykket på en knap, der skal gøre krydset mere sikkert for alle trafikanter. Det sikkerhedsmæssige tiltag går ganske enkelt ud på, at en lystavle, placeret 100 meter før krydset, blinker med budskabet, at der er fuld stop forude.

- Vi må bare erkende, at almindelige skilte ikke respekteres, siger lederen af færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Knud Reinholdt.


Vi må bare erkende, at almindelige skilte ikke respekteres

Kurt Reinholdt, Syd- og Sønderjyllands politi


Han henviser blandt andet til, at færdselspolitiet sidste år over en periode holdt øje med krydset nord for Abild. Det resulterede i en stribe færdselslovsovertrædelser.

- I de 14 dage vi var der i kortere eller længere perioder, registrerede vi i alt 27, der kørte over for fuld stop, påpeger Knud Reinholdt.

Det første sted

Hønning-krydset er det første sted i Danmark, hvor det blinkende "fuld stop forude"-skilt sættes op. Kryds nummer to ligger 10 kilometer længere mod vest,  det såkaldte Bredbjerg-kryds nordøst for Skærbæk, hvor Ullerupvej krydser Rømøvej. Også her er der sket en del sammenstød.

Ud over at advare bilisterne om krydset har de elektroniske lystavler også en registrerende funktion. Således indsamles data såsom antal af forbipasserende biler i begge køreretning samt deres hastighed.

De blinkende trafiktavler er ifølge formanden for teknik- og miljøudvalget i Tønder Kommune, Bo Jessen (Tønder Listen), en forholdsvis billig måde at øge trafiksikkerheden på. Prisen for denne løsning er 250.000 kroner pr. kryds.

Sort plet

Kriteriet for at udpege et kryds som en sort plet er, at der skal være sket fire eller flere uheld i krydset i en periode på fem år.

Der tælles kun uheld, som er registreret af politiet.

Derudover holder man også tal på antallet af såkaldte ekstrauheld - altså uheld, hvor politiet har været til stede, men ikke optaget rapport.

Ekstrauheldene har ikke indflydelse på udpegningen.

Det skal ifølge trafikplanlægger ved Tønder Kommune, Sonja Svendsen, blandt andet holdes op mod, at hvert alvorligt færdselsuheld koster samfundet 5,3 millioner kroner. Og så er hverken de menneskelige omkostninger eller prisen for genoptræning/omskoling medregnet.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen, fik lov til at trykke knappen der satte kan i den elektroniske advarselstavle ved Hønning-krydset. Det er første sted i Danmark, at denne tekniske løsning bringes i anvendelse. Det er ITS Teknik, der har leveret løsningen. Rådgiver og konsulent fra firmaet, Dan Bliup, gav Bo Jessen en hjælpende hånd, mens lederen af færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Knud Reinholdt, holdt  øje med, at alt fungerede, som det skal. Foto: Uwe Iwersen

Prisen for at tilsidesætte et fuld stop skilt ligger i øvrigt fast. Bøden er på 2000 kroner, og dertil kommer et klip i kørekortet. Sidstnævnte kommer ifølge Knud Reinholdt bag på de fleste.

- Vi hører tit undskyldningen, jamen der kom jo ingen. Men den tæller ikke, understreger han.

Fuld stop er fuld stop, og man skal holde helt stille.

- Det gælder også bil nummer to, der har det med at rulle ud i krydset efter den første, bemærker Sonja Svendsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Steen havde job, kone, børn og hus - men røg på flasken: Nu bor han på forsorgshjem og forsøger at komme ud af sit misbrug

Annonce