Annonce
Billund For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Billund Kommunes virksomheder

Kom ikke over nulstregen: Underskud i Grindsted Mk-virksomhed

IBR Holding ApS, der er et firma i Grindsted Mk, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -30.098 til -191.752 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 10.715 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 343.226 kroner til 292.065 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 2,6 millioner til 2,3 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Ivan Pasgård Riddersholm og ejes af Ivan Pasgård Riddersholm,Birthe Vesterager Riddersholm.

IBR Holding ApS tilhører branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål består i formueadministrerende virksomhed, herunder at besidde anparterne i datterselskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab klar: Firma i Grindsted arbejder med sit underskud

Grindbo-Byg ApS, der er et firma i Grindsted, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet reduceret fra -95.680 til -23.765 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaet oplyser ikke, hvor mange ansatte der har været i 2020/21. Året før var der i gennemsnit 1, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -28.208 kroner til -28.385 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 154.101 til 130.314 kroner.

Firmaet ledes af direktør Ivan Pasgård Riddersholm. I første omgang er det IBR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ivan Pasgård Riddersholm den dominerende ejer.

Grindbo-Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at udføre handel, håndværksvirksomhed og investeringer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Regnskabsvirksomhed i Grindsted fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet REVISION KJÆR ApS, der har adresse i Grindsted. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 9, året før var det 8.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 5,5 millioner kroner til 6,7 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Grindsted-virksomheden fra 1,8 millioner til 2,4 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Peter Nørgaard Kjær. I første omgang er det NØRGAARD KJÆR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Peter Nørgaard Kjær den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er REVISION KJÆR ApS anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er revision, bogføring, økonomisk rådgivning og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Kennel De Vall ApS i Tofterup tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Kennel De Vall ApS, der er en virksomhed i Tofterup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 354.610 til 945.639 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 337.094 kroner til 449.127 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Tofterup-firmaet fra 358.646 til 1,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Evald Holm Madsen, der også er ejer.

Kennel De Vall ApS tilhører branchen "Kenneler." Firmaets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive hundekennel og dertil knyttet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Zebicon A/S i Billund fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Billund-firmaet Zebicon A/S. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 343.560 til 2,5 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 11 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 5,4 millioner kroner til 9,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Billund-firmaet fra 2,8 millioner til 4,8 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Jeppe Laursen og Kasper Fedde Krogh. I første omgang er det PBH 28.186 ApS,JEPPE HEBSGAARD LAURSEN ApS,PBH 28.187 ApS,KASPER FEDDE KROGH ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jeppe Laursen,Kasper Fedde Krogh de dominerende ejere.

Zebicon A/S hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er handel, servicering, investering og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet svandt relativt meget i Arm.solution ApS i Filskov

Firmaet Arm.solution ApS, der har adresse i Filskov, har oplevet en relativ stor nedgang i resultatet i det seneste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 699.066 til 52.125 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Omsætningen blev på 1,3 millioner kroner, året før var tallet 1,2 millioner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 882.135 kroner til 201.858 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Sidste år voksede egenkapitalen i Filskov-firmaet fra 2975 til 55.100 kroner.

Selskabet ledes af direktør Brian Icedor Petersen. I første omgang er det EJENDOMSSELSKABET AF 7. NOVEMBER 2012 ApS,ESN 666 ApS, der står som ejere. I sidste ende er Rene Gier Vemmelund den dominerende ejer.

Arm.solution ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er udlejning af arbejdskraft til smedning"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ejendomsudlejer i Grindsted holdt fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Grindsted-selskabet J&N Ejendomme ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 48.520 til 160.367 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 485.513 kroner til 584.094 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Grindsted-firmaet fra 5,6 millioner til 5,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Lars Nørgård. I første omgang er det ÅÆØ 250 ApS,J. N. INVEST ApS,LN HOLDING, GRINDSTED ApS, der står som ejere. I sidste ende er Lars Nørgård den dominerende ejer.

J&N Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Jensen & Nørgård A/S i Grindsted er stabil: Holder fast i et plus

I det seneste år har der igen været overskud i Grindsted-firmaet Jensen & Nørgård A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 120.683 til 1,1 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 15, året før var det 14.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 5,8 millioner kroner til 6,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 856.132 kroner efter skat et overskud på 856.132 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Jensen & Nørgård A/S fra 8,7 millioner til 8,5 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Lars Nørgård. I første omgang er det ÅÆØ 250 ApS,J. N. INVEST ApS,LN HOLDING, GRINDSTED ApS, der står som ejere. I sidste ende er Lars Nørgård den dominerende ejer.

Jensen & Nørgård A/S tilhører branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive autoforhandling, autoser- vice, reparationsværksted og anden i forbindelse hermed hørende virksomhed samt finansiering"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Udlejningsfirma i Grindsted holdt fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i Grindsted-selskabet Ejendomsselskabet Vestergade 94 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 48.900 til 138.004 kroner før skat. Set over selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 173.046 kroner til 255.898 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Grindsted-selskabet fra 99.180 til 207.406 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Lars Nørgård. I første omgang er det ÅÆØ 250 ApS,J. N. INVEST ApS,LN HOLDING, GRINDSTED ApS, der står som ejere. I sidste ende er Lars Nørgård den dominerende ejer.

Ejendomsselskabet Vestergade 94 ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Røde tal forsvandt: Hededam Holding ApS i Klink gik fra underskud til millionplus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Hededam Holding ApS i Klink. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -93.720 til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -25.584 kroner til -24.668 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Klink-selskabet fra 22,8 millioner til 24,4 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Elisabeth Dagny Hededam, der også er ejer.

Hededam Holding ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive handel"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du gå på opdagelse i Billund Kommunes virksomheders regnskaber, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Billund For abonnenter

Maskinfabrik vokser: Snart breder virksomheden sig over 2000 kvadratmeter

Danmark

Søndagens coronatal: Endnu en dag med over 25.000 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg For abonnenter

Familie betalte selv for succesfuld genoptræning efter voldsom blodprop, men nu er Linda opgivet af kommunen: Jeg troede, systemet var til for at hjælpe borgeren

Erhverv For abonnenter

Se listen: 34 Kolding-firmaer og 88 medarbejdere blev ramt af konkurs i 2021

Tønder For abonnenter

På størrelse med 3000 fodboldbaner: Virksomhed vil forsyne stort set hele Sønderjylland med gigantisk solcellepark

Aabenraa

Boligsalget sætter endnu engang rekord: Tyskere er vilde med at flytte til Aabenraa

Tyske oversvømmelser chokerede verden: Det kan også ske i Danmark, for vi bygger for tæt på vandet

Kultur For abonnenter

Lars bor i et hus med en helt særlig historie: Fra sin altan har han en unik udsigt over hele Kolding

Billund

GGIF mister håndboldprofil: Skal spille i landets bedste række

Erhverv For abonnenter

Så er den gal igen: Grillkiosk får bøde for indtørret kødsaft, fedtperler og seks kolde pølser med en afløbsslange henover

Løvkvist om formandsdebat i DF: Messerschmidt skal tirres, indtil han forløber sig

Aabenraa For abonnenter

Tysk par er faldet perfekt til i Hostrupskov: - Naboerne kom med blomster efter få dage

Varde For abonnenter

Trafikplaner for millioner i Blåvand holder for rødt lys - er først færdig i 2025

Haderslev

Konservativ opsang: - Stop den discountbutik. Det bliver området ikke kønnere af

Annonce