Annonce
Billund For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Billund Kommunes virksomheder

Nyt regnskab: Virksomhed i Juellingshl får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Juellingshl-virksomheden Vesterby Miljø- og Entreprenørservice ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 79.636 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 464.199 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Thomas Sigvald Vesterby. I første omgang er det Vesterby Miljø Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Sigvald Vesterby, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Vesterby Miljø- og Entreprenørservice ApS anbragt i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med miljø- og entreprenøropgaver, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Prikken ApS fik større overskud end året førPrikken ApS, der er en virksomhed i Vorbasse, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 113.541 til 255.375 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 565.381 kroner til 678.513 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vorbasse-virksomheden fra 540.260 til 626.447. Firmaet ledes af direktør Jette Kring. I første omgang er det PRIKKEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jette Kring og Bjarne Henrik Buch Kring, der er de dominerende ejere. Prikken ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive detailhandel samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Billund-virksomheden Skaerlund ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skaerlund ApS, der er en virksomhed i Billund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Billund-firmaet fra 3,4 millioner til 4,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bartholomeua Nicolaas Straathof. I første omgang er det STRAATHOF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jelle Straathof, Ferdy Straathof og Florian Straathof, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Skaerlund ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje landbrugsejendom og drive landbrug samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Pilgaard ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Pilgaard ApS, der er en virksomhed i Billund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 528.352 til 535.589 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Billund-virksomheden fra 3,4 millioner til 3,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Jelle Straathof. I første omgang er det STRAATHOF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jelle Straathof, Ferdy Straathof og Florian Straathof, der er de dominerende ejere. Pilgaard ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje landbrugsejendom og drive landbrug samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Inpro A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Inpro A/S, der er en virksomhed i Billund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner til 5,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Billund-virksomheden fra 6,9 millioner til 7,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Amor. I første omgang er det AMORSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Amor, der er den dominerende ejer. Inpro A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i Morsbøl fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i MIX-WARE ApS, der er en virksomhed i Morsbøl. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 866.121 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste blev noteret til 2,9 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Morsbøl-virksomheden fra 1,7 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Johansen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Johansen. MIX-WARE ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er softwareudvikling, handel med EDB-artikler og EDB-teknisk assistance
Går tilbage: Virksomhed i Billund går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Billund-virksomheden AJK BYG ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 47.682 til -8121 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 269.873 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 463.378 til 451.550 kroner . Virksomheden ledes af direktør Airidas Jakutis. Virksomhedens reelle ejere er Airidas Jakutis. I Erhvervsstyrelsens register er AJK BYG ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Grindsted tjente flere penge i seneste regnskabNK Jensen Byg ApS, der er en virksomhed i Grindsted, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 36.551 til 309.331 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Grindsted-virksomheden fra 897.202 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Niels-Kristian Søndergaard Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Niels-Kristian Søndergaard Jensen. NK Jensen Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive tømrer- og snedkervirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Kama Ejendomme ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Grindsted-virksomheden Kama Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 34.307 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 80.742 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Frank Boye-Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Frank Boye-Petersen. Kama Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom, tømrer- og snedkervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Schrøders Maskinfabrik ApS fik større overskud end året førSchrøders Maskinfabrik ApS, der er en virksomhed i Stend-Krogag, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 50.345 til 72.468 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 294.719 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner - et fald på -31 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 56.476 kroner efter skat, faldt formuen i Schrøders Maskinfabrik ApS fra 1,5 millioner til 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Schrøder Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Schrøder Christensen. Schrøders Maskinfabrik ApS hører hjemme i branchen "Maskinforarbejdning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, produktion samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Hancock Depot ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårHancock Depot ApS, der er en virksomhed i Gilbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 18.387 til 58.851 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 565.018 kroner til 735.131 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gilbjerg-virksomheden fra 51.857 til 96.184. Firmaet ledes af direktør Steen Svensson Ek. Virksomhedens reelle ejere er Steen Svensson Ek. Hancock Depot ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af drikkevarer, herunder særligt øl, vin og sodavand, levering og opbevaring af samme samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Dronefoto Jylland ApSGrindsted Mk-virksomheden Dronefoto Jylland ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1126 til -6019 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1126 kroner til -5574 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -6019 kroner efter skat, voksede formuen i Dronefoto Jylland ApS sidste år fra 11.430 til 45.410 . Virksomheden ledes af direktør Casper Højrup Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Casper Højrup Hansen. Dronefoto Jylland ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fotografisk virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at producere professionel luftfotos og videomateriale med drone, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nyt regnskab: Hedeby Investment Group ApS i Grindsted får underskudDet seneste år er endt med underskud i Grindsted-virksomheden Hedeby Investment Group ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -47.482 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -22.668 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Anders Hedeby Sørensen og Mathias Hedeby Sørensen. I første omgang er det MHS Invest ApS og A. Hedeby Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Hedeby Sørensen og Mathias Hedeby Sørensen, der er de dominerende ejere. Hedeby Investment Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udlejning af bolig og erhvervsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Grindsted fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i UniQ Food ApS, der er en virksomhed i Grindsted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 325.584 til 439.206 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Grindsted-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Tindbæk. I første omgang er det PETER TINDBÆK HOLDING ApS og Liemma ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Tindbæk, der er den dominerende ejer. UniQ Food ApS hører hjemme i branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Horsbøl tjente flere penge i seneste regnskabsårTINGVEJEN 370 ApS, der er en virksomhed i Horsbøl, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 64.780 til 161.282 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 138.075 kroner i det foregående regnskabsår til 229.721 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horsbøl-virksomheden fra 290.580 til 416.209. Firmaet ledes af direktør Peter Tindbæk. I første omgang er det PETER TINDBÆK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Tindbæk, der er den dominerende ejer. TINGVEJEN 370 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Vorbasse Brugsforening i VorbasseVorbasse Brugsforening, der er en virksomhed i Vorbasse, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 570.071 til 214.501 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 5,8 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vorbasse-virksomheden fra 6,9 millioner til 7,1 millioner. Vorbasse Brugsforening hører hjemme i branchen "Supermarkeder". Virksomhedens formål er skrevet således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disseKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Sønder Omme tjente flere penge i seneste regnskabsårInvesteringsselskabet af 24. juni 1998 ApS, der er en virksomhed i Sønder Omme, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 69.835 til 109.469 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 104.141 kroner til 144.027 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 85.405 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Investeringsselskabet af 24. juni 1998 ApS fra 637.009 til 622.414 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Gunnar Ahler og Henning Tandebæk Raunsbæk. I første omgang er det GA HOLDING HOVEN ApS, HTR HOLDING og SDR. OMME ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Gunnar Ahler og Henning Tandebæk Raunsbæk, der er de dominerende ejere. Investeringsselskabet af 24. juni 1998 ApS hører hjemme i branchen "Reparation af maskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor udlejning af ejendom samt formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Vending: Hejnsvig Brugsforening i Hejnsvig er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Hejnsvig Brugsforening i Hejnsvig. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -116.056 til 437.093 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Hejnsvig-firmaet fra 5 millioner til 5,3 millioner. I Erhvervsstyrelsens register er Hejnsvig Brugsforening anbragt i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disseKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Bilværksted i Billund får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Billund-virksomheden CM Autoteknik ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 262.296 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 961.888 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Christian Serritslev Mikkelsen. I første omgang er det Christian Serritslev Mikkelsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Serritslev Mikkelsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CM Autoteknik ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er reparation og salg af biler og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Webnova ApSBillund-virksomheden Webnova ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -88.635 til -12.687 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste blev noteret til 311.976 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 40.000 til -39.169 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Klaus Kirkegaard Jensen. I første omgang er det KKJ HOLDINGSELSKAB ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Kirkegaard Jensen, der er den dominerende ejer. Webnova ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Webportaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at rådgive om, udvikle og drive medievirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Filskov Kro P/S fik større overskud end året førFilskov Kro P/S, der er en virksomhed i Filskov Mark, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 185.117 til 295.346 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 692.452 kroner til 780.735 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Filskov Mark-virksomheden fra 5,7 millioner til 6 millioner. Firmaet ledes af direktør John Toftgaard Junge. Virksomheden ejes af John Toftgaard Junge, Jørgen Skovgaard Mortensen, Flemming Jens Eli Junge og FILSKOV KRO HOLDING ApS. Filskov Kro P/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive Filskov Kro, samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Lalandia Søndervig A/S i Billund er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Lalandia Søndervig A/S i Billund i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -2,0 millioner til 75,5 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 75,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Billund-firmaet fra 92,4 millioner til 158,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Ulrik Harrit. Virksomheden ejes af SØNDERVIG HOLDING ApS og PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Lalandia Søndervig A/S anbragt i branchen "Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at etablere og drive ferieprojekter med drift af feriecentre og udlejning af feriehuse, opførelse og salg af feriehuse og hotel, samt anden hermed forbundet virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Lalandia Billund A/S i Billund er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Lalandia Billund A/S i Billund i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -2,9 millioner til 23,3 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 55,9 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 167 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 156 ansatte - en nedgang på 6,59 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 100,5 millioner kroner til 127,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Billund-firmaet fra 196,7 millioner til 219,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Ulrik Harrit. Virksomheden ejes af PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Lalandia Billund A/S anbragt i branchen "Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er som igangsætter at gennemføre ferieprojekterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Holmsland Klit Golf A/S i Billund ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Holmsland Klit Golf A/S, der er et firma i Billund. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3,7 millioner til -1,7 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,7 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fem ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 13,4 millioner i det foregående regnskabsår til 103.066 - et fald på -99 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 12,3 millioner til 10,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Ulrik Harrit. Virksomheden ejes af Lalandia Søndervig A/S. Holmsland Klit Golf A/S hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive sportsaktiviteter og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i Filskov MarkIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Komplementaranpartsselskabet af 3/1 2013, Filskov, der er et firma i Filskov Mark. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 3932 til 807 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 12.650 kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6250 kroner til -6375 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Filskov Mark-virksomheden fra 157.179 til 157.810. Firmaet ledes af direktør Gorm Finn Pedersen. Virksomheden ejes af John Toftgaard Junge, Jørgen Skovgaard Mortensen, Flemming Jens Eli Junge, Per Schneider Pedersen, Leif Nielsen, Jens Nørfjand Jakobsen og FILSKOV KRO HOLDING ApS. Komplementaranpartsselskabet af 3/1 2013, Filskov hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at være komplementarselskab for Filskov Kro P/S - CVR nr. 34897115 - samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Armacoat A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Armacoat A/S, der er en virksomhed i Grindsted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 464.648 til 523.301 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 6,1 millioner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner - et fald på -73 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Grindsted-virksomheden fra 2,5 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Buhl. I første omgang er det SILHORKO-EUROWATER A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Ingermarie Due Nielsen, Annette Due Jensen, Poul Due Jensen, Jens Winther Moberg, Flemming Konradsen, Estrid Due Hesselholt, Jens Maaløe, Elsebeth Nielsen, Torben Ømark, Jens Erik Bjørklund Lysdahl, Rudolf Martini og Melinda Briski, der er de dominerende ejere. Armacoat A/S hører hjemme i branchen "Overfladebehandling af metal". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel, samt al virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Billund Aquaculture A/S i Billund gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Billund Aquaculture A/S i Billund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -21,2 millioner til 10.000 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Mens der i det foregående år i gennemsnit var 149 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 172 ansatte - en fremgang på 15,44 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 74,0 millioner kroner til 107,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -1,4 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Billund Aquaculture A/S sidste år fra 64,7 millioner til 105 millioner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bjarne Hald Olsen og Claus Toftegaard. I første omgang er det Billund Aquaculture Holding A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Johan Henrik Andresen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Billund Aquaculture A/S anbragt i branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er identifikation af, investering i og udvikling af selskaber og virksomheder, som foretager udvikling, design, markedsføring, salg, opførelse eller montering af recirkulationsanlæg til aquakulturnæring og andet, der står i forbindelse hermed, samt salg , helt eller delvist , af egen kapitalandele og virksomheder eller ejerinteresser i andre selskaber og virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Her kan du gå på opdagelse i Billund Kommunes virksomheders regnskaber, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Billund For abonnenter

Hos Piper arbejder medarbejderne fire dage om ugen til samme løn: - Livet går ud på andet end at arbejde

750 borgere behandlet for reaktioner efter skyderi i Field's

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

Stigende priser og lange forsinkelser: Byggefirma går konkurs efter voldsomt svært år

Tønder For abonnenter

Thorkild betalte tusindvis af kroner for naboens vand i årevis: - Jeg kan ikke få mine penge tilbage

Kolding For abonnenter

Stort politisk flertal tegner sig for gigantisk lagerbyggeri: - Der findes ingen alternativer

Kultur

Gravearbejde i "Danmarks ældste gågade" er slut: Dét siger arkæologen om det, de så

Så meget betyder det, hvis du dropper de røde bøffer: - Det er et helt oplagt sted at starte

Varde For abonnenter

Efter motorsavsmassakre ved Varde Å: Kommunen varsler påbud og mulig politianmeldelse

Varde For abonnenter

Madanmelder jubler over vellykket middag med ægte klassikere på populært spisested: Her har de virkelig styr på deres håndværk

Kirstine var på vej til koncert - men endte med at sove i en fremmed kvindes lejlighed: - Vi er der for hinanden, når katastrofen rammer

For abonnenter

Svindler overtog pludselig fynsk startup og bestilte 50.000 liter spiritus: Kunne have tvunget ejerne til at lukke virksomheden

Kultur

Anmeldere er ellevilde med ny sønderjysk film:  'Langsomt og underspillet mesterværk'

Vestjysk SAS-styrmand: Strejken kan have fatale konsekvenser for min fremtid som pilot

Sønderborg For abonnenter

Sønderborg får hjælp fra syd: Tyskere holder hånden under boligmarkedet

Esbjerg For abonnenter

Hotelejer er nødt til at stjæle fra kollegaerne, når hun mangler arbejdskraft: - Vi har pacet vores børn til at gå på gymnasiet

Kolding

Efter brutalt drab på 22-årig kvinde: Sigtet par sat på fri fod

Annonce