Annonce
Vejen For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Vejens virksomheder

Minusserne blev mindre: Olet Industrigummi A/S i Vejen får mindre tab

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Olet Industrigummi A/S, der er en virksomhed i Vejen. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,3 millioner til -64.276 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 18 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 15 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste blev 6,2 millioner kroner, året før var tallet 5,9 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Vejen-virksomheden fra 376.883 til 383.531 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Tina Laigaard Kragh. I første omgang er det FORTUNA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ib Kragh den dominerende ejer.

Olet Industrigummi A/S tilhører branchen "Fremstilling af andre gummiprodukter." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive handels- og fabrikations- virksomhed af enhver art, samt hermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Custom Cycle Of Denmark ApS i Rødding tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Rødding-selskabet Custom Cycle Of Denmark ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 393.766 til 675.973 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 5 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 2,4 millioner kroner til 2,8 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Rødding-firmaet fra 3,3 millioner til 3,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Gert Holm og Jens Kåstrup Müller. I første omgang er det VICH 8923 ApS,JENS MÜLLER HOLDING ApS,VICH 8924 ApS,GERT HOLM HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jens Kåstrup Müller,Rune Madsen-Holm de dominerende ejere.

Custom Cycle Of Denmark ApS tilhører branchen "Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er handel med motorcykler og udstyr med videre, samt reparationer af cykler"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang: Conradsen Ejendomme I ApS i Østermarken mister store penge

Firmaet Conradsen Ejendomme I ApS i Østermarken fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -38.072 til -1,1 millioner kroner før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 392.162 kroner til 515.417 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 10.234 til -1,1 millioner kroner og er dermed blevet negativ.

Firmaet ledes af direktør Asger Guldsmed Diedrichsen, der også er ejer.

Conradsen Ejendomme I ApS tilhører branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er investering i udlejningsejendomme samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Handelsselskab i Troldkær fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Troldkær-virksomheden PN Maskiner A/S. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,0 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 41 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste blev 23,3 millioner kroner, året før var tallet 21,8 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Troldkær-selskabet fra 6,7 millioner til 8,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af John Petersen og Torben Petersen. I første omgang er det J.P.HOLDING AF 1961 ApS,T.P. HOLDING AF 1969 ApS, der står som ejere. I sidste ende er John Petersen,Torben Petersen de dominerende ejere.

PN Maskiner A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel og service med landbrugs-, gartneri- og parkmaskiner og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Fald i indtjeningen hos Veerst-firmaet Helav ApS

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Veerst-virksomheden Helav ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 601.038 til 254.212 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 279.835 kroner til 449.488 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Veerst-virksomheden fra -92.552 til 105.745 kroner.

Selskabet ledes af direktør Lars Bruun Jensen. I første omgang er det MATAS GOTHERSGADE ApS,SALLING INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er Helle Salling Damgaard Jensen den dominerende ejer.

Helav ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er handel med av udstyr og musikinstrumenter, eje og udleje fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Tøjforretning i Vejen holdt fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i ROSEANNE 42-56 VEJEN ApS, der er et selskab i Vejen. Det fremgår af den friske årsrapport for 2019/20, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 6000 til 346.917 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 425.000 kroner til 749.842 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Vejen-firmaet fra 335.000 til 605.498 kroner.

Selskabet ledes af direktør Marianne Koed Enemark. I første omgang er det MKE INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er Marianne Koed Enemark den dominerende ejer.

ROSEANNE 42-56 VEJEN ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger." Firmaet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er salg af modetøj til piger og damer og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet skrumpede hos Henning Wilstrup ApS i Gamst

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Henning Wilstrup ApS, der er et selskab i Gamst. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 3,9 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -34.728 kroner til -36.152 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Gamst-virksomheden fra 21,1 millioner til 23,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Poul Schou Andersen og ejes af Bjarne Schou Andersen,Kennet Schou Andersen,Simon Schou Andersen.

Henning Wilstrup ApS tilhører branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler." Firmaets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og finansiering"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Jels Produktforretning ApS holdt fast i et overskud

Virksomheden Jels Produktforretning ApS i Jels har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 59.491 til 821.459 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Jels-virksomheden fra 2,7 millioner til 3,3 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Tommy Boisen Pfeffer. I første omgang er det VICH 8185 ApS,PFEFFER HOLDING JELS ApS, der står som ejere. I sidste ende er Tommy Boisen Pfeffer den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Jels Produktforretning ApS anbragt i branchen "Genbrug af sorterede materialer." Virksomheden beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel"

Klik her for at se regnskabet.

Ned under nul-linjen: Handelsvirksomhed i Vejen ryger fra millionplus til minus

Overskud er blevet til underskud i Vejen-selskabet SC Sound ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 4,4 millioner til -898.615 kroner før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 4 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab reduceret fra 7,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner kroner - en formindskning på 69,5 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 3,5 millioner til 2,8 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Lars Bruun Jensen. I første omgang er det Helav Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Lars Bruun Jensen,Helle Salling Damgaard Jensen de dominerende ejere.

SC Sound ApS tilhører branchen "Engroshandel med radio og tv mv.." Sit formål har selskabet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Rådgivningsfirma i Vejen fik mindre i overskud

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden HJM CONSULT ApS i Vejen. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 1,6 millioner til 879.638 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Omsætningen blev på 59.000 kroner, året før var tallet 30.000.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -11.376 kroner til 12.650 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Sidste år steg egenkapitalen i Vejen-selskabet fra 5,4 millioner til 5,6 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Hans Jørn Mortensen, der også er ejer.

HJM CONSULT ApS tilhører branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er rådgivning, investering, kapitalanbringelse og anden i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du gå på opdagelse i Vejens virksomheders regnskaber, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Travl erhvervsmand fik stor sponsoraftale i hus: Hjertet banker for fodboldklub

Danmark

Søndagens coronatal: Endnu en dag med over 25.000 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg For abonnenter

Familie betalte selv for succesfuld genoptræning efter voldsom blodprop, men nu er Linda opgivet af kommunen: Jeg troede, systemet var til for at hjælpe borgeren

Erhverv For abonnenter

Se listen: 34 Kolding-firmaer og 88 medarbejdere blev ramt af konkurs i 2021

Tønder For abonnenter

På størrelse med 3000 fodboldbaner: Virksomhed vil forsyne stort set hele Sønderjylland med gigantisk solcellepark

Haderslev

Konservativ opsang: - Stop den discountbutik. Det bliver området ikke kønnere af

Tyske oversvømmelser chokerede verden: Det kan også ske i Danmark, for vi bygger for tæt på vandet

Kultur For abonnenter

Lars bor i et hus med en helt særlig historie: Fra sin altan har han en unik udsigt over hele Kolding

Billund For abonnenter

Maskinfabrik vokser: Snart breder virksomheden sig over 2000 kvadratmeter

Erhverv For abonnenter

Så er den gal igen: Grillkiosk får bøde for indtørret kødsaft, fedtperler og seks kolde pølser med en afløbsslange henover

Løvkvist om formandsdebat i DF: Messerschmidt skal tirres, indtil han forløber sig

Haderslev

Risiko for spredning: Fyrrum står i flammer på landejendom

Varde For abonnenter

Trafikplaner for millioner i Blåvand holder for rødt lys - er først færdig i 2025

Haderslev

Sammen mod ensomhed: For Anette, Jonna og Steen er mandag verdens bedste dag

Annonce