Annonce
Vejen For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Vejens virksomheder

Overskuddet stiger: Virksomhed i Vejen fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i NBA Investering ApS, der er en virksomhed i Vejen. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 601.422 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -70.906 kroner til -79.242 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,2 millioner kroner efter skat, faldt formuen i NBA Investering ApS fra 9 millioner til 8,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Helga Gunver Dittmer Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Helga Gunver Dittmer Andersen. NBA Investering ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Lindknud tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i HH Tek ApS, der er en virksomhed i Lindknud. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 313.940 til 480.120 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 969.305 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lindknud-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Jørgen Østergaard Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Jørgen Østergaard Hansen. HH Tek ApS hører hjemme i branchen "Reparation af maskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med reparation af produktionsudstyr og maskiner, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Vejen er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SportsCenter Danmark ApS i Vejen. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -8316 til 25.309 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -8005 kroner året før til 25.635 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejen-firmaet fra 52.148 til 71.908. Virksomheden ledes af direktør Jakob Sander. I første omgang er det VEJEN IDRÆTSCENTER, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Sander, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SportsCenter Danmark ApS anbragt i branchen "Drift af sportsanlæg". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udvikling for øje og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Hovborg Kro ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårHovborg Kro ApS, der er en virksomhed i Hovborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 126.962 til 448.551 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 20 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 23 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,0 millioner kroner til 8,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hovborg-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,5 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Jørgen Georg Malling Jørgensen og Johanne Munk Jørgensen. I første omgang er det HOVBORG KRO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Georg Malling Jørgensen og Johanne Munk Jørgensen, der er de dominerende ejere. Hovborg Kro ApS hører hjemme i branchen "Hoteller". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kro-, restarations- og hotelvirksomhed samt anden dertil naturlig knyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Jels fik igen tabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i HH Jels Maskinudlejning ApS, der er et firma i Jels. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -288.003 til -395.167 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -288.003 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 779.819 kroner i det foregående regnskab til 691.353. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,2 millioner til 914.727 kroner . Firmaet ledes af direktør Hans Henrik Jensen. I første omgang er det HANS HENRIK JENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Henrik Jensen, der er den dominerende ejer. HH Jels Maskinudlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af maskiner samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Nui Invest ApS fik større overskud end året førNui Invest ApS, der er en virksomhed i Brørup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 28.996 til 44.468 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 28.996 kroner i det foregående regnskabsår til 56.468 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Brørup-virksomheden fra 48.623 til 83.308. Firmaet ledes af direktør Panadda Donchanon. Virksomhedens reelle ejere er Panadda Donchanon. Nui Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udleje fast ejendom
Nedgang på bundlinjen: 95management ApS i Eskelund går fra overskud til underskudOverskuddet i Eskelund-virksomheden 95management ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 89.026 til -105.743 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 89.026 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 518.698 i det foregående regnskabsår til 155.053 - et fald på -70 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 54.607 til -51.136 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Christian Bo Adamsen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Bo Adamsen. 95management ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forretningsservice". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Glejbjerg-virksomheden Glejbjerg BrugsforeningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Glejbjerg Brugsforening, der er en virksomhed i Glejbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 131.852 til 77.596 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Glejbjerg-virksomheden fra 3 millioner til 3,1 millioner. Glejbjerg Brugsforening har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S. Foreningen kan eftcr bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger selskaber samt institutioner, som er at betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disseKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Bække-virksomheden Askjær A/SAskjær A/S, der er en virksomhed i Bække, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 745.167 til 35.375 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 745.167 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 27.616 kroner efter skat, faldt formuen i Askjær A/S fra 33,7 millioner til 33,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jacob Askjær. I første omgang er det Rasmian Holding ApS og Askjær Holding Aps, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Askjær og Lars Askjær, der er de dominerende ejere. Askjær A/S hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er produktion af juletræer og pyntegrønt, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Plejnaturen ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Plejnaturen ApS, der er en virksomhed i Mikkelborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 521.395 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 553.811 kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mikkelborg-virksomheden fra 1,5 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karen Sofie Pedersen Thorøe. Virksomhedens reelle ejere er Morten Iver Thorøe. Plejnaturen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af andet kvæg og bøfler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at foretage naturpleje med kreaturer i DanmarkKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Stemmild ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Stemmild ApS, der er en virksomhed i Lindknud. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,0 millioner til 6,0 millioner kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lindknud-virksomheden fra 821.550 til 4,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dennis Hagelskær Lauritsen. I første omgang er det EHL Invest ApS og DHL Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dennis Hagelskær Lauritsen, der er den dominerende ejer. Stemmild ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af slagtesvin". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med landbrugsdrift, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Vending: Bække Murerfirma ApS i Bække er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Bække Murerfirma ApS i Bække. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -47.206 til 272.547 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bække-firmaet fra 682.808 til 901.637. Virksomheden ledes af direktør Peter Lykkeskov. Virksomhedens reelle ejere er Peter Lykkeskov. I Erhvervsstyrelsens register er Bække Murerfirma ApS anbragt i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, at drive murer- og entreprenørvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Naturnær.dk Aps i AndstOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Naturnær.dk Aps, der er et firma i Andst. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 159.405 til 69.509 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 389.693 kroner til 413.359 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Andst-virksomheden fra 197.415 til 280.963. Virksomheden ledes af direktør Asbjørn Hellesøe-Jensen. I første omgang er det Naturnær Holding Aps, der står som ejer. I sidste ende er det Asbjørn Hellesøe-Jensen, der er den dominerende ejer. Naturnær.dk Aps hører hjemme i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive detailhandel gennem webshops og at sælge rådgivningsydelser, undervisning og kurser i relation til jagt, vildt og naturKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Tobøl får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tobøl-virksomheden SMT-Maskiner ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 764.995 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 903.778 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Søren Møgelvang og Katrine Lund Olesen. I første omgang er det SMT Tobøl Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Møgelvang og Katrine Lund Olesen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er SMT-Maskiner ApS anbragt i branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af brugte maskiner samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Vending: Radio Victoria ApS i Rødding er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Radio Victoria ApS i Rødding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -96.752 til 303.406 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 443.988 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødding-firmaet fra 371.852 til 633.242. Virksomheden ledes af direktør Ole Klinkby Hansen. I første omgang er det KLINKBY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Klinkby Hansen og Søren Klinkby Hansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Radio Victoria ApS anbragt i branchen "Radiovirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af reklamefinansieret lokalradio og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Askov fik større overskud end året førLTI Komplementarselskab A/S, der er en virksomhed i Askov, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12.429 til 14.334 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1500 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Askov-virksomheden fra 617.269 til 628.449. Selskabet ledes af direktør Claus Madsen. I første omgang er det LTI HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Madsen og Eric Peter Ravn, der er de dominerende ejere. LTI Komplementarselskab A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at fungere som komplementar for partnerselskaber og anden i forbindelse hermed forekommende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Radio Viva ApSUnderskuddet i Sdr Hygum-virksomheden Radio Viva ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -332.388 til -516.107 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 529.537 kroner i det foregående regnskab til 427.319. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -569.099 til -971.916 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ole Klinkby Hansen. I første omgang er det Michelle Maiens Iversen, OUR MEDIA ApS og KLINKBY HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Klinkby Hansen og Søren Klinkby Hansen, der er de dominerende ejere. Radio Viva ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Radiovirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive lokalradio, samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Probroadcast ApS i Sdr HygumProbroadcast ApS, der er en virksomhed i Sdr Hygum, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 940.052 til 401.509 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 940.052 kroner. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 639.080 - et fald på -46 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sdr Hygum-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Klinkby Hansen. I første omgang er det KLINKBY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Klinkby Hansen og Søren Klinkby Hansen, der er de dominerende ejere. Probroadcast ApS hører hjemme i branchen "Radiovirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at arbejde med streaming tjenester, salg af udstyr og drift af sendeudstyr, samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Radio Globus ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Radio Globus ApS, der er en virksomhed i Sdr Hygum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 436.469 til 438.299 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sdr Hygum-virksomheden fra 273.978 til 637.672. Virksomheden ledes af direktør Søren Klinkby Hansen. I første omgang er det KLINKBY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Klinkby Hansen og Søren Klinkby Hansen, der er de dominerende ejere. Radio Globus ApS hører hjemme i branchen "Radiovirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive lokalradio, samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Sdr Hygum-virksomheden Globus Guld ApSGlobus Guld ApS, der er en virksomhed i Sdr Hygum, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 227.952 til 220.772 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 224.042 i det foregående regnskabsår til 63.323 - et fald på -72 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sdr Hygum-virksomheden fra 197.239 til 405.971. Firmaet ledes af direktør Ole Klinkby Hansen. I første omgang er det KLINKBY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Klinkby Hansen og Søren Klinkby Hansen, der er de dominerende ejere. Globus Guld ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Radiovirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive lokalradio, samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vigård ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vigård ApS, der er en virksomhed i Læborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 295.594 til 692.345 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Læborg-virksomheden fra 12,5 millioner til 13,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jeppe Bloch Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Jeppe Bloch Nielsen. Vigård ApS hører hjemme i branchen "Blandet drift". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er landbrugsmæssig drift, herunder jordbrug og svineproduktion samt udlejningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Jels er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Pebico Invest & Plantage APS i Jels. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -50.303 til 93.115 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -12.555 kroner til -12.107 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Jels-firmaet fra 807.274 til 890.259. Virksomheden ledes af direktør Peter Schultz Bindeballe. Virksomhedens reelle ejere er Peter Schultz Bindeballe. I Erhvervsstyrelsens register er Pebico Invest & Plantage APS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at være holdingselskab for investeringer i aktier, lånefordringer, obligationer samt andre beslægtede værdipapirer samt at drive handel med råvarerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Rødding tjente flere penge i seneste regnskabFRØS HERREDS TAGDÆKNING ApS, der er en virksomhed i Rødding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4690 til 88.509 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 729.354 kroner til 894.772 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødding-virksomheden fra 157.248 til 245.758. Firmaet ledes af direktør Erik Herman Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Erik Herman Nielsen. FRØS HERREDS TAGDÆKNING ApS hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tagdækningsvirksomhed samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål
Tallene går op: Asserholt ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Asserholt ApS, der er en virksomhed i Bække. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 746.507 til 923.007 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bække-virksomheden fra 2 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mads Bloch Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Mads Bloch Nielsen. Asserholt ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed med fast ejendom samt landbrugsmæssig drift, herunder jordbrug samt serieproduktion, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i GestenOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i MILJØSTALD ApS, der er en virksomhed i Gesten. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 322.021 til 201.047 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 469.298 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 176.435 kroner efter skat, faldt formuen i MILJØSTALD ApS fra 484.605 til 435.040 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Jørn Keld Mølby og Kenn Erik Ransby. Virksomhedens reelle ejere er Jørn Keld Mølby og Kenn Erik Ransby. MILJØSTALD ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at sælge Poda-hegnsmaterialer, hestefoder og strøelse, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Særmarken går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Særmarken-virksomheden KK Montage Holsted ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 72.623 til -5492 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 72.623 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 927.033 kroner i det foregående regnskab til 906.525. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 96.647 til 32.033 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kristian Kruse. Virksomhedens reelle ejere er Kristian Kruse. I Erhvervsstyrelsens register er KK Montage Holsted ApS anbragt i branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med servicearbejde på køle- og varmeanlæg og servicearbejde indenfor jern og metal og hermed forbundet og beslægtet virksomhed samt køb og salg og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Entreprenør Søren Jensen ApS fik større overskud end året førEntreprenør Søren Jensen ApS, der er en virksomhed i Rødding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 117.863 til 186.707 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 606.016 kroner til 678.685 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødding-virksomheden fra 322.090 til 354.462. Firmaet ledes af direktør Søren Hougaard Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Hougaard Jensen. Entreprenør Søren Jensen ApS hører hjemme i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenørforretning og er dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Byggefirma i Gesten får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Gesten-virksomheden KJ MONTAGE GESTEN ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 145.796 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 647.196 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kenn Erik Ransby. I første omgang er det MILJØSTALD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørn Keld Mølby og Kenn Erik Ransby, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er KJ MONTAGE GESTEN ApS anbragt i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med montage samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Dahl Ejendomme Vejen ApS fik større overskud end året førDahl Ejendomme Vejen ApS, der er en virksomhed i Vejen, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 157.167 til 179.986 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 259.094 kroner til 260.021 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejen-virksomheden fra 346.415 til 487.079. Firmaet ledes af direktør Helle Dahl Jeppesen. I første omgang er det HELLE DAHL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Dahl Jeppesen, der er den dominerende ejer. Dahl Ejendomme Vejen ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af erhvervsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Martin Møller Rødding ApS i Rødding gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Martin Møller Rødding ApS i Rødding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -349.258 til 189.507 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 294.432 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødding-firmaet fra 1,9 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Helle Dahl Jeppesen. I første omgang er det HELLE DAHL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Dahl Jeppesen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Martin Møller Rødding ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Blikkenslagervirksomhed i Hovborg fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Augustin Smedie og VVS ApS, der er en virksomhed i Hovborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 400.275 til 584.116 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hovborg-virksomheden fra 974.883 til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rune Augustin Hansen. I første omgang er det AUGUSTIN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rune Augustin Hansen, der er den dominerende ejer. Augustin Smedie og VVS ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af smede og VVS forretning samt andet efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Jessen ApS i Rødding gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Jessen ApS i Rødding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -695.728 til 208.884 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 473.237 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødding-firmaet fra 161.482 til 306.516. Virksomheden ledes af direktør Preben Jessen. Virksomhedens reelle ejere er Preben Jessen. I Erhvervsstyrelsens register er Jessen ApS anbragt i branchen "Aktiviteter vedrørende fysisk velvære". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handels-, investerings- og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: El-virksomhed i Føvling går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Føvling-virksomheden TL EL Teknik ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 201.767 til -163.352 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 307.479 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 498.483 til 365.473 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Toftegård Laugesen. I første omgang er det JTL INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Toftegård Laugesen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er TL EL Teknik ApS anbragt i branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive elinstallatørvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: El-virksomhed i Vejen ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Pro El-Tech ApS, der er et firma i Vejen, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 57.563 til -118.504 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 345.135 kroner i det foregående regnskab til 204.803 - et fald på -41 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 84.825 til -7731 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Pavlo Ponomarenko. Virksomhedens reelle ejere er Pavlo Ponomarenko. I Erhvervsstyrelsens register er Pro El-Tech ApS anbragt i branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed som elektriker, og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Blikkenslagervirksomhed i Vejen er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet JK Vent Vest ApS i Vejen. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -56.989 til 20.756 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 963.729. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejen-firmaet fra 85.937 til 102.125. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Larsen og Kim Brolykke Larsen. I første omgang er det JKL FAABORG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Larsen og Kim Brolykke Larsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er JK Vent Vest ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor VVS og ventilation samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Byggevirksomhed i Jels er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Mini-Entreprenøren Jels ApS i Jels. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -115.942 til 439.473 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Jels-firmaet fra 2,1 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kjeld Dons-Rasmussen. I første omgang er det MikaNick Holding Aps, der står som ejer. I sidste ende er det Kjeld Dons-Rasmussen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Mini-Entreprenøren Jels ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med entrepre- nørvirksomhed, handel,fabrikation, investeringsvirksom- hed og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Rødding får underskudDet seneste år er endt med underskud i Rødding-virksomheden Krogården Gl. Brøstrupvej nr. 3 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -27.103 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 195.827 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Poul Anker Ravn. I første omgang er det Christian Ravn og R.T. HOLDING. RØDDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Ravn og Poul Anker Ravn, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Krogården Gl. Brøstrupvej nr. 3 ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er køb og salg af ejendomme, investeringsvirksomhed, samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Rødding fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i JWJ INVEST RØDDING ApS, der er en virksomhed i Rødding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,2 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -2238 kroner til -855 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødding-virksomheden fra 9,4 millioner til 11,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Johan Willi Jønsson. Virksomhedens reelle ejere er Johan Willi Jønsson. JWJ INVEST RØDDING ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, herunder at besidde kapitalandele i Brdr. Holst Sørensen A/S cvr.nr. 47 80 74 17
Overskuddet stiger: Virksomhed i Holsted fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Babcock & Wilcox Renewable Service A/S, der er en virksomhed i Holsted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 5,0 millioner til 20,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 45 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 61 ansatte - en fremgang på 35,56 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 40,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 69,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holsted-virksomheden fra 19,5 millioner til 35,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christopher Nysted Sørensen. Virksomheden ejes af B&W PGG Luxembourg Finance. Babcock & Wilcox Renewable Service A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reparation af jern- og metalvarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er servicering og vedligeholdelse inden for energisektoren og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Højtoft Transport Syd ApS i Øster Lindet ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Højtoft Transport Syd ApS, der er et firma i Øster Lindet. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,1 millioner til -999.404 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit ni i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,2 millioner til -14.633 kroner og er dermed blevet negativ . Firmaet ledes af direktør Jørn Schmidt. I første omgang er det Højtoft Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørn Schmidt, der er den dominerende ejer. Højtoft Transport Syd ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virk-somhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Højtoft Transport Nord ApSØster Lindet-virksomheden Højtoft Transport Nord ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -83.452 til -62.245 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -81.620 kroner til -30.378 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 273.796 til 218.551 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørn Schmidt. I første omgang er det Højtoft Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørn Schmidt, der er den dominerende ejer. Højtoft Transport Nord ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virk-somhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Askov Brugsforening fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Askov Brugsforening, der er en virksomhed i Askov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 492.601 til 669.426 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Askov-virksomheden fra 6,1 millioner til 6,6 millioner. Askov Brugsforening hører hjemme i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Bække-virksomheden Bække BrugsforeningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bække Brugsforening, der er en virksomhed i Bække. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 519.503 til 410.755 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Bække-virksomheden fra 7 millioner til 7,3 millioner. Bække Brugsforening har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. 2. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S. 3. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disseKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Vejen hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i TAM Center Vejen ApS, der er en virksomhed i Vejen. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vejen-virksomheden fra 6,1 millioner til 6,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Annelise Kjerstine Midtgaard. I første omgang er det ATM HOLDING og VEJEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Nielsen Midtgaard, der er den dominerende ejer. TAM Center Vejen ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Bo Plan Udlejning ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårBo Plan Udlejning ApS, der er en virksomhed i Andst, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 118.342 til 400.440 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 463.665 kroner i det foregående regnskabsår til 784.165 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Andst-virksomheden fra 1 millioner til 1,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Søren Knag Pedersen. I første omgang er det BO PLAN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Knag Pedersen, der er den dominerende ejer. Bo Plan Udlejning ApS hører hjemme i branchen "Anden reklamevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom og driftsmidler, udlejning heraf samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Kongeå Montage ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kongeå Montage ApS, der er en virksomhed i Rødding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,2 millioner til 3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 19 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,3 millioner kroner til 11,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødding-virksomheden fra 8,9 millioner til 11,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Erik Olsen. I første omgang er det KONGEÅ HOLDING ApS og JO Kongeaa ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Erik Olsen og Jonas Andersen Olsen, der er de dominerende ejere. Kongeå Montage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, at drive handel, produktion, montering mv. samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Rødding tjente flere penge i seneste regnskabRØDDING GRUPPEN A/S, der er en virksomhed i Rødding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3297 til 25.773 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 186.142 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 177.341 kroner i det foregående regnskabsår til 335.205 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i RØDDING GRUPPEN A/S var ligesom året før på 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Erik Olsen. I første omgang er det KONGEÅ HOLDING ApS og JO Kongeaa ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Erik Olsen og Jonas Andersen Olsen, der er de dominerende ejere. RØDDING GRUPPEN A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, udlejning og slag af erhvervsejendomme samt anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Esig Transport ApS i Brørup ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i Brørup-virksomheden Esig Transport ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 3,1 millioner til -3,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,1 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 38,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 34,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7,2 millioner til 3,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Viggo Esig Andersen. I første omgang er det Esig Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Viggo Esig Andersen, der er den dominerende ejer. Esig Transport ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Esig Invest ApSBrørup-virksomheden Esig Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -62.074 til -49.943 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -11.013 kroner året før til 41.625 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brørup-firmaet fra -417.529 til -361.156. Virksomheden ledes af direktør Viggo Esig Andersen. I første omgang er det Esig Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Viggo Esig Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Esig Invest ApS anbragt i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at assistere med import af varer fra EU og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Grønnebæk Auto ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Grønnebæk Auto ApS, der er en virksomhed i Rødding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 699.435 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødding-virksomheden fra 2,8 millioner til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jakob Falkenberg Ottosen. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Falkenberg Ottosen. Grønnebæk Auto ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af autoværkstedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SkodborgKarl Aage Jensen, Tagdækning af 2009 A/S, der er en virksomhed i Skodborg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,2 millioner til 331.351 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet ni, året før var det ti. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 5,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 258.272 kroner efter skat, faldt formuen i Karl Aage Jensen, Tagdækning af 2009 A/S fra 1,4 millioner til 1,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Lennart Bengaard Bruhn. I første omgang er det LENNART BRUHN HOLDING ApS, GS HOLDING og VAMDRUP ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lennart Bengaard Bruhn, der er den dominerende ejer. Karl Aage Jensen, Tagdækning af 2009 A/S hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tagdækningsvirksomhed, produktion, handel samt anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Brørup-virksomheden Holm & Hansen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Holm & Hansen ApS , der er en virksomhed i Brørup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 121.114 til 92.438 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 121.114 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 234.636 kroner i det foregående regnskab til 209.958. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brørup-virksomheden fra 257.264 til 329.666. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rasmus Holm og Anders Holm. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Holm og Anders Holm. Holm & Hansen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af private/erhvervslejemål, ejendomsinvestering og evt. genopbygning med videresalg for øje samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jan Hansen Transport ApS fik millionoverskudJan Hansen Transport ApS , der er en virksomhed i Holsted, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 187.243 til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 20 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 17,0 millioner kroner til 21,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holsted-virksomheden fra 4,7 millioner til 6,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Jan Therkildsen Hansen. I første omgang er det Jan Hansen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Therkildsen Hansen, der er den dominerende ejer. Jan Hansen Transport ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er vognmandskørsel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Københoved har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Københoved-virksomheden Dina Trading ApS - SNOR og SNOR er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -824.600 til -601.139 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttotab er forbedret fra -137.023 kroner til -76.794 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,8 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Randi Snor. Virksomhedens reelle ejere er Randi Snor. Dina Trading ApS - SNOR og SNOR har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med dagligvarer via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, ejendomsinvestering, finansiering samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Service Tagdækning ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Service Tagdækning ApS, der er en virksomhed i Grønnebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 762.969 til 983.955 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Grønnebæk-virksomheden fra 2,5 millioner til 3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Iver Falkenberg Ottosen. I første omgang er det GRØNNEBÆK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Margit Falkenberg Ottosen, der er den dominerende ejer. Service Tagdækning ApS hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af tagdækningsfirmaKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Skovgård Biler ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skovgård Biler ApS, der er en virksomhed i Holsted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 655.000 til 777.905 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,4 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holsted-virksomheden fra 614.000 til 720.256. Virksomheden ledes af direktør Henrik Vad Nielsen. I første omgang er det H. NIELSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Vad Nielsen, der er den dominerende ejer. Skovgård Biler ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed reparation og handel med biler, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du gå på opdagelse i Vejens virksomheders regnskaber, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Bente fylder 75 år og har et fysisk krævende job: - Jeg vil hellere arbejde end at rende på en golfbane

750 borgere behandlet for reaktioner efter skyderi i Field's

Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Tour-karavane i modvind: Derfor blev der ikke smidt kasketter ud til alle tilskuere langs ruten

Varde For abonnenter

Madanmelder jubler over vellykket middag med ægte klassikere på populært spisested: Her har de virkelig styr på deres håndværk

Varde

Han har pap i sit DNA: Pap er mere end presset papir – det er det meste af Oles liv

Kolding

Efter brutalt drab på 22-årig kvinde: Sigtet par sat på fri fod

Asylansøgere undgår Danmark: Minister vil gøre Danmark mindre attraktiv end Ungarn

Billund

19-årig kvinde fra Billund Kommune blev ramt af skud i Field's

Erhverv For abonnenter

Direktør går af efter 46 år i virksomheden: 350 ansatte i Kolding skal have ny topchef

Kirstine var på vej til koncert - men endte med at sove i en fremmed kvindes lejlighed: - Vi er der for hinanden, når katastrofen rammer

For abonnenter

Svindler overtog pludselig fynsk startup og bestilte 50.000 liter spiritus: Kunne have tvunget ejerne til at lukke virksomheden

Trekantområdet For abonnenter

Elene tog flugten fra sin stalker - nu har han fundet hendes gemmested i Give: 'Hvis han ikke snart bliver stoppet, så tror jeg det ender helt galt en dag'

Vestjysk SAS-styrmand: Strejken kan have fatale konsekvenser for min fremtid som pilot

Esbjerg For abonnenter

Læser beder om klart svar: Hvem tager initiativet, hvis landsbyen skal have lokal fjernvarme?

Esbjerg For abonnenter

Video fra sejlskibs-racet: Farmand er sømand og lods - nu vil to brødre også mærke livet til søs

Esbjerg

Video fra Georg Stage: Jeppe måtte kæmpe med livsvigtigt knob før åbent skib på skoleskibet

Annonce