Annonce
Sønderborg

Sønderborg Forsyning retter regnefejl og vil hjemtage renovation trods kritik

Hvem skal hente affaldet i Sønderborg kommune, og hvordan gøres det bedst og billigst, afgøres nu i en ny udbudsrunde, som Sønderborg Forsyning atter byder ind på trods regnefejl i første runde. Arkivfoto

Transportens Arbejdsgivere mener, Sønderborg Forsyning begik en regnefejl på syv-otte millioner kroner i udbud på dagrenovation, men det betegner direktøren som det rene vrøvl og melder sig under fanerne igen i ny udbudsrunde.

SØNDERBORG: Sønderborg Forsyning begik ikke en regnefejl på tre-fire millioner, men på syv-otte millioner kroner, da den i januar hjemtog dagrenovationen i Sønderborg kommune. Det mener Transportens Arbejdsgivere (ATL), som kritiserer forsyningen for ikke at tage højde for elementære ting som sygdom, ferie og behov for reservebiler samt udstyr og brændstofforbrug. Det, mener ATL er så graverende fejl, at seriøsiteten lader en hel del tilbage at ønske.

Forsyningens direktør Lars Riemann fastholder, regnefejlen ikke er større end meldt ud i januar, da udbudsrunden var nødt til at gå om af samme grund. Der er nu regnet på sagerne og Sønderborg Forsyning melder sig under fanerne med et nyt bud, hvori der ifølge direktøren er taget højde for tidligere regnefejl.

- Jeg har ikke sagt, regnefejlen var på fire millioner kroner. Det må stå for ATL's egen regning, hvis de mener det. Vi byder på dagrenovationen efter at have lavet korrektur for den tidligere regnefejl. Vi arbejder for at finde den bedste og billigste løsning for vore kunder, siger Lars Riemann, hvis bud denne gang ligger på omkring 30 millioner kroner årligt for dagrenovation i Sønderborg Kommune fra maj 2020.

Annonce

Affaldsordning

Sønderborg Forsyning hjemtog dagrenovationen i Sønderborg kommune fra maj 2020 og frem med et bud, der lå væsentligt under konkurrenternes. Det viste sig dog, der var begået en regnefejl på i omegnen af 3,5 millioner kroner, så udbuddet måtte gå om, da det ikke længere er gyldigt gældende, når affaldsselskabet selv hjemtager opgaven. Det ny udbud slutter 22. februar. Heri indgår minimum fire elektriske skraldebiler. De skraldebilder, der kører nu, er ikke fuldt elektriske. Direktør i Sønderborg Forsyning Lars Riemann siger, kravene er stillet for at give affaldsindsamlingen en grønnere profil og for at sikre kunderne den bedste og billigste løsning. Sønderborg Forsynings bud ligger denne gang på omkring 30 millioner kroner, hvor den tidligere lå pænt under. Dengang lå Heissel og Meldgaard over 30 millioner. Det fik dem til at kritisere forsyningen hårdt, da de ikke mente, den havde taget højde for helt elementære ting som sygdom, ferie og materielle krav i sit udbud. Det blev først pure afvist, men senere måtte forsyningen gå til bekendelse og vedkende sig sin regnefejl. Det ny udbud afgøres i et bestyrelsesmøde 25. februar. Her lover næstformand i bestyrelsen Peter Hansen at stille skarpe og kritiske spørgsmål til forsynings-udbuddet, da den ikke kan tåle en regnefejl mere. Sønderborg Forsyning har foruden kloakering og varme- og vandforsyning også til opgave at indsamle affald og står for projekteringen af en havmøllepark i Lillebælt og byggeriet af et nyt stort kommunalt rensningsanlæg på Kær, så der er opgaver nok at tage fat på.

Håndtering af affald og indsamlingen af det til billigste pris og på bedste vis er atter i udbud, hvor private vognmænd får konkurrence af Sønderborg Forsyning atter engang. Arkivfoto: Timo Battefeld

Hård kritik

Sønderborg Forsyning lå syv-otte millioner kroner under nærmeste bud og var 30 procent billigere, da den hjemtog dagrenovationen. Vognmænd som Heissel og Meldgaard bød over 30 millioner og forsyningen under. De private udbydere mente, hjemtagningsbuddet var alt for billigt. Det afviste forsyningens bestyrelse pure med garanti for, alt var nøje gennemregnet. Få dage senere måtte udbuddet dog gå om, da det viste sig, forsyningen havde lavet en regnefejl på i omegnen af 3,5 millioner kroner. Det gav hovedrysten i branchen.

- Der var store beløbsforskelle på de bud, der blev afgivet i første udbudsrunde. Sønderborg Forsynings bud var det grelleste eksempel, vi har set på fejlberegning af udbuddet. De havde på ingen måde taget højde for helt elementære ting. Vi kan være bekymrede for udviklingen, når man inden for samme institution både sætter udbuddet i kraft og afgiver kontrolbud, siger branchedirektør i ATL Lars William Wesch.

Han mener, affaldsentreprisen i første omgang burde være gået til det selskab, der opfyldte konditionerne bedst og billigst, efter forsyningens regnefejl kom for dagen, og at forsyningen af samme grund bør afholde sig fra at byde i en ny runde.

- Det er noget vrøvl. De har søgt om aktindsigt og kan se vort udbud i et regneark i detaljer, vi ikke kan se i deres bud. Ifølge reglerne er der ikke længere tale om et gyldigt gældende udbud, når vi en gang har hjemtaget affaldsindsamlingen, så der var nødt til at være et nyt udbud, siger Lars Riemann.

- Vi har accepteret, forsyningen kommer med et nyt bud, men vi er meget skarpe og kritiske i vurderingen af tallene. Vi skal se hele beregningsgrundlaget, før vi siger god for det. Vi er naturligvis skuffede og pikerede af forløbet i første udbudsrunde, siger næstformand i bestyrelsen Peter Hansen, Venstre.

Når affaldsspanden er tømt, vil det i fremtiden være Heissel, Meldgaard eller Sønderborg Forsyning eller måske en helt fjerde, der har taget skraldet. Arkivfoto: Timo Battefeld
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Groteske udsættelser af sigtelser skal stoppe

Bandekonflikter, grænsekontrol og forebyggelse af terror har de seneste år gjort det meget svært for politiet på tilfredsstillende vis at løse alle sine resterende opgaver. Flere betjente til det hårdt pressede korps er på vej, men det tager tid at få dem uddannet, så både politikere og politiledelse står fortsat med en vigtig prioriteringsopgave. I denne uge er det kommet frem, at man ifølge Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, i alle politikredse i nogle tilfælde venter med at sigte mulige gerningsmænd. Det sker på grund af mandskabsmangel for at kunne leve op til politisk bestemte tidsfrister. I sager om vold og våben må der højest gå 30 dage fra, der er rejst en sigtelse, til der er en tiltale, og i voldtægtssager er fristen typisk 60 dage. Berlingske har talt med en anklager, der på møder har hørt ledere fortælle om, at der i Københavns Politi løbende ligger 500-1000 sager, hvor der på grund af tidsfristerne ikke er rejst sigtelser, selv om politiet kender til de mulige gerningsmænd. Det er en hån mod både ofrene og mod befolkningen, der skal have tillid til, at efterforskningen er så effektiv som muligt. Det er fornuftigt, at der er krav om, at sager om grov kriminalitet bliver afsluttet hurtigt. Men ressourcerne skal også følge med. Derfor må politikerne erkende, at politiet står i en svær situation, hvor rigide krav om tidsfrister kan virke mod hensigten. I stedet må kravet være, at politiet får prioriteret kræfterne bedst muligt og ikke lader sig styre af tidsfrister og deraf følgende målkrav, som lederne måles på. Hvis politiet har en konkret mistanke, skal der selvfølgelig rejses en sigtelse med det samme. Også selv om der er risiko for, at der går flere end for eksempel 30 dage, før der er rejst en tiltale. Det er afgørende, at efterforskningen sker hurtigst muligt. Det må politikere og politiets ledelse sørge for, så de groteske udsættelser af sigtelser kan stoppe.

Annonce