Annonce
Sønderborg

Sønderborg Varme ønskede rene linjer i fremtidigt nabo-samarbejde

Det lykkedes ikke Sønderborg Varmes direktør Erik Wolff og bestyrelsen at indgå et fusions-samarbejde med Augustenborg Fjernvarme, så derfor opsagde Sønderborg samarbejdet. Arkivfoto
Det var på tide at trække en streg i sandet for at få en afklaring på fremtiden rent varmeforsyningsmæssigt i det alsiske, så derfor opsagde Sønderborg Varme samarbejdet med Augustenborg, før det nogensinde var kommet i stand, men skilsmissen er ikke endegyldig.

SØNDERBORG: - Vi forholder os ikke til personvalg i andre varmeselskaber. Det har vi ingen mening om. Vi opsagde samarbejdet med Augustenborg Fjernvarme, fordi vi havde brug for en afklaring. Vi har i lang tid drøftet et tættere samarbejde inklusive en varmeledning til Augustenborg, men fik at vide, det ville tage en rum tid, før de kunne tage stilling til det. Vi kan ikke blive ved med at bruge tid og penge på det. Vi ønskede også at sende et klart signal til vor egen generalforsamling på torsdag. Vi smækker ikke døren i, siger direktør i Sønderborg Varme Erik Wolff.

Selskabet fusionerede henover årsskiftet med Gråsten Fjernvarme. Nu skulle kronen sættes på værket med et bindende samarbejde med Augustenborg, men da der ikke kom klare signaler fra den kant om fusion og aftagning af varme fra en ledning fra Sønderborg, blev aftalen opsagt.

- Jeg vil arbejde for at få en dialog med Sønderborg Varme igen. Da der alligevel kommer en ledning den her vej på, er der ingen, der siger, vi ikke kommer på den engang. Lige nu vil jeg arbejde for at få de nye medlemmer sat ind i arbejdet, siger den ny formand i Augustenborg Fjernvarme Kaj Hansen, der som tidligere næstformand har taget over, da formand Mogens Elmvang blev fravalgt på generalforsamlingen 27. marts.

Her mødte medlemmer op og stemte ham ud, fordi de var utilfredse med det opsagte samarbejde med Sønderborg. Det mener hverken den siddende eller den afgående formand, de kunne gøre noget ved, da de havde regnet på samarbejdsaftalen med Sønderborg og fundet den for ufordelagtig for Augustenborgs varmeaftageres vedkommende.

Annonce

Opsigelsen

Af en pressemeddelelse udsendt 23. marts fremgår det, at Sønderborg Varme opsiger samarbejdsaftalen med Augustenborg. "Sønderborg Varme har siden arbejdet målrettet på at optimere administrationsarbejdet, haft mange tætte drøftelser omkring en sammelægning af selskaberne, og som det seneste tiltag, projekteret et konkret forslag til en ledningsforbindelse til levering af varme fra Sønderborg til Augustenborg. Men indtil videre har drøftelserne ikke ført til et tættere samarbejde, og det har fået den konsekvens at Sønderborg Varme har opsagt aftalen. Vi er rigtig ærgerlige og skuffede over, at det ikke er lykkedes at udvikle samarbejdet som planlagt, for vi er stadig overbevist om, at det vil være en god og fremtidssikret løsning til økonomisk fordel for fjernvarmeforbrugerne i både Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Varme, men når vi gentagne gange oplever, at der tilsyneladende ikke er vilje til at forfølge hensigten og dermed den ånd, der var grundlaget for samarbejdsaftalen, så skal vi heller ikke være bundet af en sådan forpligtelse" lød det i den forbindelse fra Sønderborg Varmes formand Claus Plum, der dog holder en dør på klem for et eventuelt fremtidigt samarbejde, hvis der skulle "være et reelt ønske om det på et senere tidspunkt".

Jeg blev kuppet

- Jeg blev kuppet ud, men det er til dels min egen skyld, for jeg havde ikke set det komme, siger Mogens Elmvang, der ikke vil have skudt i skoene at han har stillet sig direkte i vejen for et samarbejde med Sønderborg.

Han mener, Augustenborg gennem årene har sikret forbrugerne der billig og grøn varme. Skulle der derfor indgås et bindende samarbejde med Sønderborg, måtte det være fordi, det var til begge parters fordel. Den har de to formænd ikke kunnet få øje på i en sådan grad, at de slog til her og nu på et indgående samarbejde, som der har været lagt op til de sidste tre fire år.

- Tid er penge, og den tid, vi har brugt på at få et samarbejde med Augustenborg etableret, kan vi også bruge til noget andet. Hvis Augustenborg ville have tid til at vurdere tingene nærmere, kunne de have meddelt os det. Det har de ikke gjort. Vi vil i stedet bruge kræfterne på at finde andre løsninger, der optimerer vores drift, så vi kan opnå andre stordriftsfordele. Vi agerer på egen hånd, for vi ved nu, hvad vi ar at gøre godt med, siger Erik Wolff.

Administrationsaftalen med Augustenborg, som blev indgået i 2017, er opsagt med årets udgang, så hertugbyens fjernvarmeselskab skal stå for sit eget bogholderi igen, med mindre samarbejdet bliver genoptaget inden da. Sønderborg Varme orienterer på generalforsamlingen den kommende uge om opsigelsen af samarbejdsaftalen.

Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Ku' vi andre ikke få sådan en p-billet?

De er slet ikke dumme, politikerne i byrådet. Når de holder møder, trækker tingene af og til i langdrag. Og pludselig bliver de nødt til at afbryde deres møder, fordi de skal til at stille p-skive i deres biler. De føler sig simpelthen generede både af at skulle rende og stille skiverne og så det, at det ofte kniber med overhovedet at finde ledige pladser i området tæt ved rådhuset. JydskeVestkysten fortalte historien i mandags, og mon ikke rigtig mange læsere kunne genkende den irritation, der blusser op i én, når man skal afbryde det, man er midt i, for at stille på den forbandede p-skive? For slet ikke at tale om det der med at tøffe rundt i sin bil for kun at opleve kantstenen tapetseret med parkerede biler, så man slet ikke kan finde en plads, med mindre man er klar på en halv Hærvejsmarch? Men historien bød så også - vi kalder overordnet genren for konstruktiv journalistik - på den helt rigtige løsning og viste vores byrådspolitikere som handlekraftige og løsningsorienterede mennesker. De har nemlig løst hele miseren på en måde, som byder til inspiration for kommunens øvrige borgere. I erkendelse af, at det simpelthen ikke dur det der med at skulle spæne frem og tilbage for at stille p-skiver - man bliver jo afbrudt hver anden time - har politikerne udstyret sig selv med en p-tilladelse til at holde på pladsen foran rådhuset. De fleste i hvert fald. 10 af byrådets 31 medlemmer må i forvejen holde i rådhusets egen p-kælder, og Hans Erik Møller fra Socialdemokratiet springer over, da han kan på grund af en øjensygdom dårligt se noget, så han kører ikke bil. Men resten har altså fået løst deres problem, og spørgsmålet er, om ikke man bare skulle udvide ordningen? Til at begynde med er der på rådhuset mange hundrede ansatte, der hver morgen indleder arbejdsdagen med øvelsen overhovedet at finde en plads i en stadig større periferi omkring rådhuset. Stik dem sådan et p-kort. Så er der alle os andre, som jo også af og til slås lidt med det parkering, ku' vi ikke også få sådan et p-kort? Som byrådspolitikerne selv har erkendt, er det altså forstyrrende at skulle forlade sit arbejde hver anden time for at stille p-skiven, ligesom der jo også om morgenen kan være rift om de pladser, der nu engang er til rådighed, men det ville hjælpe lidt på vores trængsler med sådan en tingest i forruden. Nogle af politikerne, som Socialdemokraternes gruppeformand Søren Heide Lambertsen, synes, at disse p-tilladelser lugter lidt af særligt privilegium - ja, hvor får han det fra? Det er ikke en "idé, der er groet i min have", siger han, der som medlem af økonomiudvalget i øvrigt er sikret en af de forjættede p-pladser i kælderen under rådhuset. Nej, det kan godt være, at idéen ikke er groet i socialdemokratiets rosenhave, men resten af partiets gruppe går nu lidt mere praktisk til værks og har ikke så fine fornemmelser, for de synes altså, det er irriterende med det løberi: Det blev derfor et stort ja-tak til de særlige politiker-tilladelser fra socialdemokraterne. Selv Enhedslistens Sara Nørris, der jo som partimedlem per definition elsker kollektiv trafik og ser privatbilismen som det næstondeste efter Djengis Khan, har strakt hånden frem, fordi hun af og til også bliver nødt til at hive bilen ud af garagen for at kunne nå alle sine gøremål: "Der er nogle, der bor så langt væk fra rådhuset, at det bliver besværligt for dem med offentlig transport, når de også skal passe deres almindelige arbejde før eller efter et udvalgsmøde", som hun siger. God søndag.

Annonce