Annonce
Esbjerg

S-politiker træt af ulovligheder: Det nærmer sig det vilde vesten

Direktør og ejer af vognmandsfirmaet Henrik Skov Christensen A/S på Mådevej er lige nu er midtpunkt i en sag om ulovlig etablering af overnatningsfaciliteter i det industriområde, der rummer firmaets hovedkvarter på Mådevej. Han erkender blankt, at han har etableret overnatningsfaciliteterne uden den nødvendige tilladelse. Foto: Googlemaps.
Medlem af Plan & Miljøudvalget, Hans Erik Møller (S), vil have en generel drøftelse af, hvordan Esbjerg Kommune griber sager om brud på lokalplaner samt ulovligt byggeri an. Han undrer sig over, at kommunen ikke omgående har givet påbud i sagen om ulovlig overnatning i industrikvarter.
Annonce

Esbjerg: Når sagen om de ulovlige overnatningsfaciliteter i vognmandsfirmaet Henrik Skov Christensen A/S' hovedkvarter i industrikvarteret på Mådevej i september bliver forelagt Plan & Miljøudvalget, får den med stor sikkerhed ikke blot et ekspeditionsstempel.

Det socialdemokratiske udvalgsmedlem, Hans Erik Møller, er på forhånd træt af borgere og virksomheder, der søger tilgivelse i stedet for tilladelse, og han er stærkt forundret over, at Esbjerg Kommune har kendt til overtrædelsen af lokalplanen i mange måneder uden at give et såkaldt straks påbud.

- Helt generelt mener jeg, at der i sådanne tilfælde skal gives påbud om, at ulovligheder som minimum skal ophøre, indtil der eventuelt gives dispensation eller andet, siger Hans Erik Møller.

Sagen er, at vognmand Henrik Skov Christensen for et år siden -  i strid med lokalplanen - otte soveværelser, ét stort køkken-alrum med køle-fryseskab og opvaskemaskine, to tv-stuer, en spisestue med tv, tre baderum, fem toiletter, samt et baderum og et fællesrum med Skype-station samt motionscykel og romaskine i tilknytning til firmadomicilet i Måde.

Først i maj i år indsendte vognmanden en egentlig ansøgning til kommunen om tilladelse til faciliteterne, der bruges af virksomhedens rumænske chauffører under deres lovpligtige 45 timers hvil. Siden har Esbjerg Kommune været i gang med at undersøge, om faciliteterne kan lovliggøres.

Annonce

Tilgivelse og tilladelse

- Der er en grund til, at vi laver lokalplaner, og at vi ikke vil have boligforhold sammenblandet med industri. Selvfølgelig skal love og regler overholdes, og hvis man ønsker andre muligheder, så må man i hvert fald starte med at søge om det. Jeg gider efterhånden ikke, at det her i Esbjerg er ved at være sådan, at man bare begår ulovligheder, og så søger man, når det bliver afsløret, siger Hans Erik Møller.

Han undrer sig desuden over et kommunalt svar til den person, der anmeldte de ulovlige forhold, nemlig Per Thuesen fra Transportmiljoe.dk, hvori der blandt andet står:

"Som i alle sager om et ulovligt etableret forhold, så skal tingene undersøges grundigt og udgangspunktet vil i den forbindelse selvfølgelig være en afklaring af, om, og i givet fald hvordan, et ulovligt forhold kan blive lovligt. Sådan er det helt generelt, og sådan er det også i denne sag".

- Vi står med en sag, hvor der er sket en bevidst overtrædelse, og så forstår jeg ikke, hvorfor Esbjerg Kommune har den indstilling, at man af al magt skal forsøge at finde muligheder for at gøre det ulovlige lovligt. Det opmuntrer jo til de rene wild west-tilstande.  Jeg tror, at der er mange borgere, der uforvarende er kommet til at overtræde en lokalplan, der ville være glade for at få sådan en behandling, men det ville jeg også langt lettere kunne forstå, siger Hans Erik Møller.

Annonce

Drøftelse om sagsgang

S-politikeren understreger, at sagen for ham ikke handler om, hvorvidt faciliteterne ser pæne, rene og ordentlige ud:

- Det handler om, hvorvidt loven bliver overholdt eller ej. Det er jo heller ikke sådan, når du bliver taget for at overskride hastighedsbegrænsningerne, at du får en mindre bøde eller slet ingen, hvis du kører i en fin, ny Mercedes, men en stor bøde, hvis du kører i en gammel spand, siger Møller.


Jeg gider efterhånden ikke, at det her i Esbjerg er ved at være sådan, at man bare begår ulovligheder, og så søger man, når det bliver afsløret.

Hans Erik Møller (S)


Hans Erik Møller har i relation til en sag om et sommerhus, der overskred byggelinjen i følsom natur og efterfølgende fik en kommunal dispensation, som siden blev underkendt i Miljø & Fødevareklagenævnet, ønsket en drøftelse af, hvordan Esbjerg Kommune griber sager om ulovligt byggeri an. Over for Miljø- og Fødevareklagenævnet erkendte Esbjerg Kommune efterfølgende over for klagenævnet, at havde sommerhusejeren indledningsvist søgt om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til at opføre sommerhuset på dets nuværende placering, ville den pågældende ikke have fået den.

Sagen om overnatning

Ifølge direktør for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, har kommunen 8. maj i år modtaget en ansøgning fra Henrik Skov Christensen om etableringen af overnatningsfaciliteter på Mådevej 53, der ligger i et erhvervsområde, hvor der ifølge lokalplanen ikke må være boliger.

Forvaltningen besigtiget virksomheden for at sikre, at der ikke var forhold der var af en sådan sikkerhedsmæssig eller sundhedsmæssig karakter, at der skulle udstedes et straks-påbud om ophør.

Ved besigtigelsen kunne det konstateres, skriver Erik Jespersen, at lokalerne var rene og ryddelige, og at de sikkerhedsmæssige forhold som flugtveje med videre umiddelbart var i orden.

Direktøren påpeger samtidig, at chauffør-overnatning i et industriområde ikke er et uset fænomen - forvaltningen er netop nu i gang med at undersøge forholdene i to andre kommuner.

Forvaltningen i færd med at se på, hvilke konsekvenser en eventuel ændring af den eksisterende lokalplan for området vil have, hvis der åbnes op for etablering af overnatningsfaciliteter eller om chauffør-overnatning vil kunne rummes i  lokalplanen via en dispensation.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Trekantområdet

VB-anføreren efter sejren over Sønderjyske: Vi viste, vi kan være med

Annonce