Annonce
Esbjerg

S-politiker vil aflyse indre bys store lokalplan: Borgere og politikere er sat uden for reel indflydelse

Den store samlende lokalplan for Esbjergs indre by er en fiasko, mener byrådsmedlem Hans Erik Møller (S). Arkivfoto: Torben Meyer, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Medlem af Plan & Miljøudvalget, Hans Erik Møller (S), vil forsøge at samle politisk opbakning til at aflyse den store, nye lokalplan, der for blot halvandet år siden blev vedtaget for Esbjergs bykerne. Den udgør et demokratisk og juridisk problem, mener han.

Esbjerg Kommune: Esbjerg midtbys store lokalplan, der blev vedtaget i Esbjerg Byråd i oktober 2019 som erstatning for 37 mindre lokalplaner og byplanvedtægter, har allerede inden for kort tid vist sig at være en trussel mod politikernes mulighed for at have en hånd på rattet i udviklingen af midtbyen samt mod borgernes demokratiske rettigheder, og derfor bør den snarest muligt aflyses.

Det mener medlem af Plan & Miljøudvalget, Hans Erik Møller (S), der selv var med til at stemme lokalplanen igennem og oprindelig fandt, at det var en god idé at få luget ud i de mange lokalplaner for indre by.

- Den har efter min mening haft store konsekvenser, som jeg som lægmand ikke kunne se på det tidspunkt, og efter flere af de sager, der har været fremme, føler jeg mig ikke tryg ved, at den sætter rammerne for udviklingen af indre by. Jeg er blevet mere og mere betænkelig, og jeg er slet ikke sikker på, at den overhovedet overholder Planloven. En lokalplan skal kunne give borgerne et indtryk af, hvordan deres by kan udvikle sig, og det kan de ikke føle sig sikre på med den her plan, siger Hans Erik Møller og tilføjer, det lige nu ville være tilladt for en bygherre at male en bygning skrig-grøn og lægge blå teglsten på taget, eller hvad man ellers kan tænke sig.

Han slår fast, at han sammenfattende mener, at den store lokalplan udgør ikke alene et juridisk, men også et demokratisk problem:

- Tager man den tidligere omtalte sag i Kronprinsensgade, hvor der pludselig skyder en kæmpe kolos af et hus i fem etager op lige ved siden af et meget mindre bevaringsværdigt hus, uden at projektet har været sendt i høring i en bredere kreds, eller at politikerne i det mindste har fået projektet forelagt, fordi byggeriet holder sig inden for lokalplanens rammer, så er det et godt eksempel på, hvorfor den lokalplan ikke duer. Lokalplanen tillader alt for meget, uden at borgerne eller politikerne nødvendigvis skal høres. Jeg føler ikke, at politikerne har hånden på rattet og styrer bilen, siger Hans Erik Møller.

Annonce

Parkeringshuse alle steder

Han peger desuden på et andet eksempel på borgernes manglende muligheder for at gøre indsigelse, nemlig at lokalplanens paragraf 5 styk. 3 tilsyneladende tillader opførelse af p-huse inden for alle byggefelter i lokalplanens område.

- Pludselig kan borgerne altså få et p-hus som nabo, uden at de bliver hørt. Hvis borgerne nøjes med at læse redegørelsen til lokalplanen, så ser alt i store træk ret tilforladeligt ud, men redegørelsen er ikke juridisk gyldig - det er kun paragrafferne, der er det. På den måde har borgerne ikke en chance for på forhånd at vide, hvordan deres område udvikler sig, og de kan i øvrigt heller ikke gøre noget ved det. I henhold til ministeriets vejledning om lokalplanlægning fremgår det jo, at der skal være overensstemmelse mellem lokalplanens bestemmelser og redegørelsen til lokalplanen, og det synes jeg bestemt ikke, der er her, siger Hans Erik Møller, der også finder det besynderligt, at der i henhold til lokalplanen kan etableres snart sagt alle mulige by-erhverv fra 1. til 5. sal i en bygning, herunder tøjbutikker, supermarkeder eller restauranter.

- Det går da stik imod tanken om byfortætning - der kan med ét slag nedlægges en masse boliger på den måde, og vi har i mange år holdt fast i, at etager over stue-etage som udgangspunkt skal bruges til boliger. Jeg synes ikke, det hænger sammen.

Annonce

Tema-møde

Plan & Miljøudvalget holder inden længe et tema-møde om den store lokalplan, og her vil Hans Erik Møller rejse spørgsmålet, om ikke politikerne skal aflyse lokalplanen og erstatte den med planer, der kan sikre den nødvendige kvalitet og udvikling, som byrådet ønsker:

- Baggrunden for at udarbejde en stor, samlende lokalplan var blandt andet at lette administrationen. Men jeg synes, det står tydeligt nu, at det ikke kan være et mål i sig selv at lave så få lokalplaner som muligt, for lokalplanen er det vigtigste redskab til at inddrage borgerne i en dialog om planlægning og konkrete projekter, og netop den dialog er vigtig for byrådet. Som sagerne nu står mener jeg ikke, byrådet kan være tilfreds med lokalplanen som grundlag for de kommende års udvikling af Esbjergs bymidte, og jeg synes ikke, vi kan tage ansvaret for en udvikling og bevaring af indre by, som bygger på lokalplanen, siger Hans Erik Møller og tilføjer, at Esbjergs bykerne nu står og falder med et plangrundlag, som tilsyneladende betyder, at ethvert byggeri uanset størrelse kan bygges uden offentlig inddragelse.

Den store plan

Den store lokalplan, der blev vedtaget af Esbjerg Byråd den 3. oktober 2019, erstatter hidtidige lokalplaner og byplanvedtægter i Esbjergs indre by på et areal omfattende godt 37 hektar - eller 370.000 kvadratmeter.

Motivet bag udarbejdelsen af den nye lokalplan var, at flere af de daværende planer overlappede hinanden, indeholdt utidssvarende eller direkte modsatrettede bestemmelser.

Den nye lokalplan skulle forenkle administrationen i lokalplanområdet.

Lokalplanområdet udgør hovedparten af Esbjergs indre by. Området ligger mellem Jernbanegade i øst og henholdsvis I.C. Møllerparken og Strandbygade i vest, Havnegade mod syd og Skolegade og Nørregade mod nord. En række enkeltejendomme, der ligger inden for afgrænsningen, er ikke omfattet af lokalplanen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland

Det betyder de nye indrejseregler for grænsehandlen: Efter disse datoer kan du handle i Tyskland

Sport

Se med i aften på jv.dk: Vi sender direkte fra stort speedwaybrag

Kolding

Beslutning om at lukke SFO'er i ferier droppes fuldstændigt: Embedsmænd beklager fejl

Annonce