Annonce
Esbjerg

Sag om grødeskæring i Ribe udvides: Afgørelse kan ende ved Europakommission

Mølledammen i Ribe risikerer nu at skulle omkring Bruxelles og Europakommissionen for at finde en løsning på, hvordan man opnår et blankt vandspejl. Foto: Martin Ravn
På fredagens møde blev de fem medlemmer af kommunens Teknik & Byggeudvalg enige om at søge om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til grødeskæring i Ribes Mølledam for at opnå et blankt vandspejl. Dermed risikerer sagen nu at skulle afgøres ved Europakommisionen.
Annonce

Ribe: Mølledammen i Ribe repræsenterer en uvurderlig kulturværdi for Ribe, og dermed en væsentlig samfundsinteresse.

Sådan lyder det fredag i en pressemeddelelse fra Esbjerg Kommune, og på den baggrund har et enigt Teknik & Byggeudvalg på fredagens møde besluttet at søge om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til at skære grøde i Ribe Mølledam.

Målet er fortsat at sikre et blankt vandspejl, og både det politiske udvalg og teknik og miljøforvaltningen er klar til at arbejde videre med en dispensation. Et led i processen er at indhente en udtalelse fra miljøministeren, fordi Ribe Mølledam er Natura 2000-område, og derfor særlig beskyttet. Før Esbjerg Kommune kan beslutte at lade hensynet til Ribes kulturmiljø veje tungere end naturbeskyttelsen, skal miljøministeren derfor tages med på råd.

- I Teknik & Byggeudvalget er vi enige om at følge en proces, hvor forvaltningen nu udarbejder en dispensation for Naturbeskyttelseslovens §3", siger formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, (S).

Dispensation

Hvis man vil søge om en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, og dispensationen går ud over et Natura 2000-område, skal man jævnfør Habitatsbekendtgørelsen have en udtalelse fra miljøministeren. I særlige tilfælde skal miljøministeren også indhente en udtalelse fra Europa Kommissionen.
Annonce

Domstolene

Før dispensationen gives, vil Esbjerg Kommune bede ministeren om en principiel udtalelse, og hvis den er positiv, vil Esbjerg Kommune gå i dialog med landbruget i området og miljøstyrelsen. Derefter sender forvaltningen en beskrivelse til ministeren af de foranstaltninger, der er nødvendige at sætte ind som kompensation. Næste skridt er, at miljøministeren henter en udtalelse fra Europa Kommissionen, og herefter kan Esbjerg Kommune udarbejde den endelige dispensation. Hvis miljøministeren ikke finder, at baggrunden for eventuel grødeskæring i Ribe Mølledam bygger på bydende nødvendige hensyn til samfundsinteresser, kan Esbjerg Kommune efter vurderinger af udtalelserne eventuelt beslutte at skære grøde i Ribe Mølledam.

I det tilfælde kan miljøministeren klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller indbringe sagen for domstolene.

Annonce

Ukendt mulighed

Søren Heide Lambertsen, 20. december kaldte du det tåbeligt, at tre Venstre-medlemmer i udvalget krævede en oprensning af Mølledammen. Nu stemmer du selv for en dispensation for grødeskæring som del af et enigt udvalg - hvad er der sket siden dengang?

- Der er sket det, at der nu har vist sig denne hidtil ukendte mulighed, og den vil jeg gerne støtte op om. Som JydskeVestkysten selv skitserer i fredagens avis, var det idéen om, at vores forvaltning skulle underkende sig selv i forhold til en dispensation, jeg ikke brød mig om.

Hvad er din holdning til, at det nu er en udtalelse fra Europakommissionen, der kan blive afgørende for Mølledammen?

- Det skal åbenbart være sådan, når en tilsyneladende simpel sag kan komme så langt ud, men jeg synes også den viser kritikerne af sagsbehandlingen vedrørende Mølledammen, at denne sag altså bare er mere kompliceret end som så.

Om alt går efter planen i det nye løsningsforslag, hvornår kan man så i Ribe tidligst forvente et blankt vandspejl?

- Mit bud vil være i 2021, med mindre sagen om Mølledammen er så vigtig for både ministeren og EU, at den kommer øverst i bunken, hvilket dog næppe bliver tilfældet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

Ingen kære mor: Skoleleder sender eleverne hjem, hvis de overtræder coronaregler

Annonce