Annonce
Kolding

Sag om stor gylletank i Vamdrup splitter politikere

Birgitte Kragh har ligesom flertallet af udvalgets medlemmer lyttet til by- og udviklingsforvaltningens anbefaling i sagen om gylletanken ved Koldingvej i Vamdrup. Arkivfoto: Joan Karlsen
Politisk flertal giver svineavler fra Ferup lov til at bygge stor gylletank overfor Dansk Autologik. Det er i virkeligheden ikke en sag for politikerne, og jeg har ikke ambitioner om at overtage vores embedsmænds myndighedsopgave, siger udvalgsformand Birgitte Kragh (V).

Vamdrup: Så kan landmand og svineavler Flemming Damgaard fra Ferup komme videre med sine planer om at opføre en meget stor gylletank på sin jord ved Koldingvej 14 i Vamdrup 100 meter fra Dansk Autologiks hovedsæde.

Et flertal af politikerne i plan-, bolig- og miljøudvalget har nemlig sagt ja til, at landmanden får den nødvendige landzonetilladelse til, at gylletanken må stå på netop den placering, som han har ønsket. Dansk Autologik og socialdemokraten Poul Erik Jensen fra Vamdrup har ellers forsøgt at få den rykket til en alternativ placering længere væk for at gøre den mindre synlig og eventuelle støv- og lugtgener mindre.

Det er også Poul Erik Jensen (S), der har sat sagen på udvalgets dagsorden, og her fik han onsdag opbakning fra Venstres Jakob Ville og Dansk Folkepartis Molle Lykke Nielsen. De øvrige seks udvalgsmedlemmer fra Venstre, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten tiltrådte by- og udviklingsforvaltningens anbefaling om at give tilladelsen til gylletanken på den placering, som landmanden ønsker.

Annonce

Gylletanken

  • Gylletanken, der ønskes opført, er cirka 3900 kubikmeter med et bebygget areal på cirka 1000 kvadratmeter.
  • Diameteren vil være cirka 35 meter, og højden bliver 8,5-9,0 meter.
  • Tanken bygges i grå betonelementer.

Usædvanligt

Udvalgsformand Birgitte Kragh (V) påpeger, at det er helt usædvanligt, at politikere blander sig i placeringen af en gylletank.

- Det er en myndighedsopgave at tage stilling til den slags, og denne sag har kun fået bevågenhed, fordi der er en særlig politisk interesse for den fra Vamdrup. Ellers kunne sagen have været afgjort i sommer, påpeger hun.

Birgitte Kragh oplyser, at der over flere måneder har været en dialog mellem forvaltningen, Dansk Autologik og landmanden fra Ferup.

- Var de kommet frem til en bedre løsning for alle parter, så var det jo fint. Men det er ikke tilfældet, og den placering, landmanden ønsker, overholder alle krav i planloven. Forvaltningen kan kun give afslag, hvis væsentlige hensyn til landskab, natur, miljø og naboer taler afgørende imod placeringen. Det er ikke tilfældet her, vurderer vores embedsmænd, og det er ikke min ambition at overtage deres myndighedsopgave, siger Birgitte Kragh.

Uanstændigt

Flemming Damgaard har brug for gylletanken, fordi hans svineavl ligger helt i Ferup, og jorden på landbrugsejendommen på Koldingvej vil han dyrke med planteavl - og altså uden de husdyr, som leverer gødning til markerne.

Landmanden har i dialogen med Kolding Kommune været positiv overfor at tilrettelægge kørslen med gylle, så den begrænses til få dage om året i vinterhalvåret og kun sker, når vejret er fugtigt, og vinden er i vest. "Hvis dette følges, vil gener minimeres kraftigt", påpeger by- og udviklingsforvaltningen i sin sagsfremstilling til politikerne. Kommunen kan dog ikke stille det som et krav i landzonetilladelsen.

På sin Facebook-side kalder Poul Erik Jensen flertallets beslutning for trist.

- Det er en direkte uanstændig beslutning overfor Vamdrup og et slag i ansigtet på en af Koldings store virksomheder, mener han.

Gylletanken bliver placeret ved den røde plet, hvor landmanden har ønsket det. Mindretallet ønskede en placering ved den gule plet, så nu har de sagt helt nej til, at landmanden må opføre en gylletank på sin jord. Kort: Casper Vagner Christensen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Naturligvis har bro følger

Før etableringen af den faste forbindelse over Storebælt var den ingen ende på bekymringerne. Fisk, fugle og pattedyr ville blive truet, måtte man dengang forstå. Efter hensynet til samfundets interesser samt følgerne for flora og fauna blev holdt op mod hinanden, blev bro og togtunnel alligevel bygget. Som bekendt gik verden ikke under. Nu foreligger en rapport om de naturmæssige konsekvenser af en bro mellem Als og Fyn. Vurderingen blev udarbejdet i januar, men er først nu offentliggjort. Forklaringen på forsinkelsen er ukendt, men måske har Vejdirektoratet slet og ret skammet sig over konklusionens banalitet. Broen vil medføre uoprettelig påvirkning af natur og dyrelivet både i anlægs- og driftsfasen. Naturen vil blive påført skader, der ikke kan gøres om, vurderer specialisterne således. Og ja, det er givetvis korrekt. Sådanne konsekvenser ligger i anlægsarbejders natur. Selv en mindre cykelsti forandrer landskabet for bestandigt. Musereder bliver ødelagt, frøer fordrevet og regnormene kan ikke længere komme op. Men skulle man af den grund undlade at sikre børns liv og førlighed på skolevejen? Svaret giver vist sig selv. Naturligvis er sammenligningen sat på spidsen og konsekvenserne af et brobyggeri ulig større end følgerne af en cykelsti. Men der kan alligevel drages nogenlunde ens konklusioner. Fordele og ulemper skal afvejes. Vi skal passe på vores miljø – ikke mindst når der er tale om et sårbart område som farvandet mellem Als og Fyn. Vil byggeri og drift have katastrofale konsekvenser for naturen, må planerne opgives. Broen skal heller ikke etableres, hvis det ikke giver overordnet mening økonomisk og samfundsmæssigt. Til gengæld skal der bygges, hvis hensynet til vores fælles bedste taler for det, og der ikke er udsigt til virkelig alvorlige skader på omgivelserne. Vi må ikke ende samme sted, som vores naboer mod syd, hvor naturklager kan forsinke etableringen af vigtig infrastruktur i år eller nogle gange ligefrem årtier.

Team Esbjerg

Dagens gode nyhed: Esbjergs håndbolddronnning laver ny aftale - derfor forlænger Estavana Polman

Annonce