Annonce
Esbjerg

Se billederne: Disse bygningsperler i Esbjerg Kommune hædres i år

Tre dejlige byggerier er nu blevet præmieret af Esbjerg Kommunes Byfond. Fotocollage med billeder af Poul Madsen, PROFOTO, Albertus & Madsen Studios
Esbjerg Kommunes Byfond har netop præmieret tre ejendomme i kommunen med Esbjerg Byfonds pris i 2020. Her kan du se billederne af de præmierede ejendomme samt byfondsbestyrelsens begrundelser for hæderen.
Annonce

Esbjerg Kommunes Byfond er som alt muligt andet også ramt af corona-restriktionerne , og derfor kunne men mandag ikke til en samlet præmiering af 2020's smukkeste og bedste byggeri.

Men præmieret blev de hver især - de tre, der i år kan smykke sig med hæderen fra Esbjerg Kommunes Byfond, og her kan du læse byfondens begrundelse for præmieringerne.

1 Sognegården i Bryndum: Smukt nybyggeri med fine detaljer.

Sognegården i Bryndum er blandt de fremhævede tre bygninger, som Esbjerg Byfond har valgt at præmiere i år. Foto: Poul Madsen, PROFOTO, Albertus & Madsen Studios

Sognegården i Bryndum præmieres for smukt nybyggeri med fine detaljer. Sognegården er tegnet af tegnestuen E + N og stod færdig i 2018. Placeret i ét af de mest følsomme steder i landsbyen Bryndum, ligger sognegården netop dér hvor by møder landskab. Med Bryndum Kirke og den fredede rundhøj som umiddelbare naboer har det krævet en særlig følsomhed at tilpasse et moderne byggeri til de historiske omgivelser.

Med sognegården har E+N tegnet et hus, der i sit formsprog, materialeholdning og nøje udtænkte detaljer taler direkte ind i 1000 års byggetradition. Den traditionelle bygningskrop i røde teglsten, de høje mure og det enkle ubrudte teglhængte saddeltag giver mindelser om middelalderens klosterbyggerier. Legen med mønster-murværk er på én gang både moderne og en klar reference tilbage i historien. Mønstermurværket og den uregelmæssige søjlerække mod nord, giver de enkle bygningskroppe liv og finesse - som en bygning med spor af 800 års forandringer, og dog alligevel moderne. Som en moderne klostergård ligger mellembygningen mellem de to tunge murede længehuse. De forgrenede søjler, der bærer taget i mellembygningen, virker som en nyfortolkning af krydshvælv i en klostergang, og understreger byggeriets historiske reference.

Sognegården i Bryndum er et fornemt eksempel på nutidigt byggeri, indpasset i et følsomt kulturmiljø. Det være sig både i placering, proportioner, formsprog og materialer. Det er Esbjerg Kommunes Byfonds håb, at den tilgang, som både arkitekt og bygherre har haft til opgaven, kan være til inspiration for andre byggeprojekter med en placering i et sårbart miljø.

At skrive sig ind i en historisk kontekst, at tilføje nyt, at respektfuldt citere den bygningstradition, man står på skuldrene af, det kræver et helt særligt talent. Et talent, som på overlegen vis er demonstreret i dette byggeri.

2 Vellykket restaurering af Quedens Gaard i Ribe

Quedens Gaard, Ribe, præmieres også for vellykket restaurering. Foto: Poul Madsen, PROFOTO, Albertus & Madsen Studios

Aldeles midt i Ribe ligger Quedens Gaard, et kompleks af historiske bygninger, der spænder over fem århundreder. Få steder er der i Danmark bevaret en så unik karre. Her er Ribes bygningskultur repræsenteret fra midten af 1500-tallet til midten af 1800-tallet. Med en enkelt undtagelse er alle bygningerne fredede, hvad der i sig selv fortæller om deres værdi som en umistelig del af vores kulturarv, og et resultat af århundreders til og ombygninger med en stor sum af arkitektoniske og kulturhistoriske detaljer. Således er Quedens Gaard i sig selv en enestående museumsgenstand.

Restaureringen har omfattet alle restaurerings discipliner; fra de udvendige facader til de indvendige detaljer. Forhusets pragtfulde fugleloft er renset, historiske døre istandsat, gulve fornyet med tommetykke planker, vinduer og skodder retableret.

Sidehusets særlige lag fra arkitekten Hans Henrik Engqvists fornemme restaurering i 1960érne indgår nu i museets indgangsrum i det gamle herberg. For enden af sidebygningen fra midten af 1800-tallet, bygget ovenpå en renæssancefløj, ses havestuens fine Thorvaldsen-relieffer og glasmosaikker i havedøren, der stråler igen. Adgangen til havestuen sker via smukke smedejernstrapper genskabt i Tyskland. Udvendigt er tagene fornyede med ægte håndgjorte vingetagsten, på forhuset er valmenes grater igen inddækket i bly, en sjælden bevaret tradition. Bindingsværket er istandsat og linolie-malet, og tavl og murværk kalket.

Med restaureringen er det lykkes at istandsætte de historiske bygninger med særlig respekt for de fine historiske detaljer og samtidig skabe optimale rammer for de to nye museer. Den fornemme restaurering er et eksempel på, at fondsstøtte er nødvendig for at kunne realisere et så omfattende projekt. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med præmieringen og med den fantastiske restaurering af en historisk ejendom i Ribe.

3 Smukt firma-domicil i Ø. Vedsted

Ib Laursens nye administrationsbygning på Øster Vedstedvej 12 præmieres som smukt og indbydende firmadomicil. Foto: Poul Madsen, PROFOTO, Albertus & Madsen Studios

Øster Vedsted Vej 12 præmieres for smukt og indbydende firmadomicil. Med klare referencer til traditionelt landbrugsbyggeri står Ib Laursens nye administrationsbygning skarpt ved ankomsten til landsbyen Øster Vedsted. Administrationsbygningen er tegnet af Arkitektladen ApS, og stod færdig i 2020. Bygningen er den seneste tilføjelse til Ib Laursens stadig voksende bygningskompleks.

Man har med denne bygning valgt bygningsmaterialer, der let giver mindelser om fortidens landbrugsbyggeri. En lodret, sortmalet træbeklædning er i denne version gjort tidssvarende og levende ved en leg med lister og indfatninger omkring vinduer, døre og porte. Detaljeringen af facadebeklædningen tilføjer bygningen stoflighed og dybde. Traditionelt opbyggede revleporte i træ, bejdset som kontrast til den sorte beklædning tilføjer vinduespartier og døre en ekstra dimension, og det så velkendte portmotiv understreger bygningens referencer til landbrugsbyggeriet. På taget ligger pandeplader, et enkelt og ærligt materiale kendt fra tidligere tiders udlænger landet over. En tagterrasse skærer sig markant igennem både facade og tag og signalerer tydeligt, at her er tale om moderne kontorbyggeri med fokus på medarbejdernes velfærd.

Esbjerg Kommunes Byfond ønsker med denne præmiering at belønne den omhu, hvorved administrationsbygningen er søgt tilpasset til den følsomme placering på kanten af det åbne land. Det er byfondens håb, at administrationsbygningen på Øster Vedsted Vej 12 kan virke som inspiration for andre virksomheder, der skal opføre nyt byggeri på kanten mellem by og land. Her kan man se, at det kan lade sig gøre at opføre et enkelt, velproportioneret byggeri med gedigne detaljer, der opfylder alle krav til en moderne arbejdsplads.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce