Annonce
Tønder

Seks år efter ombygning: Styregruppe foreslår plan til 100 millioner kroner

Hvis masterplanen for Tønder Sport & Fritidscenter følges til punkt og prikke, skal området åbnes, så det bliver mere indbydende. Blandt andet foreslår man, at der etableres et nyt uderum med multiplads foran dét, der i dag er centrets hovedindgang. Foto: Martin Franciere
Tirsdag aften fremlagde Tønder Sport & Fritidscenters styregruppe en masterplan, der rækker 10 år frem i tiden. Planen skal gøre området til et centrum for aktiviteter og fællesskab. Hvis alle dele af planen gennemføres, vil det koste knap 100 millioner kroner.

TØNDER: Foran et halvt hundrede fremmødte, fremlagde formanden for Tønder Sport & Fritidscenter, Niels Johannesen, tirsdag aften i centrets multisal den kommende masterplan for området, centret og de faciliteter, der i forvejen findes med Bankpark, BMX-bane, Barrax-skaterbanen, atletikstadion og fodboldbaner - med og uden kunstigt græs.

Niels Johannesen, der har en fortid som kommunaldirektør i Tønder Kommune, fortæller, at efter tre kvarters fremlægning, blev masterplanens punkter diskuteret lystigt.

Planens seks vigtige punkter hedder:

Klubhus for alle

Sportel, hytter og byferielejligheder

Tilskuervenlig hal og omfordeling af lokaler

Nyt uderum - multiplads

Nyt krydstorv

Ny adgangsvej og stier

- Hvordan skal området og centret udvikle sig over tid - altså de næste 10 år, spørger Niels Johannsen.

Annonce

Vi skal have lukket op fra den østlige side af bygningen. Det skal vi have gjort noget ved, så området bliver åbent og der sikres sammenhæng. Det er nøglen.

Niels Johannesen, fmd. for TSF-styregruppen

Død facade

Et par timer før var samme plan forelagt den samlede kommunalbestyrelse.

Både kommunalpolitikerne og de halvt hundrede fremmødte i multisalen tirsdag aften, erfarede, at et af hovedpunkterne i masterplanen, er, at åbne centret fra både øst og vest.

- Vi skal have lukket op fra den østlige side af bygningen. Bagsiden af centret er i dag en død facade. Det skal vi have gjort noget ved, så området bliver åbent og der sikres sammenhæng. Det er nøglen, siger Niels Johannesen og påpeger, at hvis planerne gennemføres, vil det blandt andet kræve, at nuværende omklædningsrum mellem Hal 1 og Hal 2 brydes ned, så der åbnes til den "nye" røde gennemgående gang i centret.

Flere gæster

Ifølge styregruppens formand er et andet vigtigt punkt i planen, at sikre flere overnattende gæster - til gavn for både center og Tønder by. Det skal ske ved at udvikle vandrerhjemmet, lave et sportel - sammentrækning af sport og hotel - og ferielejligheder i tilknytning til Tønder Sport & Fritidscenter.

Investeringer til en opgradering af vandrerhjemmet og bygning af ferieboliger/sportel er dog ikke medregnet i de 98,9 millioner kroner.

- Det regner vi med skal være en privat investering, siger Johannesen.

Det samme gælder en ny gang-cykelsti over Vidå, der skal forbinde Tønder by med centret og området. Planerne hér indgår i Tøndermarsk Initiativets udviklingsplan for Tønder by, oplyser Niels Johannesen.

Tønder Sport & Fritidscenters styregruppe

Styregruppen, der har udarbejdet masterplanen, består af:

Lars Thomsen, Tønder Sport & Fritidscenter (TSF)

Claus Beck, observatør, TSF

Anders Jacobsen, Tønder Handelsstandsforening

Peter Okholm, Tønder Festival

Frank Hoffmann, Rømø-Tønder Turistforening

Anita U. Eriksen, kommunalbestyrelsen

Harald Christensen, kommunalbestyrelsen

Keld I. Hansen, Tøndermarsk Initiativet

Anders Korsgaard Jessen, observatør, Fodboldforeningerne i Tønder

Birgitte Anker, Tønder Kommune (projektkoordinator)

Niels Johannsen, fmd. styregruppen og ekstern konsulent

Opgradering af Hal 2

I masterplanen arbejdes der også med at ombygge Hal 2. Hallens tilskuerfaciliteterne til større stævner og tophåndbold er ikke tidssvarende, og imødekommer ikke brugere og gæsters forventninger til nutidens faciliteter. Derfor vil man ombygge hallen, så den fremover kan rumme 1500 tilskuere - heraf 1200 siddende. Denne del af projektet med en anslået pris på 46 millioner kroner, er ubetinget den største post.

Niels Johannesen fortæller, at de fremmødte tirsdag i multisalen udviste stor interesse for planerne, og at folk var villige til at tage et medansvar for, at det lykkes.

- Folk spurgte, hvordan de kunne blive en del af det her, siger Niels Johannesen og understreger, at man ikke skal se den samlede udgift på knap 100 millioner kroner som netop en udgift:

- Hvis du endelig skal skrive et beløb, så kald det en investering på 100 millioner kroner.

Niels Johannesen understreger, at intet endnu er vedtaget, og at de 31 lokalpolitikere skal tage stilling til de udstrakte linjer i masterplanen umiddelbart efter sommerferien.

Adgangen til centret øst for Vidå skal åbnes, og nye stier skal binde området bedre sammen med Tønder by. Ifølge Niels Johannesen, er placeringen tæt på byen både helt unik og området fantastisk. Skitse: Tønder Sport & Fritidscenter
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Ku' vi andre ikke få sådan en p-billet?

De er slet ikke dumme, politikerne i byrådet. Når de holder møder, trækker tingene af og til i langdrag. Og pludselig bliver de nødt til at afbryde deres møder, fordi de skal til at stille p-skive i deres biler. De føler sig simpelthen generede både af at skulle rende og stille skiverne og så det, at det ofte kniber med overhovedet at finde ledige pladser i området tæt ved rådhuset. JydskeVestkysten fortalte historien i mandags, og mon ikke rigtig mange læsere kunne genkende den irritation, der blusser op i én, når man skal afbryde det, man er midt i, for at stille på den forbandede p-skive? For slet ikke at tale om det der med at tøffe rundt i sin bil for kun at opleve kantstenen tapetseret med parkerede biler, så man slet ikke kan finde en plads, med mindre man er klar på en halv Hærvejsmarch? Men historien bød så også - vi kalder overordnet genren for konstruktiv journalistik - på den helt rigtige løsning og viste vores byrådspolitikere som handlekraftige og løsningsorienterede mennesker. De har nemlig løst hele miseren på en måde, som byder til inspiration for kommunens øvrige borgere. I erkendelse af, at det simpelthen ikke dur det der med at skulle spæne frem og tilbage for at stille p-skiver - man bliver jo afbrudt hver anden time - har politikerne udstyret sig selv med en p-tilladelse til at holde på pladsen foran rådhuset. De fleste i hvert fald. 10 af byrådets 31 medlemmer må i forvejen holde i rådhusets egen p-kælder, og Hans Erik Møller fra Socialdemokratiet springer over, da han kan på grund af en øjensygdom dårligt se noget, så han kører ikke bil. Men resten har altså fået løst deres problem, og spørgsmålet er, om ikke man bare skulle udvide ordningen? Til at begynde med er der på rådhuset mange hundrede ansatte, der hver morgen indleder arbejdsdagen med øvelsen overhovedet at finde en plads i en stadig større periferi omkring rådhuset. Stik dem sådan et p-kort. Så er der alle os andre, som jo også af og til slås lidt med det parkering, ku' vi ikke også få sådan et p-kort? Som byrådspolitikerne selv har erkendt, er det altså forstyrrende at skulle forlade sit arbejde hver anden time for at stille p-skiven, ligesom der jo også om morgenen kan være rift om de pladser, der nu engang er til rådighed, men det ville hjælpe lidt på vores trængsler med sådan en tingest i forruden. Nogle af politikerne, som Socialdemokraternes gruppeformand Søren Heide Lambertsen, synes, at disse p-tilladelser lugter lidt af særligt privilegium - ja, hvor får han det fra? Det er ikke en "idé, der er groet i min have", siger han, der som medlem af økonomiudvalget i øvrigt er sikret en af de forjættede p-pladser i kælderen under rådhuset. Nej, det kan godt være, at idéen ikke er groet i socialdemokratiets rosenhave, men resten af partiets gruppe går nu lidt mere praktisk til værks og har ikke så fine fornemmelser, for de synes altså, det er irriterende med det løberi: Det blev derfor et stort ja-tak til de særlige politiker-tilladelser fra socialdemokraterne. Selv Enhedslistens Sara Nørris, der jo som partimedlem per definition elsker kollektiv trafik og ser privatbilismen som det næstondeste efter Djengis Khan, har strakt hånden frem, fordi hun af og til også bliver nødt til at hive bilen ud af garagen for at kunne nå alle sine gøremål: "Der er nogle, der bor så langt væk fra rådhuset, at det bliver besværligt for dem med offentlig transport, når de også skal passe deres almindelige arbejde før eller efter et udvalgsmøde", som hun siger. God søndag.

Annonce