Annonce
Esbjerg

Seks mand arbejder stadig med projekt Mandø Smart Island

En seks mand stor arbejdsgruppe arbejder stadig på projektet Mandø Smart Island, selv om der i lang tid har været stille om projektet. Arkivfoto: John Frikke
Selvom om det er lang tid siden, projektet Mandø Smart Island har været nævnt i offentligheden, arbejder en syv mand stor arbejdsgruppen stadig på at forbedre forholdene på Mandø, selvom en prioriteret fredeliggørelse af bymidten ikke hænger sammen med placering af ny parkeringsplads. Det nyvalgte folketingsmedlem Anders Kronborg(S), der tidligere gjorde et stort arbejde for projektet, hjælper gerne til fra Christiansborg.

Mandø: Der har i mange år været stilhed om Mandø Smart Island, siden politikerne i Esbjerg Kommune i 2014 meldte ud, at man arbejdede på at gøre Mandø til verdens første intelligente ø.

Første punkt i projektet var at skabe en bedre bredbåndsforbindelse på Mandø, og daværende formand for Kommunens Teknik & Byggeudvalg, Anders Kronborg, og kommunens daværende, tekniske direktør. Hans Kjær, var i 2014 Bruxelles for at drøfte Mandø-projektet med det syddanske EU-kontor. Dengang var beskeden, at man fra EU-side så gode tilskudsmuligheder i noget så originalt som en smart ø.

Den gode bredbåndsforbindelse er sikret på Mandø, og endda på en så succesfuld måde, at samarbejdet mellem Mandø Fællesråd og SE fik tildelt en europæisk bredbåndspris ved en flot ceremoni i Bruxelles, men benævnelsen Smart Island er forsvundet ud af offentlighedens søgelys og har i mange år ikke været en del af den politiske dagsorden på udvalgsmøder hos Esbjerg Kommune.

Men det er kun på overfladen, for bag facaden er Smart Island Mandø langt fra nedlagt.

Annonce

Vejbump

- Bredbåndsforbindelsen skulle skabe grundlaget for, at flere flyttede til Mandø, og samtidig gøre det nemmere at arbejde og drive virksomhed. I dag er en af vores primære indsatser den konkrete regulering af færdslen til og fra og på øen, herunder en fredeliggørelse af bymidten, siger drift & anlægschef hos Esbjerg Kommune, Morten Andersson, der er en del af en seks mand stor arbejdsgruppe bag Mandø Smart Island.

Udøver Morten Andersson er det miljøchef hos Esbjerg Kommune, Christina Føns, turistchef Jane Madvig Søndergaard, landdistriktskoordinator Ann Caroline Hansen, landskabsarkitekt Steen Gelsing samt et medlem fra Mandø Fællesråd.

Arbejdsgruppen arbejder desuden med at forbedre skiltning i forhold til tidevandet og at få hastigheden ned på Mandø Byvej, hvor man netop har fået en bevilling til nye vejbump. Også Mandøs midlertidige parkeringsplads på Midtvej syd for bymidten er en del af arbejdet, og netop dette ved Morten Andersson godt udgør en udfordring.

- Vi ved godt, at det ikke hænger sammen med en fredeliggørelse af bymidten, at vi nu leder al trafik igennem bymidten for at parkere, men det hænger sammen med en nedlæggelse af den hidtidige p-plads. En fredeliggørelse vil på sigt kunne ske ved på sigt at få trafikken ledt øst om Mandø By, siger Morten Andersson, der ikke vil sætte en tidshorisont på anlægget af denne vej, da det afhænger af, om politikerne kan finde pengene ved de kommende budgetforhandlinger og af udfaldet af arbejdet med en model for koncessioneret kørsel til Mandø.

Christiansborg

Et forslag om at placere p-pladsen ved Mandø Mølle nord for byen vurderes af gruppen til ikke at være bynært nok, men Morten Andersson mener ikke det er rimeligt, at der tales om at bruge flere millioner på anlæggelsen af en ny parkeringsplads, som JydskeVestkysten beskrev 10. juni, når virkeligheden er, at man arbejder med et beløb på 320.000 kroner til etablering af den nye p-plads på Midtvej.

Heller ikke et tidligere ønske om et bilfrit Mandø er noget, arbejdsgruppen beskæftiger sig med netop nu, men efter det nylige folketingsvalg er der hjælp at hente fra politikeren, der i sin tid var med til at sætte Mandø Smart Island på plakaten.

- Mandø er en af de sidste, rigtige Vadehavsøer, der har noget helt særligt at byde på, og jeg ser stadig store, nationale muligheder i Mandøs autenticitet, siger Anders Kronborg(S), der stadig føler en vis grad af medejerskab på Smart Island-projektet.

- Min dør vil være åben på Christiansborg, hvis jeg på nogen måde kan være med til at hjælpe Smart Island godt på vej, siger Anders Kronborg.

Annonce
Forsiden netop nu
Aabenraa

Kæmpe narkofangster ved grænsen

Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Annonce