Annonce
Læserbrev

SF bakker op om henvendelse til ministre

Annonce

Læserbrev: I SF er vi, i modsætning til andre, kritiske i forhold til den centrale styring af krav og retningslinjer til miljøgodkendelse. Det drejer sig om de meget store kvæg og svinefabrikker, der dukker op ikke kun i vores område, men i hele landet.

Desværre er lovgivningen i dag skruet sådan sammen, at det næsten er umuligt at bremse en miljøgodkendelse. Trods det at naboer, lokalråd, miljøorganisationer med flere indleverer stribevis af gode argumenter og betænkeligheder imod disse projekter.

Indsigelserne drejer sig om miljømæssige udfordringer, landskabelige forhold, om infrastruktur, for eksempel de mange små veje, som slet ikke er gearet til de mange og tunge transporter disse miljøgodkendelser ofte medfører. Vi har et eksempel på Puggårdsvej ved Jernved med 8.000 transporter om året. Det giver selvfølgelig bekymring, vejen bliver kørt op, da der ikke er plads til den slags trafik, og slet ikke når der kommer modkørende.

Dette er bare et eksempel på, hvad der sker i dagligdagen, som den nuværende lovgivning ikke tager højde for, det har simpelthen taget overhånd med disse store udvidelser.

Derfor er vi i SF både glade for og tilfredse med, at der nu rettes henvendelse til de tre ansvarlige ministre på området netop for at se på den nuværende lovgivning og de uheldige konsekvenser den har for omgivelserne, miljømæssigt, landskabeligt og for de mange naboer, der bliver udfordret i dagligdagen.

Det falder fint i tråd med de spørgsmål, SF allerede har rettet til miljøministeren, omkring mulige miljømæssige konsekvenser, der er ved at bo tæt på svinefarme. Miljøministeren arbejder med spørgsmålene, og vi er lovet svar, så snart de foreligger.

Formålet med at rette henvendelse til ministrene sammen med de øvrige medlemmer i plan og miljøudvalget er at få fokus på helheden. Vi afviser ikke, at der skal være en central lovgivning, men den må ikke overrule lokale interesser og forhold, sagt på en anden måde: Vi som kommune ønsker mere medbestemmelse i forhold til placering af de store kvæg og svinefarme i vores små lokalområder.

Vi ønsker mere dialog med landbrugsordførerne også fra de to største partier, så vi kan lande en fornuftig løsning til glæde for både landbrug og naboer.

I dag tages der for store hensyn til dem, der opkøber og forvandler et mindre landbrug til en stor landbrugsfabrik, og for lidt hensyn til de lokale der bor der i forvejen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce