Annonce
Kolding

SF vil have forbud mod at dumpe havneslam

Lørdag var Hans Holmer og Karina Lorentzen, der er henholdsvis byrådsmedlem i Kolding og folketingsmedlem, på sejltur med andre politikere fra SF samt marinebiologer og repræsentanter for fiskeriforeninger på Lillebælt. De stævnede ud for at blive klogere på, hvilke skader klapning giver i Lillebælts havmiljø. Privatfoto
I 35 år har det været forbudt at dumpe forurenede materialer på land, nu skal kravet også gælde til søs, mener SF. Fire partiforeninger og folketingsgruppen står sammen om forslag til at forbyde klapning af havneslam og materialer fra anlægsprojekter til søs. Redegørelse fra minister om klapning imponerer ikke.
Annonce

Kolding: Lørdag stævnede SF'ere fra Folketinget og partiforeningerne i Fredericia, Kolding, Vejle og Middelfart ud på Lillebælt. De vil slå et slag for, at det i fremtiden skal være forbudt at dumpe forurenet havneslam og materialer fra anlægsprojekter i havet.

- Vi er fire partiforeninger, der står bag initiativet, og det, mener vi, sender et stærkt signal, siger Karina Lorentzen, som er folketingsmedlem for SF i Kolding.

SF tager udgangspunkt i klappladsen ved Trelde Næs, hvor der i de seneste måneder har været fokus på dumpning af materialer fra Baltic Pipe og Marina City-projektet i Kolding.

- Vi mener, at dumpningen har levet en skyggetilværelse, og nu vil vi have det frem i lyset. Miljøministeren har netop afleveret en redegørelse for, hvordan klapningstilladelserne har været håndteret hidtil, men den er ikke meget bevendt, vurderer Karina Lorentzen.

Sådan virker en klapplads. Grafik: Mikkel Damgsgård Petersen, JFMgrafisk

- Du har selv stillet spørgsmål til klapning og bedt om redegørelsen. Hvad savner du?

- Den indeholder intet om, hvad ministeren har tænkt sig at gøre på området. Vil man ændre kravene, eller skal det bare fortsætte. Jeg havde håbet, at der i redegørelsen også indgik noget, der pegede fremad, siger Karine Lorentzen.

Annonce

Udfordret indsats

Det indgår i redegørelsen, at der i dag gøres tiltag for at nyttiggøre slammet, men at indsatsen er udfordret.

SF ønsker på sigt et forbud mod at dumpe havneslam.

- Det kræver en kapacitet til at nyttiggøre slammet. I redegørelsen står, at flere havne har svært ved at aflevere deres slam til de havne, der i dag nyttiggør det. Havnene holder på deres egen kapacitet, og det er selvfølgelig en udfordring. Jeg forestiller mig heller ikke, at vi kan stoppe klapningen fra den ene dag til den anden. Men vi kan sætte gang i en proces, hvor der også arbejdes med at udvikle nye teknikker, så vi sikrer en kapacitet i fremtiden, siger Karina Lorentzen.

Partiet mener desuden, at man ved anlægsarbejder på vand skal stille krav om, at opgravet materiale nyttiggøres.


Noget af det, man kan gøre på den korte bane, er at ændre den praksis igen, så man sikrer, at klapningen sker på det tidspunkt, der er mindst skadeligt for havmiljøet.

Karina Lorentzen, SF


- Det skal ganske enkelt ligge som et krav, så det kalkuleres ind i anlægsomkostningerne, siger Karina Lorentzen med henvisning til blandt andet det kommende Marina City-projekt i Kolding.

I dag gives klaptilladelser til både anlægsprojekter, uddybning af havne og sejlrender. SF vil ikke forhindre, at sejlrenderne holdes ved lige.

- Det materiale er ikke i samme grad forurenet, som det der ligger i havnene, konstaterer Karina Lorentzen, som er på vej med supplerende spørgsmål til ministerens redegørelse.

Redegørelsen giver et samlet billede af, hvor meget slam, der er dumpet på de mange klappladser de seneste fem år. Der dumpes årligt 3,3 mio. kubikmeter. Trelde Næs er blandt de store klappladser, men overgås klart af klappladser på Vestkysten.

Annonce

Ide til den korte bane

Lørdagens sejltur gjorde indtryk på Karina Lorentzen.

- Det er ikke kun forurening fra slammet, der er skadeligt for det sårbare og unikke havmiljø i Lillebælt. Når så mange tons materiale klappes, så ødelægger det også havbunden og lægger den øde.

Hun fortæller,  at en professor, der var med på sejlturen, forklarede,  at man har ændret praksis. Tidligere gav man udelukkende klaptilladelser om vinteren. Nu gives de også om sommeren, hvor klapningen er mere forstyrrende for dyre- og plantelivet.

- Noget af det, man kan gøre på den korte bane, er at ændre den praksis igen, så man sikrer, at klapningen sker på det tidspunkt, der er mindst skadeligt for havmiljøet, siger Karina Lorentzen.

Kø ved klappladsen

Både Vejle og Kolding havne er placeret i bunden af fjorde.

Det giver begge havne problemer med, at sejlrende og havnebassin sander til.

Derfor har begge søgt og fået fem-årige tilladelser til at aflevere slam på klappladsen ud for Trelde Næs.

Kolding Havn har fået tilladelse til over fem år at dumpe 71.250 kubikmeter på pladsen.

Vejle Havn og sejlrende: 90.000 kubikmeter.

Middelfart Havn: 11.000 kubikmeter.

Kolding Marina Syd: 5000 kubikmeter.

Middelfart Marina: 40.000 kubikmeter.

Baltic Pipe (oprindelig ansøgning): 100.000 kubikmeter.

Tilladelserne til havnene er fem-årige og givet i perioden 2015 til 2018.

Både Vejle og Kolding Havns tilladelser til vedligehold af sejlrenden udløber i år.

I december 2019 fik Baltic Pipe tilladelse til at klappe 154.000 kubikmeter.

Marina City i Kolding ønsker at klappe 360.000 kubikmeter bundmateriale i løbet af tre måneder i 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce