Annonce
Læserbrev

Skal boligmiljø, bebyggelsesgrad og kystzonebeskyttelse ikke længere respekteres?

Læserbrev: Der er i Tved meget modstand mod AP-Pensions byggeplaner på Tvedvej 145 mellem Strandparken og Rosenholm/Vangen.

På et område, der ikke er større end Rosenholm (med 10 små boliger), vil AP-pension bygge 30–35 boliger. Bygningerne skal være på to til fire etager, sådan at bygningen på fire etager placeres tæt på Skamlingvejen.

I AP-pensions skitse overholdes reglen om bebyggelsesgrad ikke. Ca. 70 % skal, i flg. reglen, være opholdsareal, men det skitserede opholdsareal er langt mindre. Der vil være bygninger, vej og parkeringspladser, men næsten ingen grønne opholdsarealer. Skal børn lege på en vej med biler eller på en parkeringsplads? Da Rosenholm blev bygget, var kravet at huse og carporte ikke udgør mere end 30 % af arealet. Skal reglen om bebyggelsesgrad ikke overholdes for et byggeri lige ved siden af?

Kystzoneloven respekteres ikke; man vil bygge meget tættere på kysten end højhusene ligger.

I området vil vi komme til at bo meget tæt. Ved siden af højhuset (det østligste af Strandparken) med 120 lejligheder vil man placere mange boliger, så der bygges tæt på både Strandparken og Rosenholm/Vangen.

Der tages altså ikke meget hensyn til boligmiljø, indbliksproblemer, fjordudsigt eller regler om bebyggelsesgrad og kystbeskyttelse. En del af Strandparkens, Rosenholms og Vangens beboere vil miste udsigt.

Der er kommet indsigelser fra Vangen, Rosenholm og Strandparkens beboerrepræsentation, og 176 beboere i Strandparken har underskrevet en protest.

Da indsigelserne fra Rosenholm forsvandt på byforvaltningen, har boligudvalget besluttet at sagen går om i boligudvalget og byrådet. Byrådet var på sidste byrådsmøde ikke orienteret om Rosenholms indsigelser og fik den forkerte oplysning, at udsigten fra Rosenholm ikke påvirkes. Der har fejlagtigt i orienteringen til byrådet stået, at der ingen udsigt er, hvad Birgitte Kragh og Molle fra boligudvalget ved selvsyn har konstateret, at der faktisk er ved et nyligt besøg hos beboerne i området.

Skal boligmiljø, bebyggelsesgrad og kystzonebeskyttelse ikke længere respekteres?

Hvad mener AP-pension, boligudvalget og byrådet om beboernes kritik og de tilsendte indsigelser?

Annonce
Bo Vesterlund
Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Vejen Kommune vinder vigtigt slag om Skovgårdsvej: Har handlet efter bogen

Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Aabenraa

Kæmpe narkofangster ved grænsen

Annonce