Annonce
Kolding

Skare vil stoppe nyt boligbyggeri

Det er her på denne 3800 store grund ved Toftegårdsvej, at politikerne har givet grønt lys for et boligbyggeri. Lige forude ligger Skare Foods store fabrik i Kongensgade. Foto: Søren Gylling
Skare Food klager til Nævnenes Hus og overvejer at sætte advokatkræfter ind på at få ophævet en lokalplan, som åbner op for boligbyggeri i virksomhedens baghave.

Christiansfeld: Skare Food har trukket det tunge skyts frem for at få stoppet et planlagt byggeri af syv-ni rækkehuse på en 3800 kvadratmeter stor grund, som ligger lige i baghaven ved Skares fabrik i Kongensgade 47.

Skare Foods tidligere protester har nemlig ikke kunnet overbevise Kolding Kommune og politikerne i plan- bolig- og miljøudvalget om, at de skulle sige nej til at opfylde en privat investors ønske om at få en lokalplan for sit boligprojekt. Så nu har Skare henvendt sig til Nævnenes Hus i Viborg med en klage i håb om at få ophævet den nu vedtagne lokalplan.

I klagen skriver administrerende direktør Lars F. Andersen blandt andet, at "Vi står totalt uforstående overfor, at der er givet tilladelse til etablering af endnu flere boliger klos op ad vor virksomhed. Dette vil både blokere for vores eksisterende aktiviteter og derudover ødelægge vores vækst- og udviklingsplaner, da vi desværre frygter, at det vil have konsekvenser for vores nuværende miljøgodkendelse i form af blandt andet skærpede støjgrænser og skærpede krav til håndtering af lugtgener". Dermed henviser direktøren til, at virksomheder altid skal vige for boliger som grundprincip i miljølovgivningen.

Direktør Lars F. Andersen skriver videre, at Skare Food på ingen måde mener, at der er taget hensyn til de eksisterende vejledninger om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen, og det er i strid med planlovens hensigter og bestemmelser, mener Skare Food. "Vi vil under hensyntagen til det videre forløb overveje, om sagen skal overgives til vores juridiske rådgiver, advokatkontoret Kromann Reumert", slutter klagen til Nævnenes Hus.

Annonce

Støjhegn

Det var et enigt plan-, miljø- og boligudvalg, der godkendte lokalplanen for boligbyggeriet på sit møde den 17. juni.

Den lille udstykning har været undervejs i et par år, men det har været en udfordring at finde frem til en ordentlig støjafskærming ind mod Skare Food.

Derfor stiller den lokalplan, som nu er vedtaget, krav om, at der skal rejses et 3,5 meter højt støjhegn langs boligområdets østlige og sydlige afgrænsning. På den måde vil de vejledende støjgrænseværdier kunne overholdes for boligområdet, uden at virksomheden begrænses i forhold til den gældende miljøgodkendelse, vurderer by- og udviklingsforvaltningen.

Det er der også udarbejdet en støjrapport, som viser.

Udvalgsformand Birgitte Kragh (V) beklager, at Skare Food er bekymret.

- For den bekymring kan jo være svær at tage fra dem. Men vi er nødt til at have tillid til, at den nye boligudvikler pålægges og efterlever de krav, som sikrer, at forholdene er i orden.

Kunne I ikke have sagt nej til at lave lokalplanen?

- Vi kan ikke sige nej, når der ikke er en årsag til at gøre det, og det er der ikke her, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hvad bilder ministeriet sig ind?

I 2014 besluttede et flertal i Folketinget, at man ville have 14 års dansk indsats i Afghanistan undersøgt med særlig vægt på det civilt-militære samarbejde. Forsvarsakademiet, Dansk Institut for Internationale Studier samt et konsulentfirma skulle står for opgaven, men nu viser aktindsigter til Berlingske, at man i Forsvarsministeriet langt hen ad vejen ikke var tilfreds med især en række kritiske passager i udkastet til den endelig rapport. 14 kritiske passager er enten blevet fjernet eller ændret, således at slutresultatet tegner et mere rosenrødt billede af den danske indsats i Afghanistan, end det oprindeligt var tiltænkt, inden Forsvarsministeriet kom med forslag til, hvor man skulle have slettelakken frem. Nu bliver der i denne verden helt generelt lavet alt for mange rapporter, men denne havde dog det ædle formål at orientere Folketinget om, hvad der var gået godt og skidt. En rimelig idé, skulle man synes, al den stund, at danske soldater sendes ud i livsfarlige missioner, ligesom det danske samfund bruger milliarder af kroner på disse opgaver. Men Forsvarsministeriet syntes åbenbart ikke, at det var nødvendigt for vores folkevalgte eksempelvis at få at vide, at et fælles sekretariat mellem Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet ikke fungerede. Ej heller skulle det frem, at velkendte indretninger som offentlige udbud, der på vores breddegrader er med til at forhindre korruption, faktisk gjorde det modsatte i Afghanistan. Folketinget er altså blevet forholdt væsentliger oplysninger, og det er en skandale, også selv om ministeriet meddeler, at man jo bare kom med forslag til, hvad der skulle ændres eller slettes. Den har man hørt før, og den bliver ikke mere sand af at blive gentaget. Denne sag vidner om, at Forsvarsministeriet og nogle ansatte der har haft mere travlt med at pleje eget ry og karrierer end at oplyse Folketinget sandfærdigt om, hvad der er foregået i Afghanistan. Det er ikke bare uhæderligt, det er at sætte sig over landets øverste parlamentariske forsamling.

Billund

Brandvæsenet pumper løs: Oversvømmelser rammer lufthavnsparkering

Annonce