Annonce
Tarm

Skjern Å-udvalg: Jagt og fiskeri bør fortsat være muligt i en natur-nationalpark

Der skal stadig være mulighed for jagt og fiskeri i Skjern Enge og i Borris-området, også hvis det udpeges som naturnaionalpark, mener Skjern Å-udvalget. Foto Jørgen Kirk.
I sit høringssvar til lovforslaget om naturnationalparker i Danmark lægger Nationalpark Skjern Å-Udvalget vægt på lokal medindflydelse og at der fortsat skal være mulighed for bæredygtig jagt og fiskeri.
Annonce

SKJERN-TARM: Står det til Nationalpark Skjern Å-Udvalget, skal det stadig være muligt at gå på jagt eller fiske i en naturnationalpark omkring Skjern Å og Borris Hede. Det fremgår af udvalgets høringssvar til lovforslaget om naturnationalparker i Danmark, som udvalget lige har sendt til miljøministeriet.

I lovudkastet, som miljøminister Lea Wermelin midt i januar sendte i offentlig høring, fremhæves det, at det primære fokus i naturnationalparkere skal være på vild natur og øget biodiversitet.

I modsætning til nationalparkerne skal naturnationalparkerne som udgangspunkt derfor - ifølge lovforslaget - "friholdes for skov- og landbrugsproduktion", ligesom lovforslaget lægger op til at begrænse jagt og eventuelt fiskeri.

Men så alvorlige begrænsninger møde modstand i Nationlpark Skjern Å-udvalget.

- Vi har i forvejen et velreguleret jagt og fiskeri i området, og derfor kan vi ikke se, at der ikke fortsat skal være plads til det, siger borgmester Hans Østergaard (V) til Dagbladet.

Annonce

Fleksibel løsning

I lovteksten hedder det, at i forvaltningsplanen "vil det blive angivet, om eventuelt eksisterende fiskeri i områdets søer og vandløb vurderes at være foreneligt med forvaltningen af naturnationalparken, der har natur og biodiversitet som hovedhensyn"".

Om jagt i en naturnationalpark hedder det i lovteksten, at "der lægges op til, at naturnationalparkerne generelt vil blive friholdt for jagt, der ikke sker som led i forvaltningen af områderne. Der vil dog fortsat være mulighed for bestandsregulerende jagt på vildtet i området, jagt på invasive arter eller hvis det på anden måde er konkret begrundet".

- Vi mener, at der bør kunne findes fleksible løsninger, så det er muligt at fortsætte med et bæredygtigt fiskeri, som det vi har i dag. Vi mener også, at jagt bør kunne fortsætte på samme bæredygtige måde som i dag. For eksempel er det allerede i dag ikke muligt at drive jagt på to tredjedele af arealet i Skjern Enge, siger Hans Østergaard.

Borgmesteren mener, at formuleringen i lovforslaget lægger op til en vis fleksibilitet.

- Man vil ikke kunne etablere 15 naturnationalparker i Danmark, der vil kunne holdes inden for præcis de samme rammer. Det er vigtigt, at lokalbefolkningen bliver inddraget i hele processen omkring etablering af nationalparker, siger borgmesteren.

Annonce

Lokal indflydelse

Loven om etablering af naturnationalparker lægger op til, at naturnationalparkerne skal være indhegnede, ligesom der kan udsættes store græsædende dyr, der kan trampe og rode rundt i jorden og dermed skabe grobund for en større biodiversitet.


Man vil ikke kunne etablere 15 naturnationalparker i Danmark, der vil kunne holdes inden for præcis de samme rammer. Det er vigtigt, at lokalbefolkningen bliver inddraget i hele processen omkring etablering af nationalparker.

Hans Østergaard, borgmester.


I sit høringssvar peger Nationalpark Skjern Å-Udvalget derfor også på, at offentlighedens adgang til naturen ikke begrænses.

Udvalget anbefaler også, at de undtagelser fra dyreværnsloven som lovforslaget lægger op til, bør revurderes; de handler ikke mindst om færre tilsyn for de dyr, der sættes ud i naturnationalparkerne.

"Udvalget finder det væsentligt at der ikke er forskel på kravene til dyrevelfærd, indenfor, såvel som uden for et eventuelt hegn", står der i høringssvaret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Udvalg vrager planer for 180 meter høje møller i Tjæreborg Enge: Byråd skal dog træffe den endelige beslutning

Annonce