Annonce
Esbjerg

Skolebørn inddrages i Vattenfalls ønske om større møller i Tjæreborg

Vattenfall har ansøgt Esbjerg Kommune om at ændre plangrundlaget, så det bliver muligt, at udskifte vindmøllerne ved Tjæreborg. Arkivfoto.
Vattenfall, den kommunale planforvaltning og Tjæreborg Skole er i gang med at tilrettelægge et undervisningsforløb for eleverne forud for en høring om udskiftning af vindmøllerne i Tjæreborg Enge med større, men færre møller. Politisk udvalg har givet sin velsignelse.

Esbjerg Kommune: Energiselskabet Vattenfall vil gerne udskifte vindmøllerne i Tjæreborg Enge med færre, men større møller, og det projekt bliver elever i Tjæreborg nu inddraget i gennem et undervisningsforløb, der tilrettelægges i et samarbejde mellem skolens undervisere, Vattenfall og Esbjerg Kommunes planforvaltning.

Forhistorien er den, at Vattenfall har ansøgt Esbjerg Kommune om at ændre plangrundlaget, så det bliver muligt, at udskifte vindmøllerne, og at Vattenfalls ønsker overhovedet kædes sammen med blandt andet undervisning af skolebørn i lokalområdet forklares udførligt i en beskrivelse på Plan & Miljøudvalgets dagsorden:

"For at sikre en optimal deltagelse af borgerne i planlægningen foreslås det, at der igangsættes et forløb, hvor borgerne inddrages tidligt i processen, og før den formelle planlægning igangsættes. Det foreslås, at der tilrettelægges et undervisningsforløb i samarbejde med Tjæreborg Skole og Vattenfall for at inddrage nye interessentgrupper i debatten …(....) … Ved at gå i dialog med lokalområdet tidligt i processen kan det afklares, om der kan sikres opbakning til projektet. Det kan ske gennem et todelt arrangement, hvor både børn og voksne inddrages..", står der blandt andet.

Annonce

Bedre borgermuligheder

  • I argumentationen for et forløb med tidlig borgerinddragelse - før den formelle planlægning overhovedet går i gang - anfører forvaltningen desuden, at det vil give borgerne i området mulighed for at kommentere og påvirke projektets udformning, når der finder en tidlig dialog sted:
  • "I denne type projekter høres borgerne oftest først i forbindelse med de formelle høringer efter Planloven og Miljøvurderingsloven. På det tidspunkt kan det være svært at sikre en reel borgerdeltagelse i projektet, fordi der allerede ligger et færdigt og gennemarbejdet projektforslag klar, hvor mulighederne for justeringer er begrænsede. Hertil kommer, at både kommunen og ansøger på dette tidspunkt har brugt mange ressourcer på at udarbejde planforslag og forslag til miljøkonsekvensrapport. Ressourcer, der er spildt, hvis det viser sig, at der er lokal modstand mod projektet", står der i sagsfremstillingen. Den indledende høring i forbindelse med kommuneplan-ændringen og afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten udsættes, til der har været gennemført en borgerdeltagelses-proces i Tjæreborg.

Ikke en påvirkning

Før forløbet med eleverne sættes i gang vil børnenes forældre blive informeret om projektet og formålet med at inddrage skolebørnene. Anden del af processen involverer skolebørnenes forældre og andre interesserede.

Som afslutning på undervisningsforløbet vil der blive inviteret til et offentligt informationsmøde. Mødet indledes med fællesspisning, og skolebørnene kan præsentere, hvad de har arbejdet med. Herefter vil der blive traditionelle indlæg, hvor Vattenfall kan præsentere projektet, og forvaltningen kan fortælle om den formelle proces. Udgifter til materialer, forplejning med videre afholdes af Vattenfall, oplyses det i sagsfremstillingen.

Plan & Miljøudvalget har givet grønt lys for hele forløbet, og formanden for udvalget, Karen Sandrini (S), ser heller ikke noget problem i, at børnene inddrages i Vattenfalls ønske om udskiftning af møllerne.

- Det er jo ikke tænkt som en påvirkning af børnene i én retning. Jeg synes, det kan give god mening, at man laver læringsplaner ud fra det miljø og lokalområde, man bor i. Skolebørnene bor jo i Tjæreborg, som er en energiby, og hvor der har været vindmøller i mange år, så det er helt oplagt at inddrage elever i et projekt, der indeholder grøn omstilling, siger Sandrini, der også henviser til, at skolen hilser det kommende forløb velkomment.

- Men det er klart, at selv om man håber på mindre støj med de nyere, større og færre møller, så vil Vattenfalls planer helt naturligt sætte en debat i gang i lokalområdet, siger hun.

Et tidligere ønske

Ifølge sagsfremstillingen vil Tjæreborg Skole gerne indgå i et samarbejde med Vattenfall og Plan. Skolens elever har før arbejdet med vindmøller og bæredygtighed i undervisningen, og skolen har tidligere efterspurgt mulighed for at arbejde mere konkret med nærområdets vindmøller.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Sydjylland

Flertal vil skrotte succesfuld hjertestop-ordning: Peger i stedet på gratis alternativ

Annonce