Annonce
Billund

Skoleleder: - Når børnene får talt om de svære ting, klarer de sig bedre i skolen

Skoleleder Steen Møller mener, at hvis man som barn får vendt det, der er svært, så er det også nemmere at modtage læring. Arkivfoto
I foråret har Hejnsvig Skole kørt et pilotprojekt med børnegrupper for børn med skilte forældre. Projektet har været så godt, at det nu fortsætter med to-tre årlige børnegrupper med 5-6 børn i hver. Børn har givet udgivet udtryk for, at samtalerne betyder, at "flere kilo er røget af skuldrene".

Hejnsvig: Samtalegrupper for børn med skilte forældre på Hejnsvig Skole har vist sig at være noget, som både børn, lærere og forældre kan bruge til noget. I foråret har Hejnsvig Skole for første gang tilbudt en samtalegruppe for fem elever i 5. klasse, da en af skolens pædagoger har uddannet sig til børnegruppeleder ved Center for Familieudvikling.

- Det har været tænkt som et pilotprojekt for at få det i gang, men vi tænker, at gruppen sagtens kan sprede sig over et par årgange med 5-6 børn i hver gruppe, siger skoleleder Steen Møller.

Planen er nu, at der i løbet af et skoleår afholdes 2-3 børnegrupper. Børnegruppen har nemlig haft en positiv effekt på børnene og deres indlæring i skolen, vurderer Steen Møller.

- Mange familier bliver ramt af skilsmisse, og for nogle kan det være meget problemfyldt og fylde meget. Børnene er trykkede og kede af det og har behov for at tale med nogle, og det kan vi godt mærke, siger han, og her er det selvfølgeligt naturligt at spørge ind til barnet, om hvordan det går.

- Men børnegrupperne rammer noget andet og flytter noget for dem, siger Steen Møller, der ser børnegrupperne som en hjælp til, at barnet bedre vil kunne klare sit eget liv.

- Men vi mener, at det også hjælper dem til at kunne klare sig bedre i skolen, siger Steen Møller.

Annonce

Skilsmissegrupper for børn

Center for Familieudvikling har lanceret en oplysningsside om børnegrupper, som du kan finde på www.børnegruppen.dk.

Siden henvender sig til fagpersonale, forældre og andre med interesse for emnet. Man kan læse mere om Center for Familieudvikling på www.familieudvikling.dk.

Flere kilo er forsvundet

Samtalegrupperne er et forebyggende tilbud og ikke terapi:

- Vi giver børnene mulighed for at sætte deres livssituation ind i et større perspektiv og give dem konkrete redskaber til at tackle de følelser og tanker, som de går med. Erfaringer viser, at børn lærer meget af at spejle sig i jævnaldrende. At møde andre med samme oplevelser som en selv kan bidrage til, at børnene ikke føler sig så "alene" eller "unormale", siger Steen Møller.

Forløbet strækker sig over otte gange á halvanden time, der er indlagt i skoletiden, hvorefter forløbet afsluttes med mulighed for opfølgning. Også forældrene er blevet inviteret til møde sammen med deres børn.

- Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, og børn har givet udtryk for, at flere kilo er røget af skuldrene ved at få talt om det, der er svært, siger Steen Møller, der har kendskab til andre skilsmissetiltag for børn i kommunen.

- Men vi ser en fordel i at kunne arbejde med det lokalt, siger Steen Møller, der ved, at også skolerne i Kolding Kommune arbejder med lokale tiltag på den enkelte skole.

Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Julebal i Medius: Flere tilmeldte i år

Kommentar For abonnenter

Kommentar: Et ja er et ja og binder alle partier i et forlig

Seks partier står bag. Seks partier fra Dansk Folkeparti til SF gik sammen og fik forhandlet et budget hjem – fint og uden de store problemer i øvrigt. For modsat naboerne i Haderslev og større kommuner som Kolding og Esbjerg er der styr på økonomien i Aabenraa. Ikke store og uhyggelige besparelser på børn, unge og ældre her. Tværtimod blev der råd til blandt andet at give skolerne lidt ekstra. Det var dog også helt nødvendigt. Penge til de ældre var der ikke, og det har fået kommunens seniorråd til i et høringssvar til budgettet at komme med dette krav til politikerne: Send flere penge, tak. ET NATURLIGT KRAV, for det er jo nærmest det, rådet er dannet for. At skabe så gode betingelser for kommunens ældre som muligt. Herunder at forlange flere penge i forbindelse med budgetforhandlinger. Kravene bliver ikke efterkommet, selv om byrådets populist par excellence, viceborgmester Ejler Schütt, selvfølgelig ikke kunne dy sig. Jamen, det må vi da se på, lød det sammenfattende fra DF’eren til jv.dk og JydskeVestkysten i begyndelsen af ugen, da vi skrev om Seniorrådets ønsker, og han understregede sin pointe ved at foreslå et møde i forligsgruppen inden for et par uger. Hvorfor sige nej til politisk sympati fra nogle vælgere, når muligheden nu bød sig? Nej vel, dertil er Ejler Schütts politiske næse alt for veludviklet. TIL GENGÆLD VAR der ikke megen respekt eller sympati at hente hos borgmester Thomas Andresen (V). – Undskyld mig, men hvor skal pengene komme fra, lød det nærmest arrigt fra borgmesteren, der bestemt ikke ser nogen anledning til at indkalde forligspartierne igen. Socialdemokratiets nye gruppeformand og nyudnævnte borgmesterkandidat, Erik Uldall Hansen, lod sig ikke friste. Også han står bag det forlig, partiet har givet og taget i. Selvfølgelig gør han det. – Vi har valgt, at børnene og folkeskolerne skulle have, sagde Uldall Hansen som begrundelse. Godt for det. Et ja er et ja, og et forlig er et forlig. Det ville tendere det useriøse at genåbne budgettet, blot et par uger efter det blev underskrevet, fordi man lige kom i tanke om, at der var nogle vælgergrupper, der ikke havde fået. Som om de var glemt. SÅDAN KAN DET POLITISKE arbejde ikke foregå. Nok er den økonomiske situation i Aabenraa fin, nok er der råd til lidt ekstra i 2020, men Aabenraa var for omkring et årti tilbage igennem store og voldsomme besparelser, og en gentagelse af dengang ønsker ingen i byrådet. Slet ikke ved at ødsle i gode tider. Derfor får Seniorrådet et klart nej til sine ønsker om flere penge. Og Schütt må naturligvis stå bag det forlig, han på sit partis vegne har indgået med Venstre, Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, De Konservative og SF. Eller vælge at træde helt ud. Borgmesteren behøver ikke DF’s stemmer i byrådssalen. Men så langt går Ejler Schütt selvfølgelig ikke, og det var heller ikke tanken bag hans udmeldinger. Han fiskede såmænd bare efter lidt sympati. GOD WEEKEND

Annonce