Annonce
Esbjerg

Skoleleder: Vi fortryder ikke noget

På Hjerting Skole Aura forsvarer skoleleder Søren Rahbek de valg, skolen har truffet omkring de ordblinde elever. Han henviser dog flere gange til, at det var, hvad skolen kunne tilbyde, inden for de rammer den drives under. Arkivfoto: Lars Lau Thygesen
Skolen har gjort sit bedste, og ordblinde bliver prioriteret så højt, som skolen har mulighed for, mener konstitueret skoleleder for Auraskolen, Søren Rahbek. De to afgørelser fra ankenævnet får ham ikke til at mene, at skolen handlede forkert.
Annonce

Søren Rahbek, der er konstitueret skoleleder på Hjerting Skole Aura, har fået en del henvendelser fra forældrene til Bjørn og Alexander gennem årene. Selv om Klagenævnet for Specialundervisning nu i begge sager har afgjort, at skolen ikke har givet den fornødne specialundervisning i forhold til de to elevers ordblindhed, mener skolelederen fortsat ikke, at der blev truffet forkerte beslutninger eller givet en mangelfuld indsats på skolen.

Hvad angår de ordblinde elevers ubehag og mistrivsel, når de har svært ved at følge med, mener Søren Rahbek generelt ikke, at det er en skoles skyld, hvis elever har det dårligt i skolen.

Og at forældrene privat har indhentet og betalt for tests hos blandt andre Ordblindetræning.dk, som viser svære vanskeligheder og anviser løsninger på det, gør ikke skolen forpligtet på at inddrage de rapporter, mener han.

- Vi læner os meget op ad den sparring, vi får fra Pædagogisk Enhed. Vi følger ikke nødvendigvis de vurderinger, som forældrene selv har hentet ind ude privat, siger Søren Rahbek.

Det, man skal kigge på, er, at den faglige udvikling inden for dysleksiområdet er eskaleret de seneste år, og det er i fortsat udvikling. Det er jo det generelle, man kan sige om det.

Søren Rahbek

Annonce

Ingen kommentarer

Har I nedprioriteret ordblinde på Hjerting Skole Aura? - Det har vi bestemt ikke. Skolen har arbejdet med ordblinde, alt det den har kunnet. Det har haft en ret stor prioritet.

Både Jean, Charlotte og Pia har gang på gang forsøgt at få skolen i tale. Hvordan kan det være, at der skulle en afgørelse fra ankenævnet til, før I handlede? - Som jeg kan se historien, har vi haft en omfangsrig dialog. Men vi har haft en anden vurdering af, hvad der var nødvendigt.

Men så tog I jo fejl? - Nej. Det siger ankenævnet, at vi gjorde, men det er ikke det samme, som jeg synes, at vi tog fejl på det tidspunkt, hvor vurderingen blev foretaget.

Så du mener stadig, at undervisningen på ugentlige 4 x 20 minutter eller 4 x 45 minutter var det, der skulle til? - Ja, jeg mener, skolen har gjort det, den kunne og skulle, med den viden og de rammer, der var tilgængelige på det daværende tidspunkt.

Men havde det ikke været bedre, at I selv havde givet de her elever det rigtige tilbud, frem for at ankenævnet irettesatte jer? - Vi har hele tiden fulgt substansen i de anbefalinger, der ligger i de PPV’er, vi modtager. Og så har skolen lavet tilbuddene efter det, den har vurderet nødvendigt og muligt.

Det er ikke korrekt. I PPV’en fra september i år fremgår det for eksempel, at Bjørn skal flyttes væk fra pladsen forrest i klassen, ligesom han heller ikke trives med den seddel, der er klistret på hans bord. Det har I ikke ændret? - Det vil jeg undersøge nærmere. Det er ikke noget, jeg har opdateret viden om, og det vi jeg derfor ikke kommentere nærmere på.

Annonce

Skolen har gjort hvad den kunne

Alexander har valgt at flytte skole. Anerkender du, at det at komme på ordblindeefterskole kan være et bedre tilbud end at blive hos jer? - Nej, jeg ved ikke, om ordblindeefterskoler isoleret set er bedre. Det kan det være for nogle børn. Ligesom andre efterskoler jo også kan være fantastiske for enkelte børn i forskellige sammenhænge. Men du mener, han kunne have fået det helt samme tilbud hos jer? - Det ville han ikke have kunnet få på Hjerting Skole, men det ville han højest sandsynligvis have kunnet få i Esbjerg Kommunes nye profilklasser for ordblinde.

Fortryder du noget i de her sager? - Vi fortryder ikke noget. Vi ønsker altid at gøre det bedste, vi kan. Vi bestræber os på, at vi altid gør det, der skal til, og vi har som målsætning, at vi gør det bedste, vi kan. Og det synes jeg stadig, at skolen, lærerne og pædagogerne har gjort.

Den seneste PPV-rapport nævner, at I bør sætte Bjørn længere tilbage i klassen igen, og at sedlen med sætninger som ”Lyt til læreren” er dårlig for ham. Vil I efterleve det? - PPV’er skal betragtes som anbefalinger, som skolen kan vælge at følge. Nogle gange har vi andre observationer og dermed vurderinger af, hvad der virker eller er nødvendigt. Ellers har jeg ingen kommentarer til så specifikke elementer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nordtyskland

Slesvig-Holsten går i orange: Nu bør danskerne ikke køre over grænsen

Danmark

Hvor er Mette Frederiksen?

Annonce