Annonce
forside

Skovgårdsvej. Selv en svinebonde er afhængig af fællesskabet

Vi har i JydskeVestkysten, i tv og en stor del af den skrevne presse kunnet opleve den store forargelse over en vej, der ikke er anlagt lovligt.

Vi har også kunne læse, hvordan øvrigheden ville knægte den lille mands frihedsrettigheder. Vi har læst om at kommunen straks skulle tage en forhandling med storbonden om køb af yderligere hektar jord hos ham til en uhørt høj pris.

Forleden kunne man også læse, at storbonden for mange år siden havde været medlem af Venstre. Det var han dog ikke mere. Det kan jeg bestemt godt forstå. For i Venstre hylder man den personlige frihed under ansvar. Man kan af mange indlæg få den opfattelse, at friheden står overalt. Friheden i Venstre er heldigvis også koblet til et andet også meget væsentligt ord nemlig; ansvar.

Selv en svinebonde er også afhængig af fællesskabet. Han kan være glad for, at han kan køre i biler på gode veje til de forskellige gårde. Åbenbart flere forskellige steder i vores region. Han kan også gratis køre på veje til slagterier med svin. Han kan være glad for at hans børn og evt. børnebørn kan få gratis undervisning. Der kan nævnes mange andre fælles goder. Det ser efter min opfattelse ikke ud til at betyde noget som helst for den store svinebonde

Jeg har i pressen kunnet læse, at vedkommende svinebonde allerede har fået to millioner kroner for cirka to hektar. Efter min opfattelse en ganske stor betaling. Det forholder sig måske således, at mere vil have mere? Uden hensyn til reelle værdier.

Det har været meget befriende at se, at et stort set enigt byråd har stået fast på den oprindelige betaling og aftale og derfor må foretage en ny ekspropriation efter en anden lov. Byrådet er på den måde ansvarlig både overfor den enkelte og overfor helheden. Der er her efter min opfattelse tale om frihed - men under ansvar.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce