Annonce
Sønderborg

Slaget ved Nybøl 28. maj 1848

Beboerne i Sønderborg-Sundeved-området kan altid se tilbage på voldsomme begivenheder omkring Dybbøl, Als og Sundeved -- således også det ret så voldsomme slag ved Nybøl den 28. maj 1848 -- for 160 år siden.

Forinden skete der ting, som satte sindene voldsomt i kog -- det var den tyske general Friedrich von Wrangels meget barske krav til den jyske befolkning -- her gengivet efter oberst N.P. Jensen:

»Trods Wrangels gode Løfter til den jydske Befolkning pinte han dog den på enhver optænkelig Maade. Han stillede de urimeligste Fordringer med Hensyn til sine Troppers Forplejning, og ved langt udsendte Kommandoer samlede han store Foraad og inddrev Heste. Til sidst satte han Kronen paa Værket ved den 18. Maj at udskrive en Brandskat på 8 Millioner Kroner, hvis Indskrivning skulde begynde den 28. Maj.« Wrangel tog blandt andet dette skridt, fordi vi havde blokeret de tyske nordsøhavne, og derved forvoldt tyskerne svære økonomiske tab.

Ikke noget at sige til, man harmedes -- men den danske overkommando havde allerede planlagt et angreb på fjenden -- dvs. forbundstropperne -- slesvigerne og preusserne -- på Sundeved og derved trække Wrangels tropper mod syd. Men planen blev mere eller mindre ødelagt af krigsminister Tscherning, der sendte oberst C. F. Hansen til Als med meget vidtgående beføjelser.

Men forinden havde Wrangel - da vi havde trukket vore tropper til Als efter slaget ved Bov den 9. april - fået ordre til at trække sin tropper ud af Jylland -- blandt andet kom Preussen under pres fra såvel England som Rusland. Men nu kom der også støtte til os fra vore nordiske broderlande. Således fra Norge og Sverige en troppestyrke til Fyn på ca. 4500 mand - dog uden denne hær kom til at hjælpe os. Plus mange, som meldte sig som frivillige, de deltog -- og mange faldt!

Besøger man såvel Sønderborg Slot samt Historiecenter Dybbøl Banke støder man på så kendte navne som for eksempel Hedemann, Hansen, Bülow, Schleppegrell, Olaf Rye og Læssøe.

Man samlede nu en hær på Als -- i store træk således: general Hansens korps med underafdelinger -- general Schleppegrells korps med underafdelinger og reserven Wickede -- i alt 13.000 mand med 24 kanoner.

Overfor os stod forbundstroppernes general Hugh Halkett med en styrke på omkring 10.000-12.000 mand samt 16 kanoner (såvel danske som tyske kilder er ikke helt enige om Halketts styrkers præcise størrelse). General Halkett var i grunden skotte, født ud af en militærfamilie og deltog blandt andet i slaget mod Napoleon ved Waterloo den 18. juni 1815. Hans forposter stod bag på Dybbølbjergs øst-skråning og kunne faktisk let se, at der skete noget nede ved Alssund -- kom der til kamp skulle forbundstropperne samles ved en allerede forberedt stilling ved Nybøl Mølle.

1848 er på en måde også et vendepunkt i dansk militærhistorie -- før den tid, hvad man næsten kun udskrevet bønderkarle som soldater, nu kunne man også udskrive borgersønner, hvilket fik nogle københavnske fruer til at fnyse: At deres Sønner skulle omgås sådan noget Bonderak!

Vi må heller ikke glemme Peter Fabers sang »Dengang jeg drog af sted« -- den udkom i slutningen af marts 1848 og kom straks på alles læber! Og trykt som skillingsvise i hele 18.000 eksemplarer.

Halkett var kaldt til konference hos general Wrangel i Aabenraa, da vi indledte slaget. Læssøe havde udarbejdet planen, der i store træk gik ud på, at Schleppegrell skulle gå mod Nybøl syd om Dybbøl -- Bülow forbi Dybbøl Kirke og Rye nord om Ragebøl -- Wickede, altså reserven til højre stod foreløbigt nær Alssund nord for Dybbøl Mølle -- den anden reserve, Hagemann nærmere mod Vemmingbund.

Man forventede, at Wrangel selvfølgelig ville sende tropper imod os, når budskabet om vort angreb var ilet til Aabenraa -- og dette angreb ville sandsynligvis blive sat ind mod Schlep-grells folk. Skete det, skulle general Hansen forsøge at falde fjenden i ryggen ved en såkaldt omgående bevægelse. Vor fremrykning begyndte ved middagstid af Bülows og Ryes styrker -- Schleppegrells soldater kom senere i gang, da de blev sinket ved overførslen fra Als over Alssund. Her var der nemlig kun en pontonbro og en såkaldt træk-færge, hvilket forsinkede overførslen af de mange soldater.

Kampen startede ved Dybbøl Mølle, hvor vi kastede fjenden -- men kun for en stund, så angreb de og kastede os tilbage! Men nok engang jog vi dem vestpå. Først nu opdagede vor fjende, at vores angreb var ganske alvorligt ment, hvorefter de sendte forstærkninger frem. Nu havde vore jægere og de såkaldte herre-gårdskytter nået kamplinjen, hvor de blev indsat mod fjendens højre flanke. Kaptajn Ernst H. Thestrup førte sine folk frem med en sand dumdristighed og dødsforagt.

Fjenden flygtede bagud i vild uorden, og vi jog efter ham gennem Dybbøl By -- så energisk, at Schleppegrell stod med sine folk ved Bøffelkobbel allerede ved 16-tiden. Angrebet var set med militære øjne storslået -- men det kostede Thestrup livet! Vore kanoner tordnede -- og inden længe nåede flere tropper frem til Schleppegrells folk under ledelse af den energiske Olaf Rye.

Nu havde fjenden ingen anden udvej end at trække sig tilbage til deres forberedte stilling ved Nybøl Mølle. Hertil kom general Halkett ved 17-tiden og overtog straks kommandoen. I denne gode stilling stod hans tropper med ikke mindre end 16 kanoner.

Vi fortsatte ufortrødent -- Bülow gik således frem over Stenderup og syd om Nybøl -- Rye nord om Nybøl, men så gik den ikke længere -- begge afdelinger måtte stoppe på grund af fjendens særdeles voldsomme kanonade. Mod Halketts 16 kanoner kunne batteriet Jessen kun mønstre seks. Men vore artillerister optog kampen under nogen form for dækning overhovedet. Artilleriduellen kom til at vare en hel time. Så måtte vi give op -- al ammunitionen var skudt op!

Den fra 1864 nok så kendte general de Meza, som helt fornuftigt trak de danske soldater tilbage fra Dannevirke og de fleste til Dybbøl, udtalte: » En Granat- og Kugleregn, der såvel ved sin Intensivitet som uafbrudte Varighed ville være ligesaa vanskelig at beskrive som forklare«.

Nu blev vores situation kritisk -- men så kom Schleppegrell til hjælp. Nord for Nybøl indledte han sit angreb med en voldsom kanonade -- så voldsom, at fjenden blev konfus og forvirret -- nu angreb vort fodfolk fra såvel nord som syd, og Halkett måtte retirere og gik herefter mod Kværs, hvor hans tropper gik i bivuak.

Vor hær havde vundet en stor sejr -- bortset fra en enkelt episode, da chefen for femte bataljon, oberstløjtnant Haxthausen var blevet beordret til at blive tilbage til en sikring mod Broagerland, hvor han hørte, at nogle fjender stod ved Egernsund, sendte han to kompagnier afsted for at fange dem -- men de slap væk til Adsbøl. De højere militære chefer over ham mente, at han var »gået på eventyr« og havde forfusket sin opgave, han lod nemlig sine halvdelen af sine tropper indskibe for at sejle til Sønderborg. Han blev indstillet til en rettergang -- eller at søge sin afsked. Han valgte det sidste.

Nok var denne batalje ikke af de helt store -- men tabene af menneskeliv var sådan set alvorlige nok -- vi mistede otte officerer, 21 underofficerer og 122 menige -- i alt faldt de 34, og over 100 blev mere eller mindre sårede. En halv snes stykker blev desuden taget til fange på en patruljeopgave.

Fjenden mistede otte officerer og 196 underofficerer og menige, af dem tog vi 81 fanger.

Overkommandoen udtalte: »Da Kampen var endt, kom en Dragon, der havde gjort en Sabel til Bytte fra en fjendtlig Officer, til General Schleppegrell og bad ham om at ville modtage Sablen, fordi -- sagde han -- Generalen har dog gjort sig saa megen Umage i Dag.«

Den 5. juni kom der igen til voldsomme kampe i det sundeveds'ke -- men så ebbede stridighederne efterhånden ud resten af året 1848 -- men for så desværre igen at blive optaget 1849.

Mest kendt i det år er nok, at Den Danske Grundlov blev underskrevet den femte juni -- Søslaget ved Eckern-förde den 23. april Udfaldet fra Fredericia den 6. juli. Sidst på året afholdt man valg til Folketing og Landsting -- til folketingsvalget kunne lidt over 200.000 afgive deres stemme -- kvinderne havde ingen stemmeret! Det fik de desværre først 1915.

Annonce
Esbjerg

Tag kandidattesten til kommunalvalget her

Sønderborg For abonnenter

Pengetank med samfundssind: Bitten & Mads Clausen Fond fylder et halvt århundrede

Danmark

Mandagens coronatal: 1411 nye coronasmittede - højeste tal i efteråret

REGIONALVALG

Tag kandidattesten til regionalvalget her

Annonce
Annonce
Annonce
Sønderborg

Plakater skal ned igen: Ingen valgkamp i Sønderborgs gågade

Sydjylland For abonnenter

Engang holdt taxaerne i kø foran Jans bodega: Nu kan hans gæster ikke komme hjem fra byturen - og det skaber frygt for spritkørsel

Regionalt

Smittetrykket springer opad i næsten samtlige sydjyske kommuner: I en kommune er der fundet over 30 nye tilfælde

Varde

Stor skepsis kom frem på borgermøde om møller ved kommunegrænsen

Varde

Lokal forening skabte opmærksomhed om nichesport: Fik byrådspolitikerne til at krydse klinger

Kultur For abonnenter

Alexander og Biljana opgav drømmehus, mens de var ved at bygge det: Nu nyder ung Kolding-familie livet i Malaga

Sønderborg

Der er gaver på vej til Sønderborg: Bitten & Mads Clausen Fond fejrer sine 50 år på havnen ved Alsik

Esbjerg

Webshop druknede i egen coronasucces: Efterlader milliongæld og erstatningskrav mod stifteren

KANDIDATTEST

Ved du, hvem du vil stemme på? Tag kandidattesten her

Danmark

Uden at orientere politikerne: Region afviste at bakke op om ALS-forskning i Grindsted

Sydjylland For abonnenter

Tyske vognmænd grænsehandler billig diesel i Danmark: Kan udløse gevinst på 600 millioner

Sydjylland

Idrætten mistede 20.000 medlemmer i Syd- og Sønderjylland under corona

Annonce