Annonce
Kolding

Slamsagen: Borger anmelder kommune og rådgiver til politiet for dokumentfalsk

Der er taget prøver af bundforholdene i bunden af Kolding Fjord, hvor Marina City Kolding skal opføres. Mikkel Martin har fundet frem til, at der er måleresultater, som er udeladt af miljørapporten. Resultaterne viser langt højere værdier for kvælstof, fosfor og tunge kulbrinter, end det fremgår af de tabeller, der er med i rapporten, som offentligheden har kunnet forholde sig til. Arkivfoto: Søren Gylling
Afgørende data er ifølge Mikkel Martin fra Fredericia udeladt af det materiale, som borgerne har mulighed for at reagere på i forhold til Marina City og den aktuelle ansøgning om at klappe 360.000 kubikmeter slam ved Trelde Næs. De udeladte målinger viser, at indholdet af kvælstof er langt højere end umiddelbart antaget. Det, mener han, kan karakteriseres som dokumentfalsk. Det skal politiet nu afgøre.

Opdateret 6. juli kl. 15 med oplysning om, at rådgiver Niras ikke har kommentarer til sagen.

Lillebælt: Sydøstjyllands Politi skal nu også grave i slamsagen omkring opgravning og dumpning af 360.000 kubikmeter sediment fra Kolding Fjord. Kolding Kommune og rådgivningsfirmaet Niras er blevet politianmeldt af en borger fra Fredericia.

Mikkel Martin har gravet sig ned i de dybere lag i den rapport, der ligger til grund for kommunens ansøgning om at klappe materialet i Lillebælt.

Annonce

- Jeg har anmeldt de to instanser, fordi jeg mener, at der er tale om dokumentfalsk, fordi man udelader vigtige bilag, som rent faktisk viser, at der er ekstremt store mængder kvælstof og tunge kulbrinter. Det samme gælder også tungmetaller, siger Mikkel Martin til Fredericia Dagblad.

Han har sat politiet ind i sagens karakter. Han har afgivet lang forklaring til politiet i sidste uge.


Ved at udelade bilaget fra miljørapportens bilagsmateriale skjules de ekstreme værdier på kvælstof.

Anmelder Mikkel Martin


- Jeg har gennemgået materialet med dem, og det er nu op til efterforskerne og anklagemyndigheden at løfte sagen, siger Mikkel Martin.

Han mener, at der er manipuleret med materialet, så det korrekte billede af slammaterialet ikke fremgår. Han skyder i den forbindelse med skarpt mod både Kolding Kommune og rådgiveren Niras.

Koldings borgmester Jørn Pedersen (V) kender ikke til anmeldelsen.

- Enhver kan jo gøre, hvad de vil. Normalt ville det da så være at spørge os som myndighed i stedet for at starte med politiet, siger Jørn Pedersen.

Leder af planafdelingen i Kolding Kommune Jan Laursen er bekendt med, at der er sket politianmeldelse, men kommunen har ikke været i kontakt med Sydøstjyllands Politi.

- Hvis politiet henvender sig, vil vi naturligvis stille os til rådighed, ligesom vi nu kigger på de spørgsmål, der er blevet rejst omkring vores undersøgelser. Vi har afsluttet høringen af Marina City, og der er indkommet en række høringssvar, som vi nu arbejder os ned i, siger Jan Laursen, og konstaterer, at man fra kommunens side har udleveret det materiale, der er blevet efterspurgt.

Niras oplyser, at selskabet ikke har kommentarer til sagen, da det vedrører en kundes sag.

70 gange mere kvælstof

Mikkel Martin har via Kolding Kommune fået indsigt i bilag, der indgår i miljøredegørelsen.

- Ved gennemgang af analyseresultaterne er det tydeligt, at der i større dybde er uhensigtsmæssige koncentrationer af flere tungmetaller i to af målefelterne. Det er for mig usandsynligt, at forholdene skulle være meget forskellige i nabofelterne. Derfor er det ubegribeligt, at det ikke udløste, at man tog yderligere dybereliggende prøver i de øvrige felter, siger Mikkel Martin.

Der blev dog taget nye prøver, men det er resultatet af dem, der ikke indgår i den endelige miljøredegørelse. Rambøll foretog de nye målinger, og det viste sig, at indholdet af blandt andet kvælstof blev målt til gennemsnitligt 6150 mg per kg tørstof. I rapporten fremgår det, at indholdet af kvælstof er gennemsnitligt 89 mg per kg tørstof.

- Det er både kvælstof og tunge kulbrinter, som viser et helt andet resultat end det, miljørapporten fortæller, siger Mikkel Martin.

Rambøll har fået prøverne analyseret, og laboratoriet vurderer, at prøvens kulbrinter består af fuel-, smøre-, transmissionsolie og tjæreprodukter som asfalt, tagpap eller lignende.

Niras har været rådgiver for Kolding Kommune i forbindelse med at få udarbejdet en vvm-redegørelse for projekt Marina City. Niras er ligeledes rådgiver for Energinet i forbindelse med Baltic Pipe-projektets miljøredegørelse. Rådgiverens rolle har Mikkel Martin Martin bragt ind på miljøminister Lea Wermelins (S) bord.

- Jeg har skrevet til ministeren og resten af Folketinget og underrettet om, at jeg har indgivet politianmeldelse i forbindelse med miljørapporten fra Niras. Miljøstyrelsen skal godkende klapningstilladelser på baggrund af miljøredegørelsen, som Niras har udført. Men Niras indgår samtidigt i Miljøstyrelsens organisationsstruktur i Center for Cirkulær Kemi, påpeger Mikkel Martin overfor ministeren.

Annonce

Klapning sparer millioner

At det i en vvm-redegørelse fremgår, at klapningsmaterialet er egnet til at dumpe på klappladserne, har en økonomisk stor betydning.

Hvis 360.000 kubikmeter skulle behandles, ville det koste en større formue. Skal materialet behandles frem for dumpes, har det ved andre projekter vist at betyde en ti-dobling af udgiften.

- En klaptilladelse giver i store anlægsprojekters økonomiske besparelser i milliardklassen, når optagning, dræning og rensning af store mængder materiale kan undgåes, påpeger Mikkel Martin overfor miljøministeren og Folketingets partier.

Han peger på, at datasættene er sparsomme i ansøgningerne, og at det gør det svært at gennemskue for offentligheden.

Mikkel Martin mener, at der er et uheldigt sammentræf mellem rådgiver-rollen og hensynet til naturen.

- Rådgiveren er ansat til at udarbejde en vvm-redegørelse, og når den redegørelse peger på, at klapningen kan foregå uden risiko for naturen, så gør det projektet billigere at gennemføre. Miljøstyrelsen skal vurdere den rådgivning, men når rådgiveren samtidig er en samarbejdspartner, hvor kritisk går man så til indholdet, spørger Mikkel Martin.

Annonce

Økonomi vægtet

De økonomiske og praktiske aspekter har været vægtet både i Baltic Pipe-projektet og Marina City. I ansøgningen om at dumpe materiale fra Baltic Pipe fremgik det således, at der ville være et betydeligt økonomisk udfordring, hvis det opgravede materiale skulle sejles til Sjælland til anvendelse eller behandling.

I Marina City har genanvendelse af materialet fra fjorden også været på tale, men valget blev i sidste ende at søge klaptilladelse. Det blev vurderet umuligt at placere de mange kubikmaterialer andre steder, og opstuvning af materialet i fjorden ville både være dyrt og tage mange år.

Efter forslag fra Enhedslisten i Kolding Byråd er der sat en undersøgelse i gang om at finde en metode til at genanvende de mange ton materiale fremfor at dumpe det.

Miljøstyrelsen har givet grønt lys til dumpning af 154.000 kubikmeter materiale fra Baltic Pipe-projektet, mens der er klaget til miljø- og fødevarenævnet over tilladelse til at klappe yderligere 100.000 kubikmeter.

Miljøstyrelsen har endnu ikke færdigbehandlet ansøgningen fra Kolding Kommune.

Annonce
Kolding For abonnenter

Oprensning af åen forhindrer ikke oversvømmelser: - Vi kan grave åen fem meter dybere, uden at det vil gavne noget som helst

Annonce
Annonce
Annonce
EfB

En Esbjerg-dreng tjekker ud: EfB og Mathias Kristensen skilles efter denne sæson

Vejen

Tre storke spottet i Rødding

Annonce