Annonce
Sønderborg

Slesvigsk Parti kræver større økonomisk lighed mellem selvejende haller

Ulkebøl-Hallen har tidligere søgt kommunen om et engangstilskud på 375.000 kroner samt et forøget driftstilskud på driftstilskud på 600.000 kroner årligt. Arkivfoto: Timo Battefeld
Slesvigsk Parti vi forhøje tilskuddet til enkelte selvejende haller, indtil der er fundet en ny fordelingsmodel for det kommunale tilskud til hallerne.

Sønderborg: Hvert år giver Sønderborg Kommune de otte selvejende haller i kommunen tilskud for 19,1 millioner kroner. Men tilskuddene fordeles ikke ligeligt, mener Slesvigsk Parti.

- Målet er, at vi hurtigst muligt mindsker forskellene mellem alle haller under et ved at omfordele midlerne inden for budgetpuljen af tilskud til de selvejende haller eller ved at øge den samlede pulje til støtte af de selvejende haller, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P), der også er formand for udvalget for kultur, idræt, handel og turisme.

Tidligere på året fik udvalget lavet en analyse af tilskuddene til de selvejende haller. Analysen slår fast, at tilskuddene ikke er ensartede og bærer præg af forskellig praksis mellem de syv tidligere kommuner, som i dag udgør Sønderborg Kommune.

Annonce

Haller i problemer

Slesvigsk Parti ønsker en ny økonomisk tildelingsmodel for kommunens selvejende haller.

Ulkebøl-Hallen og Broager-Hallen søgte i 2018 Sønderborg Kommune om en forhøjelse af driftstilskuddet på grund af dårlig økonomi.  Broager-Hallen søgte om et forøget driftstilskud på 285.000 kroner årligt, mens Ulkebøl-Hallen søgte om et øget driftstilskud på 600.000 kroner årligt.

Slesvigsk Parti vil tage ønsket om et forhøjet driftstilskud til enkelte haller med til budgetforhandlingerne.

- Slesvigsk Parti ønsker på sigt en økonomisk model for de selvejende haller, der baserer sig på gennemsigtighed og klare kriterier som baggrund for tildelingen af økonomi. Inden vi når dertil har enkelte haller som Broager og Ulkebøl brug for en økonomisk håndsrækning, siger Stephan Kleinschmidt

Annonce

Andre bliver ramt

Jesper Kock (S), der er næstformand i kulturudvalget, vil gerne tage diskussionen om hallerne i kulturudvalget.

- Lige nu får Nord-Als Idrætscenter større sum penge, fordi vi har prioriteret det politisk. Med en ny model vil Diamanten også blive ramt, fordi en stor del af hallens drift er dyr, da byggeriet er lånefinansieret.  Det er grunden til, det ikke ligger lige for at lave en omprioritering. Nordals er politisk prioriteret med de her midler, og det vil have store konsekvenser for Diamanten. Derfor ligger det ikke bare til højrebenet, siger Jesper Kock, der understreger, at man har en løbende dialog med hallerne for at sikre et godt haltilbud lokalt.

Jan Rytkjær Callesen (DF), der sidder i kulturudvalget, vil også gerne tage en snak om tilskuddene til de selvejende hallerne skal fordeles efter størrelse og antal brugere.

- En diskussion, vi kunne tage, er om hallerne skal bruge det, de har på kistebunden. Det er altid godt at have noget til dårlige tider, men hvad er rimeligt at have stående på kontoen. Det er bedst, at de kan klare sig selv og tjene penge. Det er jo en forretning, siger Jan Rytkjær Callesen

Sønderborg Kommune har 18 haller, hvoraf der er otte selvejende haller.

Tilskud til haller

I 2018 fik de selvejende haller følgende tilskud fra Sønderborg Kommune:

Augustenborghallerne: 2 millioner.

Broagerhallerne: 1,2 millioner.

Diamanten i Fynshav: 2 millioner.

Broager Sparekasse Skansen: 3,2 millioner.

Kværshallen: 690.000 kroner.

Nord-Als Idrætscenter: 6,9 millioner.

Sydals-Hallen: 1,7 millioner.

Ulkebøl-Hallen: 1,4 millioner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Oprensning af åen forhindrer ikke oversvømmelser: - Vi kan grave åen fem meter dybere, uden at det vil gavne noget som helst

Annonce