Annonce
Esbjerg

Socialdemokrater truede med Tilsynet: Ville have altansag i byråd standset

Den kommunale forvaltning havde vedlagt billedmateriale til sagen om altanen over Skind & Pels-ejendommen. Ifølge Hans Erik Møller (S) var dette foto tilpas kedsommeligt, men det næste....
Sagen om en syv kvadratmeter stor altan på hjørneejendommen Norgesgade-Torvegade i indre by bragte sindene i kog i byrådssalen mandag aften, hvor S-gruppen truede med at indbringe byrådsflertal for Tilsynet.

Esbjerg Kommune: Byrådets møde mandag aften fik en lidt dramatisk indledning, da Socialdemokratiets tidligere gruppeformand John Snedker tog ordet og anmodede om at få en bestemt sag pillet af dagsordenen. I modsat fald, lod han forstå, ville den socialdemokratiske byrådsgruppe overveje at indbringe borgmesteren og dem, der bakkede ham op, for Tilsynet.

Sagen, der handler om et flerårigt ønske om at påsætte en cirka syv kvadratmeter altan på førstesalen af hjørneejendommen Norgesgade-Torvegade, har tidligere været behandlet i Plan & Miljøudvalget, hvorfra Venstre og Dansk Folkeparti begærede sagen i byrådet.

- Vi mener ikke, at byrådet i aften kan behandle sagen, og at det vil være i modstrid med styrelsesvedtægten. Der er tale om en konkret byggesag, der blev endelig afgjort 2017. Der foreligger hverken nye oplysninger på sagen eller en fornyet ansøgning fra ejeren. Derfor kan sagen ikke tages op politisk igen, lød det bl.a. fra John Snedker, der var formand for Plan & Miljøudvalget tilbage i 2017.

Det socialdemokratiske forslag blev dog nedstemt, da kun S, SF og Enhedslisten stemte for at fjerne sagen fra dagsordenen, og så gik det ellers løs med beskyldninger om nepotisme og billedmanipulation.

Annonce

Sagen kort

  • Ejendommen Norgesgade 44/Torvegade 32 er opført 1969 og var oprindelig butik og erhverv. I 2010 blev bolig på hele 2. sal godkendt, og denne lejlighed har tagterrasse. Samme år blev facaden renoveret fra fibercement til sort teglfacade. I 2016 godkendtes to boliger i en del af 1. sal, og i 2017 godkendtes endnu en bolig på 1. sal.
  • I 2016-2017 ønskede ejeren at etablere en altan i forbindelse med den sidst godkendte bolig. Til en af lejlighederne på 1. sal er der etableret en altan på bagsiden. De to andre lejligheder har ingen altaner. I ansøgningen er altanen placeret over baldakinen i Norgesgade og flugter murværket på facaden.
  • Ejeren fik imidlertid afslag, og dette blev ikke påklaget.
  • For 14 dage siden tog Venstres Kurt Bjerrum sagen op i Plan & Miljøudvalget af "principielle årsager".

Beskyldninger

Det var Venstre-medlem af Plan & Miljøudvalget, Kurt Bjerrum, der havde taget sagen op efter anmodning fra Borgerlistens Henrik Vallø, hvad sidstnævnte også blankt vedstod sig ovenpå et angreb fra Hans Erik Møller (S):

- Den her sag har haft en mærkelig gang på jord. Ansøger fik i sin tid et afslag, hvilket han ikke gjorde indsigelse imod, og siden er der ikke kommet en ny ansøgning. Så hvad er det, vi står med her? Er Venstre i gang med at løbe alle sager gennem år og dag igennem for at finde dem, hvor I har skiftet standpunkt? Så er der mange sager, vi skal have op igen. Vil ansøger overhovedet stadig have den altan? Det kan han være, at han har godt kendskab til visse politikere og derigennem får sagen behandlet igen. Hvis det var mig, der havde fået en henvendelse på den måde, havde jeg nok sagt til vedkommende, at han måtte søge kommunen igen på helt almindelig vis, og så måtte vi debattere den, når den kom ind ad den vej. Er I blevet kontaktet af ejeren, ville Hans Erik Møller blandt andet vide.

Møller kritiserede også det billedmateriale, der var bilagt sagen. Billedet af de eksisterende forhold var trist og kedeligt, mente han, mens visualiseringen af bygningen med altan var ganske smuk og indbydende med grønne blade på træerne.

Dansk Folkepartis Hans K. Sønderby kunne ikke se problemer i at meddele ansøgeren tilladelse til en altan:

- Vi er tilhængere af en borgervenlig administration med plads til individuelle hensyn, som føles rimelige af borgerne, sagde han.

Stadsarkitekt

Henrik Vallø forklarede, at han fra sidelinjen har været opmærksom på altan-sagen siden 2017, hvor han fik en henvendelse fra ejeren, Søren Gravesen, idet han var meddelt et administrativt afslag på altanen.

- For Borgerlisten har denne sag for så vidt ikke handlet om, hvorvidt og hvornår en sag kan tages op igen eller ej. For os handler det om, at vi har en ejer af en ejendom, der i forbindelse med flere ombygninger gerne vil sætte en altan på sin ejendom, idet det gør både ejendom og den pågældende lejlighed betydeligt mere attraktiv, sagde han.

Enhedslistens Sarah Nørris syntes, at sagen skulle sendes til udtalelse hos den nye stadsarkitekt, hvorefter Plan & Miljøudvalget kunne tage den op igen, men det ville kun et mindretal bestående af S, SF og De Radikale støtte.

Og Hans Erik Møller påpegede nok engang, at "det duer ikke, at fordi man kender to-tre politikere, så kan man få enkeltsager taget op igen".

Rød bloks konstante hamren på blå blok nyttede imidlertid intet. Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Borgerlisten stemte sagen igennem til fordel for en ny altan med stemmerne 16 mod rød bloks 15.

....så anderledes indbydende ud. Her ses visualiseringen, der ifølge Hans Erik Møller er meget lysere, venligere og med blade på træet, så altanen ikke ses så tydeligt.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Udsigt til lang valgkamp: Socialdemokrater og Venstre i strid om integration

Ikke meget kan som diskussioner om integration, udlændinge, og hvad dertil hører, splitte en forsamling. Det gode selskab, en familiefrokost. Eller som det kunne konstateres i denne uge, da to års arbejde fra en række mennesker, der havde sagt ja til at sidde i et politisk underudvalg, blev kasseret: Samme periodes nogenlunde ro i byrådet kan være forbi. I Socialdemokratiet er man i hvert fald ikke i tvivl. Valgkampen frem mod kommunalvalget i 2021 er skudt i gang. Det var et såkaldt 17-4-udvalg, der havde fået til opgave at komme med forslag til en integrationspolitik i Aabenraa Kommune. Arbejdet og konklusionerne blev gjort færdige lige før jul, men i denne uge besluttede et flertal i arbejdsmarkedsudvalget at smide udspillet i skraldespanden. Det flertal bestod af Venstre og Dansk Folkeparti. Integrationspolitik hører ikke til de politiske livretter i Dansk Folkeparti, der ikke ser integration som et mål, men hellere vil sende udlændinge ”hjem”. Og hos Venstre havde man nogle helt andre interesser end succes for benævnte udvalg. Lyder den socialdemokratiske konklusion vel at mærke. FORMANDEN FOR UDVALGET var nemlig Erik Uldall Hansen. Han blev af Socialdemokratiet så sent som i efteråret udpeget som borgmesterkandidat ved kommunalvalget i 2021 – og socialdemokraterne var ikke sene til at mene, at det mest af alt lignede et koordineret angreb på netop Uldall Hansen. Underforstået at ved at erklære konklusionerne fra udvalgsarbejdet ubrugelige ville Venstre vise, at Erik Uldall Hansen ikke har evner til at lede et byråd, når han end ikke er i stand til at få et underudvalg til et udvalg til at fungere. Signe Bekker Dhiman, en anden socialdemokratisk repræsentant i 17-4-udvalget, er vred. I et læserbrev i JydskeVestkysten skrev hun blandt andet: ”På den måde at smide to års arbejde under Venstres valgkampbus finder jeg simpelthen usmageligt (…)” ANDRE UDVALGSMEDLEMMER RETTER skytset mere imod Venstre-manden Chresten Hedegaard. Han sidder ganske vist ikke i byrådet, men med sin placering i Høje Kolstrup Bydelsråd forsømmer han sjældent nogen lejlighed til at fortælle, hvor dårligt det efter hans opfattelse går med integrationen på netop Høje Kolstrup. Og det skønt bydelen ikke længere hverken er på den officielle ghettoliste eller på den liste, der tæller særligt udsatte boligområder i landet. Som han skrev i en mail til JydskeVestkysten fredag som begrundelse for at træde ud af 17-4-udvalget, lige inden dets arbejde blev gjort færdigt før jul: ”Helt grundlæggende efterlyste jeg f.eks. konkrete oplysninger om migranter/flygtninges nationalitet, køn, alder, uddannelse, aktivering, beskæftigelse, bosætning osv.” Man skal ikke kende meget til politik for at vide, at der i disse linjer ligger et ønske om at vise, at udlændingene på Høje Kolstrup fortsat udgør et problem, på trods af at de officielle lister altså fortæller en anden historie om bydelen. DET HØRER MED til den samlede fortælling, at selv hos Socialdemokratiet var begejstringen over 17-4-udvalgets konklusioner til at overse. Eller som Kim Brandt, næstformand i arbejdsmarkedsudvalget, konstaterede forleden: - Der var ting i oplægget, der skulle skærpes, men der var ingen grund til at forkaste det. Det blev det. Og på onsdag, når byrådet mødes igen, kan kampen så fortsætte. FLERTALLET IMOD INTEGRATIONSPOLITIKKEN består, medmindre Venstres Thomas Juhl skulle foretage endnu en politisk U-vending. Som medlem af 17-4-udvalget var han med til at forfatte integrationsudspillet. Alligevel lykkedes det ham at indtage den stik modsatte position i arbejdsmarkedsudvalget, hvor han han sammen med de to øvrige Venstre-medlemmer og udvalgsformand, viceborgmester Ejler Schütt (DF) var en del af den kvartet, som rev udspillet i stykker. Også hos Dansk Folkeparti må de have haft deres diskussioner. Partiets lokalformand, Ida Smed, har som medlem af 17-4-udvalget taget sit ansvar for integrationsudspillet, som hendes viceborgmester til gengæld ikke brød sig om. Onsdagens byrådsmøde bliver ikke just uinteressant. GOD WEEKEND

Sydjylland

Landmand står i gylle til halsen: Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Annonce