Annonce
Kolding

Sommerhusejere dybt skeptiske overfor dige til millioner

Nogle sommerhusejere ved Binderup og Grønninghoved fik vandet faretruende tæt på under stormfloden i januar 2017, og nogle af dem fik det indenfor - men problemet er slet ikke stort nok til at forsvare et stort digebyggeri, mener en aktionsgruppe, som nu opfordrer grundejerne ved Gørnninghoved, Bjert og Binderup strande til at give deres mening til kende. Arkivfoto: Ulrik Pedersen

Sig nej, lyder opfordringen fra en protestgruppe til grundejerne ved Binderup, Bjert og Grønninghoved strande. De mener, at et dige på over to kilometer er at skyde gråspurve med kanoner.

Kolding: En stor gruppe sommerhusejere er gået til kamp mod aktuelle planer om at bygge et over to kilometer langt dige til 17-18 millioner kroner langs kysten ved Binderup Strand, Bjert Strand og Grønninghoved Strand. Formålet med diget er at beskytte 536 fritidshuse i området mod oversvømmelse og sikre husenes værdi.

Men sådan et dige er helt unødvendigt og penge lige ud ad vinduet for hovedparten af sommerhusejerne, som skal betale det selv. Og det vil også være ødelæggende for den smukke natur, mener aktionsgruppen.

Derfor har de netop omdelt en skrivelse til omkring 500 grundejere i området. Her opfordres de til at melde tilbage med et foreløbigt "nej" til diget.

"For det er på forhånd tilkendegivet, at en realisering af projektet ikke bliver aktuel, hvis et flertal af dem, som skal betale gildet, går imod", står der i skrivelsen, som er underskrevet af 38 grundejere på bl.a. Kystvej, Søren Krogs Vej og Gl. Strandvej.

De 38 henviser i deres opråb til, at kommunen i følge kystbeskyttelsesloven kan pålægge de grundejere, der opnår beskyttelse eller anden fordel ved et dige, selv at betale for det.

Annonce

Stormflod

Stormfloden i starten af januar 2017 medførte oversvømmelser flere steder langs kysten i Binderup-Grønninghoved.Omkring 15 sommerhuse blev oversvømmet. Der blev målt vandstande 163 centimeter over dagligt vande, da stormfloden toppede i Kolding.

Den generelle vandstigning som følge af klimaforandringer ventes at være omkring 25 centimeter indenfor de næste 50 år.

Kun lille opbakning

Det er Kolding Kommune og en anden og meget mindre gruppe af sommerhusejere i området - den såkaldte digegruppe - der har taget initiativ til arbejdet med digeprojektet, og Kolding Byråd har bevilget penge til forundersøgelser og skitseprojekter.

Det har blandt andet resulteret i en rapport fra det rådgivende ingeniørfirma Niras, som beskriver forskellige modeller for digets udformning og den økonomiske fordelingsnøgle.

Derefter har Kystvej Vejlaugs formand, som er medlem af den lille digegruppe, på vegne af alle grundejere i Grønninghoved og Binderup ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til projektet, skriver aktionsgruppen og fortsætter:

"Det må være på sin plads her at nævne, at bestyrelsen på Kystvejs Vejlaugs generalforsamling erkendte, at formanden ikke har mandat til at repræsentere vejlaugets medlemmer".

I et brev til byrådets politikere har gruppen tilføjet, at "vi har kun mødt forsvindende få tilhængere af et dige, når vi går rundt og taler i området. Dette gælder i udpræget grad også husejere i første række".

Information, tak

Peter Nicolaisen fra Søren Krogs Vej 1 er en af de 38 fra Kystvejs Vejlaug, der har skrevet under på opråbet og været rundt med det i sommerhus-postkasserne.

- Vi har ikke kunnet få udleveret mail-adresserne på medlemmerne af de syv-otte grundejerforeninger, der er i området, så nu krydser vi fingre for, at de får kigget i deres postkasser. Det er jo efterår, siger han.

Peter Nicolaisen mener ligesom de øvrige medlemmer af nej-gruppen, at et dige på 2,3 kilometer er skudt langt over målet.

- Ved en oversvømmelse som den, vi så sidste gang, får 12-15 huse vand op i haven eller ind i huset. Men der kan gøres mange ting ved det, som ikke koster det store besvær, siger Peter Nicolaisen, som ligeledes efterlyser mere information om projektet til dem, som risikerer at blive berørt.

Nej-gruppen havde onsdag fået opbakning fra yderligere cirka 50 sommerhus-ejere i området.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Vores naboers mismod tiltager konstant

Allerede før første stolpe var sat, skabte det danske vildsvinehegn tysk mismod . Her er det en udbredt opfattelse, at der er tale om en camoufleret grænsemur. Anlægget bliver kædet sammen med den danske indrejsekontrol og skaber hos vores naboer billedet af et land, der ønsker at isolere sig. Nu er hegnet færdig, og alt er meget værre. Det viser sig, at hegnet er en dødsfælde for vildtet. Billeder af kvæstede og dræbte dyr fylder tyske, sociale platforme og traditionelle medier. Selv landsdækkende tv har haft indslag. Med tysk logik er hegnet ubegribeligt. Naboerne påpeger ganske korrekt, at afspærringen ikke er nogen garanti for, at den afrikanske svinepest ikke når vores breddegrader. Vildsvin kan snige sig over i de passager, der er skyldes veje og vandløb. Samtidig er dyrene fremragende svømmere, der let kan krydse Flensborg Fjord. Endelig udgår den største smittefare ikke nødvendigvis fra vildsvin, men fra mennesker. Hvis en inficeret, polsk kødpølse på en eller anden vis havner i danske dyrs fødekæde, er skaden sket. Alle disse indvendinger er ubestrideligt rigtige. Og så må der vel stikke noget andet under, konkluderer førnævnte, tyske logik. Vi er hidtil ikke lykkedes med at forklare, at der i høj grad er tale om en mentalhygiejnisk foranstaltning. Danske landmænd og fødevaresektorens mange ansatte kan sove lidt roligere, fordi der trods alt er rejst en barriere mod smitten. Samtidig sender vi et signal til de udenlandske markeder om, at vi bekymrer os om fødevaresikkerheden. Da dette budskab tilsyneladende er usælgeligt hos vores naboer, kan vi i det mindste begrænse skaden. Derfor er det fint, at der nu træffes foranstaltninger, som skal begrænse faren for yderligere skader på vildt. Men samtidig må det være tilladt at undre sig over, at ingen havde forudset problemet. Så var vi nok stadig blevet stemplet som nationalister. Men vi var i det mindste sluppet for beskyldningen om, at vi slog Bambis mor ihjel.

Danmark

Live: Syv mænd og to kvinder kræves fængslet i terrorsag efter omfattende politiaktion - følg forløbet her

Annonce