Annonce
Esbjerg

Sortér og betal: Dit madaffald får snart sin egen spand

Er leverpostejen blevet muggen eller mejeriproduktet surt, skal det fra efteråret 2020 ikke længere i samme affaldsspand som det øvrige husholdningsaffald. Den nye miljøvenlige affaldssorteringen kræver dog et kæmpe-køb af nye skraldespande. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Fra efteråret 2020 skal alle parcelhuse i Esbjerg Kommune til at sortere kaffegrums, kartoffelskræller og andre madrester fra i en særskilt beholder. Kommunen ruster sig til overgangen ved at købe nye skraldespande og et vaskeanlæg for næsten 14 millioner kroner – en udgift, som borgerne i sidste ende kommer til at betale for via boligbidraget.

Esbjerg Kommune: Dagrenovation, papirspand, havespand, genbrugsspand, miljøkasse. Samlingen af skraldespande i parcelhusenes indkørsler har vokseværk, og inden længe tilføjes endnu en spand til samlingen.

Fra efteråret 2020 skal alle én-familieboliger i kommunen i gang med at sortere madaffaldet fra det almindelige husholdningsaffald af hensyn til miljøet. Derfor får den koksgrå beholder til dagrenovation snart følgeskab af en koksgrå spand med brunt låg.

Foruden den nye beholder skal alle husstande have udleveret plastposer til madaffaldet sammen med en køkkenspand. Der er med andre ord behov for flere affaldsspande, og dem skal Esbjerg Kommune nu ud at investere i via et udbud.

Af indkøbslisten fremgår det, at der er brug for i alt 35.000 beholdere til madaffald, 7.000 beholdere til restaffald og 55.000 køkkenspande. Derudover vil man investere i et nyt automatisk vaskeanlæg, der skal gøre det lettere at rengøre affaldsbeholderne. I alt er der tale om en investering på 13,8 millioner kroner.

Annonce

Hvornår leveres din nye skraldespand?

Når madaffalds-indsamlingen begynder, bliver det entreprenørens opgave at bringe de 2-hjulede 140 liters beholdere ud til borgerne. I byområder skal udbringning af beholdere til madaffald foretages i perioden 1. august 2020 til den 30. september 2020. Her er der tale om cirka 30.000 beholdere.

I landområder skal beholdere til madaffald i udbringes i perioden fra den 1. oktober 2020 og til den 1. december 2020. Her er der tale om i alt cirka 5.000 styk.

Madaffaldsbeholderen og køkkenbeholderen leveres i umiddelbar nærhed af første adgangsdør til boligen.

Beholderen er til madaffald uden emballage. Det kan for eksempel være en blanding af madrester, kødvarer, fisk, mejeriprodukter, frugt, grøntsager, brød-, kage- og dejrester, suppe, sovs og grød, æggeskaller og kaffegrums.
Den nye beholder bliver koksgrå med et brun låg, og den tofarvede model kommer for at blive. På sigt skal alle de nuværende blå og grønne beholdere skiftes ud til fordel for koksgrå spande med farvede låg.

Boligbidraget stiger

Merudgiften skal finansieres over affaldstaksten, og borgere i Esbjerg Kommune kan derfor se frem til en stigning i boligbidraget fra 2021. Ifølge kommunens beregninger er der tale om en stigning på cirka 200 kroner om året pr. husstand over en 10-årig periode.

Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S) mener, at pengene er givet godt ud.

- Vi gør det af hensyn til miljøet og for at udnytte vores ressourcer mere effektivt. Grunden til at det er dyrt er, at der er tale om en ret stor engangsinvestering. Selvom stykprisen på skraldespandene ikke nødvendigvis er overvældende, så løber det hurtigt op, når man skal ud og købe 35.000 på én gang, siger han og minder om, at en den forsøgsordning med affaldssortering, man gennemførte i 2014 i Tjæreborg, gav positive resultater.

- Forsøget i Tjæreborg viser, at borgerne meget hurtigt fik et stort kendskab og vilje til at sortere madaffald fra. Det blev hurtigt en naturlig del af hverdagen, siger Søren Heide Lambertsen.

Længere mellem tømningerne

Ifølge et EU-direktiv skal alle kommuner være i gang med at sortere mad og køkkenaffald inden 2024. Derfor har flere kommuner, i stil med Esbjerg, sat skub i processen. Det er blandt andet tilfældet i Varde kommune. Her får borgerne en todelt affaldsbeholder til både dagrenovation og mad. Samme løsning har været i spil i Esbjerg, men en forsøgsperiode i Tjæreborg har vist, at to-spande-modellen virkede bedre.

- I Tjæreborg så vi flere problemer med de halve rum. Når større ting skulle smides ud, blev de presset ned i spanden, så det enten ødelagde skillevæggen eller kom til at sidde i klemme, hvilket besværliggjorde tømningen, forklarer Søren Heide Lambertsen.

Når den nye spand lander hjemme i indkørslerne, er det samtidigt slut med at få ugentlige besøg af skraldebilen. Madaffald og restaffald vil fremover kun blive tømt hver 14. dag. Ændringen har skabt bekymring blandt flere borgere, der i sommermånederne frygter at skraldespanden til madaffald bliver både levende og ildelugtende.

- Det er vi opmærksomme på, og derfor har vi også sikret os, at vi kan øge frekvensen af tømninger i maj, juni, juli og august, hvis det viser sig nødvendigt, siger Søren Heide Lambertsen.

Fra 2020 skal én familieboliger sortere madaffald fra i en særskilt affaldsbeholder. Hver husstand får også en køkkenspand og plastposer til madaffaldet. Illustration: Esbjerg Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hvad bilder ministeriet sig ind?

I 2014 besluttede et flertal i Folketinget, at man ville have 14 års dansk indsats i Afghanistan undersøgt med særlig vægt på det civilt-militære samarbejde. Forsvarsakademiet, Dansk Institut for Internationale Studier samt et konsulentfirma skulle står for opgaven, men nu viser aktindsigter til Berlingske, at man i Forsvarsministeriet langt hen ad vejen ikke var tilfreds med især en række kritiske passager i udkastet til den endelig rapport. 14 kritiske passager er enten blevet fjernet eller ændret, således at slutresultatet tegner et mere rosenrødt billede af den danske indsats i Afghanistan, end det oprindeligt var tiltænkt, inden Forsvarsministeriet kom med forslag til, hvor man skulle have slettelakken frem. Nu bliver der i denne verden helt generelt lavet alt for mange rapporter, men denne havde dog det ædle formål at orientere Folketinget om, hvad der var gået godt og skidt. En rimelig idé, skulle man synes, al den stund, at danske soldater sendes ud i livsfarlige missioner, ligesom det danske samfund bruger milliarder af kroner på disse opgaver. Men Forsvarsministeriet syntes åbenbart ikke, at det var nødvendigt for vores folkevalgte eksempelvis at få at vide, at et fælles sekretariat mellem Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet ikke fungerede. Ej heller skulle det frem, at velkendte indretninger som offentlige udbud, der på vores breddegrader er med til at forhindre korruption, faktisk gjorde det modsatte i Afghanistan. Folketinget er altså blevet forholdt væsentliger oplysninger, og det er en skandale, også selv om ministeriet meddeler, at man jo bare kom med forslag til, hvad der skulle ændres eller slettes. Den har man hørt før, og den bliver ikke mere sand af at blive gentaget. Denne sag vidner om, at Forsvarsministeriet og nogle ansatte der har haft mere travlt med at pleje eget ry og karrierer end at oplyse Folketinget sandfærdigt om, hvad der er foregået i Afghanistan. Det er ikke bare uhæderligt, det er at sætte sig over landets øverste parlamentariske forsamling.

Kolding

Vej spærret: Store mængder regn giver problemer i Kolding

Annonce