Annonce
Tønder

Sparekatalog: Udvalg er klar til at skære 11 steder

Kim Printz Ringbæk og resten af børn- og skoleudvalget lægger op til en stribe besparelser. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard
Børn- og skoleudvalget er klar til at spare ekstra millioner for med sikkerhed at få råd til en tidlig indsats.

Tønder: Man kan ikke beskylde politikerne i børn- og skoleudvalget for at lefle for borgerne. Således har politikerne netop i et sparekatalog indeholdende 20 mulige besparelser valgt at prioritere hele 11 steder, de vil spare. Besparelser for i alt cirka 6,8 millioner kroner.

Besparelserne vil blandt andet give en højere forældre-betaling i SFO'en, forøge lærernes undervisningstid, lukke mindst en ungdomsklub og nedsætte normeringen i børnehaver med flere end 45 børnehavebørn.

Faktisk har udvalget peget på besparelser for godt to millioner kroner mere, end det er blevet bedt om af økonomiudvalget.

- Det har vi valgt, fordi vi har nogle initiativer i forhold til vores udvidelsesblok, som vi gerne vil prioritere i forhold til den tidlige indsats, fortæller Kim Printz Ringbæk (S), der er formand for børn- og skoleudvalget.

- Det er det, vi sender videre som enigt børn- og skoleudvalg til vores budgetforhandlinger – i første omgang til minibudgetseminaret og på længere sigt selve budgetseminaret efter sommerferien, fortæller han.

Annonce

Her vil udvalget spare

Her vil Børn- og skoleudvalget finde besparelser:

1) Forhøjelse af forældrebetaling i fritidshjemstilbud i DKCT-regi (Deutsche Kindertagesstätten & Clubs in der Kommune Tondern)

2) Forhøjelse af forældrebetaling for småbørnspladser

3) Lukning af club i DKCT-regi

4) Ændre normering i børnehaver med flere end 45 børn

5) Forøgelse af lærernes undervisningstid

6) Nedjustering af enkeltstøtte-foranstaltninger

7) Nedlæggelse af projektet "Jeg bor ved Vadehavet"

8) Nedjustering tildelingsmodeller i folkeskolen

9) Fjernelse af pulje til styrkelse af læreres it-kompetencer

10) Lukning af en-to ungdomsklubber

11) Højere forældrebetaling i SFO'en

Vil ramme borgere

Hvis kommunalbestyrelsen i sidste ende godkender de besparelser, børn- og skoleudvalget lægger op til, vil det kunne mærkes.

- Det vil berøre nogen. Det er der ingen tvivl om, siger Kim Printz Ringbæk, der sammen med resten af udvalget vil invitere både Tønder Lærerkreds og BUPL til dialogmøder.

Kommunens eget medarbejderudvalg FagMed slår da også i bemærkninger til sparekataloget fast, at det ikke ser oplagte muligheder for besparelser, der ikke vil medføre konkrete serviceforringelser for institutioner og brugere. Udvalget mener blandt andet, at forslaget om at forøge lærernes arbejdstid står i modsætning til det, at man har fokus på kvalitet i folkeskolen.

- Vi er bekymrede på den måde, at vi selvfølgelig gerne havde set, at vi havde økonomi til at lade være med at lave de reduktioner. Men vi har også valgt at sige, at vi vil godt lave nogle reduktioner, sådan at vi kan lave en omprioritering i forhold til at skærpe den tidlige indsats, som vi allesammen i udvalget synes er vigtig, fortæller Kim Printz Ringbæk.

Tid til pædagoger

Udvalget prioriterer at bruge 300.000 kroner ekstra årligt på at sikre fire årlige tilsyn i dagplejen, knap 600.000 kroner årligt på en lavere belægningsprocent i dagplejen, og godt 1,5 millioner kroner årligt på mere forberedelsestid for pædagoger i daginstitutioner.

Pengene kan bevilges af kommunalbestyrelsen, og ellers har udvalget sikret sig med de ekstra besparelser.

- Så har vi stadigvæk selv de to millioner at gøre godt med, siger udvalgsformanden.

Hvis udvalget får penge til tiltagene fra kommunalbestyrelsen, skal de ekstra sparede penge nok få ben at gå på.

- Så kan vi så bruge de to millioner yderligere specielt i forhold til noget mere forberedelsestid til pædagogerne, men også gerne i forhold til at vi gerne vil se på ledelsesressourcerne i dagtilbud, fortæller Kim Printz Ringbæk.

Udvalget vil også gerne bruge penge på sekretærtid i dagtilbuddene, hvis det viser sig, at der er penge til det.

Annonce
Forsiden netop nu
Sydjylland

134 klager på fem måneder: Tolkefirma har spændt ben for politiet i Syd- og Sønderjylland

Leder For abonnenter

Danmark skal hænge sammen

Kan man forestille sig en situation, hvor det offentlige dropper investeringen i vejnettet i dele af landet, så borgerne selv må i gang med asfalteringen? Nej selvsagt ikke. Men faktisk er det nogenlunde en parallel beslutning, vores regering har truffet ved at ikke at afsætte midler til bredbåndspuljen i sit udspil til finanslov. Danmark er på vej til at blive næsten 100 procent digitaliseret. Det rummer mange fordele. Både i dialogen med myndighederne og i privatlivet kan det meste hurtigt og bekvemt ordnes via nettet, der samtidig giver adgang til et uendeligt univers af information og underholdning. Forudsætningen for at være en del af det moderne Danmark er hurtigt, stabilt internet. Imidlertid er det fortsat steder i landet, hvor borgerne ikke har denne mulighed. Hermed er de berørte koblet af en central del af infrastrukturen. Konsekvenserne er logiske. Unge familier vælger landet fra, hvis der ikke er net af tilstrækkelig kvalitet. Man skubber således yderligere på den affolkning, der allerede er sat ind af andre årsager. Kreditinstitutternes uvilje til at yde lån til boligkøb i den knap så tæt befolkede del af landet er i forvejen et problem. Men er der heller ikke netforbindelser af en antagelig kvalitet kan boliger på landet blive usælgelige. Samtidig er det svært at drive virksomhed uden bredbånd. Både det lille mekanikerværksted i landsbyen og den moderne landmand er afhængig af computeren. Ansvaret for netforbindelser kan man ligeså lidt som byggeri af veje eller broer pålægge den enkelte. Et eksempel fra Fyn viser således, at det kan koste privatpersoner op til godt 270.000 kroner at få etableret en individuel forbindelse med fibernet. Naturligvis skal staten være sparsommelig. Men en pulje på 100 millioner kroner er ingen kæmpepost på statens samlede udgifter, der i 2018 var på næsten 700 milliarder kroner. For borgerne kan hurtig adgang til nettet til gengæld gøre en verden til forskel. Danmark skal hænge sammen.

Annonce