Annonce
Tønder

Husjere risikerer udgift på 100.000 kroner: Tønder gør klar til at genoptage 170 sager om spildevand

Som bestyrelsesmedlem i den landsdækkende forening Fair Spildevand forventer Mogens Thomsen, Vester Terp, at Roskilde-sagen ender i Højesteret. Det vil i givet fald udsætte den fortsatte behandling af Tønder Kommunes 170 påbud om forbedret spildevand i det åbne land yderligere. Foto. Martin Franciere.
I mere end to år har 170 husstande i Tønder Kommune haft et krav om forbedret spildevandsrensning og i sidste konsekvens en politianmeldelse hængende over hovedet. En dom i landsretten åbner nu for, at de udstedte påbud bliver genoptaget. Men inden det sker, skal Højesteret se på sagen.

TØNDER/VESTER TERP: - Betal ikke, vi har retten på vores side.

Sådan har beskeden fra Mogens Thomsen, Vester Terp, lydt, siden Tønder Kommune for mere end to år siden udstedte en lang række påbud til husstande i det åbne land om at forbedre spildevandsrensningen. Påbuddene risikerer at påføre husejerne en udgift på op imod 100.000 kroner, og Mogens Thomsen er langt fra den eneste, der strittede og fortsat stritter imod.

Retten, som Mogens Thomsen henviser til, var en afgørelse i Roskilde Kommune, hvor en grundejer fik byrettens ord for, at han ikke var forpligtiget til at efterkomme et påbud om forbedret rensning, fordi kommunen ikke kunne påvise, at han bidrog til forureningen. Men nu har landsretten omstødt byrettens afgørelse og fastslået, at kommunens grundlag for at udstede påbud var i orden.

Dermed er der lagt op til, at Tønder Kommune genoptager 170 verserende sager. Det sker dog ikke lige her og nu. Sagen fra Roskilde er nemlig indbragt for Procesbevillingsnævnet med anmodning om at blive indbragt for Højesteret.

- Det er naturligt, at vi afventer denne afgørelse, siger teknisk direktør ved Tønder Kommune, Ditte Lundgaard Jacobsen.

Annonce

Fair Spildevand

Foreningen Fair Spildevand blev stiftet i januar 2017. Foreningen arbejder på at oplyse og værne om natur og miljø, og samtidigt bevare retten til at udlede renset husspildevand i det åbne land under anvendelse af metoder, der er anerkendte, og som samtidig er mindst indgribende overfor borgeren.

Foreningen vil “kigge forvaltningerne over skulderen” og sikre, at useriøse forslag og spildevands-projekter ikke går upåtalt og uudfordret igennem offentligheds- og godkendelsesprocessen.

Kilde: fairspildevand.dk

Dialog

Bevillingsnævnets afgørelse forventes at falde i løbet af fire-otte uger. Hvis det ender med, at Højesteret behandler sagen, kan en endelig afgørelse meget vel trække ud.

Men uanset hvornår Tønder Kommune genoptager de 170 sager, så vil det ikke ske ved bare at trykke på "play"-knappen og fortsætte der, hvor sagerne stoppede for mere end to år siden.

- Vi vil gå i dialog med de enkelte lodsejere for at få status på situationen, bebuder Ditte Lundgaard Jacobsen.

Det er en god nyhed for Mogens Thomsen, der ud over at være påbudsramt husejer i Vester Terp med udsigt til at skulle investere 100.000 kroner i et mini-rensningsanlæg, også er bestyrelsesmedlem af den landsdækkende forening Fair Spildevand.

- At kommunen vil i dialog er en god nyhed. Det er lige præcis det, jeg hele tiden gerne ville have haft. Indtil nu har man kun sammenkørt to registre og ud fra det udstedt nogle påbud. Det er det, som vi hele tiden har protesteret imod, siger Mogens Thomsen.

Bedre rensning

Formand for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V), har tidligere forklaret, at lovkravet om bedre spildevandsrensning ikke udspringer af lokale hensyn men statens vandplan, som er vedtaget på Christiansborg.

- Jeg må også appellere til forståelse for, at påbuddene til grundejerne ikke er noget, Tønder Kommune har fundet på, men er affødt af lovgivning fra Christiansborg. Statens vandplaner forpligter os til at sikre bedre rensning af spildevandet i det åbne land. Det er dette krav, vi nu er i gang med at opfylde i Tønder Kommune, har Bo Jessen tidligere oplyst i en pressemeddelelse.

Nye områder

For et år siden blev nogle områder taget ud af vandplanen. Forinden havde en husejer i Draved brugt 95.000 kroner på at efterkomme et påbud ved at etablere et nedsivningsanlæg ved ejendommen. Netop dette område blev taget ud af vandplanen, og grundlaget for påbuddet forsvandt.

- Jeg brugte hele min sommerferie på at rydde området og har betalt 95.000 kroner. De penge kunne jeg have brugt til noget andet, sagde husejeren Philip W. Jensen dengang til avisen.

Muligvis har investeringen alligevel ikke været omsonst. Den nye regering varsler nemlig at udvide den nationale vandplan.

- Det kan resultere i, at områder, der tidligere er blevet taget ud, kommer ind igen, siger Bo Jessen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Illegal indvandrig er alarmerende

Fra statistikkerne ved vi, at der er godt 800.000 indvandrere og efterkommere i Danmark. Opgørelserne siger naturligt nok ikke noget om den illegale indvandring, da de pågældende personer ikke er registreret. Men Rockwool Fonden har et skøn. Ved hjælp af en avanceret statistisk model vurderer Rockwool Fonden, at cirka 26.000 personer opholder sig ulovligt i landet. Det er en stigning på 18 procent, siden fonden kom med sin seneste rapport i 2016. Nyheden er alarmerende. Et er den lovlige immigration, der så sandelig også har skabt udfordringer. Men noget ganske andet er, at vores land åbenbart huser mennesker, vi intet aner om. Vi har således ikke mulighed for at tjekke, om de pågældende er farlige kriminelle eller måske endog terrorister. I sagens natur er der indbyggede usikkerheder i rapporten. Men ifølge fondens egen forskningsenhed holder det med 95 procents sandsynlighed stik, at mellem 23.000 og 29.000 personer lever under jorden her til lands. Hver og en af dem er en for mange. Tilsyneladende er der to former for illegal indvandring. Uvist hvordan lykkes det åbenbart nogle mennesker at snige sig hertil og gå i skjul. Andre indrejser lovligt, men opholder sig efterfølgende i Danmark i strid med lovgivningen. Blandt andet sker det åbenbart, at kinesere udnytter deres landsmænd som kummerligt betalt arbejdskraft i restaurationsbranchen. Kokkene kommer til Danmark i henhold til den såkaldte beløbsordning. Den sikrer på papiret kineserne en ganske udmærket løn. Men Fagbladet 3F skriver, at ingen eller kun få fridage samt groteske arbejdsuger kombineret med fradrag for kost og logi reducerer den reelle timeløn til omkring 25 kroner. Kinesiske kokke er næppe den store trussel mod rigets sikkerhed. Men de pågældendes ophold er ligeså ulovligt som alle andre illegale immigranters. Derfor er der også her behov for en energisk indsats med at opspore og udvise disse mennesker, ligesom deres arbejdsgivere naturligvis skal gøres ansvarlige.

Kolding For abonnenter

Efter forligsbrud: SF og Enhedslisten på vej ud i det politiske mørke

Annonce