Annonce
Læserbrev

Støt kunsten - det betaler sig

Læserbrev: Det er kommet bestyrelsen i Sydjysk Kunstforening for øre, at Vejen Kunstmuseum i det kommende år er blevet pålagt en besparelse på 150.000 kr. Beløbet tænker et flertal af de kommunale politikere skal hentes ind ved fremover at opkræve entre til museets udstillinger.

Vi finder i bestyrelsen, at det ikke er rimeligt, at man til stadighed skærer ned på bevillingerne til kulturlivet, som i forvejen lider under manglende bevågenhed fra politisk hold. Ydermere er vi overbevist om, at støtte til museet faktisk er en rigtig god forretning for Vejen kommune og dets borgere. Alt for ofte tænker man blot museumsdrift som en ren udgiftspost, og derved glemmer man hvor mange sidegevinster der kan være ved at have et højt specialiseret museum, der gennem mange år også har vist sig at være i stand til at lave interessante og publikumsvenlige udstillinger. Tilmed af høj faglig kvalitet, som fx sidste års udstilling om og med billedhuggeren Niels Skovgaard, en udstilling som fik dronning Margrethe til at aflægge et besøg på museet og i byen.

Hvor mange udenbys besøgende kommer ikke årligt til Vejen på grund af af museet? Og mon ikke de fleste af dem i den forbindelse lægger penge hos lokale forretningsdrivende – nogen måske blot til en kop kaffe, andre vil måske stoppe op og handle, købe benzin eller måske ligefrem tage en overnatning for også at nyde egnens natur eller andet. Al erfaring viser, at kommuner der har satset på at støtte kunst og kulturlivet bliver sat på landkortet i folks bevidsthed. Holstebro kan nævnes som blot et enkelt tilfælde. Alle kulturelt interesserede ved, at der vitterlig er noget at komme efter der. Ikke mindst i dag, hvor stadig flere turister søger oplevelser af den ene eller den anden art. Det burde man betænke i kommunalbestyrelsen i stedet for blot at vende tommelfingeren nedad, når der er tale om støtte til kulturlivet.

Det er vældig fint, at man har prioriteret idrætslivet højt med fornemme faciliteter, men kultur er også andet og mere end håndbold, gymnastik og anden legemsudfoldelse. Ånden, for at bruge et højstemt ord, har også brug for at blive taget i betragtning. Man burde i stedet være stolt af byens fine museum med rod i en lokal kunstner af internationalt format, Niels Hansen Jacobsen. Et museum som netop nu er ved at få et vældigt løft takket være støtte fra A.P. Møller Fonden.

Ideen om at begynde at tage entre er måske heller ikke speciel velvalgt. Det kan afholde sikkert adskillige lokale for at besøge museet. Ikke helt få dumper lige ind på museet for at få en stille stund med berigelse i en hverdag præget af stress og jag. Flere har talt om, at de jævnligt går derhen sammen med børnebørnene. Skal man nu til at betale for den slags, vil besøgstallet uvægerligt falde. Og er det ikke netop bl.a. børnene man gerne vil have fat i og gøre til fremtidige museumsgæster. For kultur er netop det, der binder mennesker sammen. Kultur giver os viden om både fortiden og vores egen tid – og en mulig fremtid. Kunst knytter folk sammen og giver den enkelte identitet og samhørighedsfølelse med andre. Det er netop sådan et samfund skabes. Vi mennesker finder sammen og opdager at vi kun er noget og nogen qua andre menneskers virke – i går, i dag og fremover. I kunsten møder vi noget uforudsigeligt, og vi opdager, at der er noget, der er større end os selv.

Vi kan derfor kun opfordre til, at kommunalpolitikerne besinder sig og undlader yderligere nedskæringer på et område, der i dagens Danmark har det svært. Det i en tid hvor vi aldrig har været mere velhavende.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Lommetyv i supermarkedet

Leder For abonnenter

Nye tegn på jødehad er skændige

I disse dage er det 81 år siden den uhæmmede ondskab blev sluppet løs, da nazisterne og deres medløbere angreb jødiske synagoger, forretninger og hjem. Cirka 600 værgeløse mennesker blev myrdet i perioden mellem den 7. og den 13. november, mens omkring 30.000 blev sendt i koncentrationslejre som optakt til en forfølgelse, der senere blev uendelig meget værre med seks millioner myrdede jøder i den tysk kontrollerede del af Europa. Men en af de sørgeligste og mest tåbelige fordomme, nemlig antisemitismen, lever stadig – også her i Danmark. Således kan Randers Amtsavis berette, hvordan flere end 80 gravsteder på byens jødiske begravelsesplads natten til søndag blev skændet med maling og klistermærker i form af gule davidsstjerner med påskriften ”Jude”. Denne stjerne blev forfølgelsens symbol for ofrene, der var tvunget til at bære tegnet på deres religiøse tilhørsforhold fra 1941 og indtil deres død eller for de få heldiges vedkommende frem til krigens afslutning. Samme afskyelige klistermærke er også blevet placeret på postkassen foran en jødisk families bopæl i Silkeborg. Blandt antisemitismens mange fædre er uvidenhed, fordomme og banal trang til at gøre andre mennesker ondt. For rationelt tænkende mennesker er fænomenet derfor uforståeligt. I Danmark har der levet jøder i hvert fald siden 1600-tallet og måske endnu længere tilbage. Siden 1814 har jøderne haft nøjagtig de samme rettigheder som alle deres øvrige danske landsmænd og er en fuldt integreret del af vores fælles fædreland. Naturligvis har jødiske danskere ydet enorme bidrag til dansk kultur, videnskab og økonomi. Men reelt er der ingen grund til specielt at fremhæve den dansk-jødiske histories stjerner. Vores indbyggere med jødisk baggrund bidrager uanset deres position til vores samfund ganske som alle andre danskere. Og uanset religiøs baggrund har alle danskere ret til et liv i frihed og tryghed. Disse fornyede tegn på jødehad er ganske enkelt skændige.

Annonce