Annonce
Esbjerg

Statslig styrelse kritiserer højhus i Esbjerg: En væsentlig forringelse af kulturmiljøet

Brian Elsted Hansens og Johnny Nims fælles projekt - her set med Musikhuset i baggrunden. Visualisering: Friis Molkte og Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S.
Selv om Slots- og Kulturstyrelsen i et høringssvar kalder en virkeliggørelse af det storstilede erhvervs- og boligbyggeri på Torvegade 6 for en "væsentlig forringelse af kulturmiljøet", er det ikke i sig selv et problem for projektets gennemførelse, siger teknisk direktør på Esbjerg Kommune. Udvalg ser på sagen på førstkommende møde.
Annonce

Esbjerg Kommune: En væsentlig forringelse af kulturmiljøet.

Så skarpt ridser Slots- og Kulturstyrelsen konsekvensen af Det Faglige Hus-duoen Johnny Nim og Brian Elsted Hansens private byggeprojekt i op til 12 etager på hjørnet af Torvegade og Borgergade op i et høringssvar til Esbjerg Kommune.

Høringssvaret er indkommet i forbindelse med kommunens miljøscreening og behandling af spørgsmålet om, hvorvidt projektet skal miljøvurderes, og efter en screening af de mulige konsekvenser i forhold til kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, befolkningen, landskab og byggelinjer, har den kommunale forvaltning afgjort, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Slots- og Kulturstyrelsen skriver blandt andet i kommentaren til det konkrete erhvervs- og boligbyggeri på den gamle musikforretning-grund i Torvegade, at den "44,5 meter høje bygning bryder med kulturmiljøets homogenitet, der netop er en af kulturmiljøets væsentligste styrker. Det betyder, at kulturmiljøets oprindelige hierarki af fremtrædende bygninger ophæves".

Og videre:

"Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at bygningen ikke er placeret og udformet, så den indpasses bedst muligt i kulturmiljøet på en sådan måde, at den bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe kulturmiljøet, men at den i modsætning hertil fremhæver sig selv på bekostning af kulturmiljøets værdier. Konsekvensen er en væsentlig forringelse af kulturmiljøet."

Projektet

  • I flere år var der stor spænding om, hvad der skulle ske med grunden Torvegade 6, der tidligere husede Knud Eskildsens musikforretning, og som i de senere år har ligget hen som en byggetomt.
  • Sidste år kom det frem, at Johnny Nim og Brian Elsted Hansen, begge topfigurer i Det Faglige Hus, på ren privat basis ønsker at bygge midtbyens højeste hus. For at byggeriet kan gennemføres, skal der vedtages en ny lokalplan og en kommuneplanændring.
  • Byggeriet er tegnet i to niveauer - der er således lagt op til to huse på henholdsvis 12 og syv etager med erhverv i stue og eventuelt 1. sal på henholdsvis 357 eller 714 kvadratmeter. Opefter er der planlagt med store lejligheder fra 100 til 200 kvadratmeter.
Annonce

Museer er negative

Sydvestjyske Museer har også givet sit besyv med, og det høringssvar er i samme boldgade som Slots- og Kulturstyrelsens:

"Højhuse vil svække kulturmiljøet, Esbjergs historicistiske, bevaringsværdige centrum og byens skyline og påvirke den eksisterende, homogene, historiske bygningsarv i negativ retning ved at bryde den historiske bygningsskala.", skriver Sydvestjyske Museer blandt andet.

Indholdet af høringssvarene kan umiddelbart synes at sætte en effektiv stopper for al videre snak om byggeprojektet, men sådan hænger tingene ikke sammen, siger direktør for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, Esbjerg Kommune.

Han forklarer, at screeningen af de mulige indvirkninger på miljøet og høringssvarene blot har til formål helt formelt at afgøre og understøtte, om projektet skal igennem en miljøvurdering.

- Og den miljøvurdering ville vi have lavet under alle omstændigheder, for vi har selv - sammen med Sydvestjyske Museer - været med til at udpege området som et kulturmiljø. Det, der ret beset sker her, er, at vi har foretaget en for-høring, og der reagerer blandt andet Slots- og Kulturstyrelsen, sådan som styrelsen skal, når en kommune er i gang med en lokalplan i et kulturmiljø. Styrelsen siger frit oversat blot til Esbjerg Kommune, at "I skal være opmærksomme på det og det, og at påvirkningen af kulturmiljøet skal belyses i en miljørapport, forklarer Erik Jespersen.

Så det er ikke noget, man skal tage særlig alvorligt i forhold til projektets levedygtighed?

- Selvfølgelig skal man tage Slots- og Kulturstyrelsen alvorligt, men nej, det er ikke i sig selv et problem for byggeprojektets gennemførelse. Det er kommunens endelige miljøvurdering, der skal vise, om der er et problem i forhold til projektets udformning og sikring af kulturmiljøet. Det belyser vi nærmere i en miljøvurderingsrapport, som vil blive offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget, siger Erik Jespersen.

På næstkommende møde i Plan & Miljøudvalget, tirsdag den 2. juni, er sagen sat på dagsordenen, og politikerne får her forelagt høringssvarene, der er indkommet i for-offentlighedsfasen. Herefter skal politikerne afgøre, om de vil fortsætte processen eller stoppe. Beslutter udvalget sig til at fortsætte, vil lokalplanforslaget og kommuneplanændringen, der skal muliggøre projektet, blive sendt i offentlig høring, og under den høring vil der også blive arrangeret et borgermøde, forklarer Erik Jespersen:

- Det er helt efter bogen - sådan gør man efter Planloven, når man står med en større sag. Tid og sted for borgermødet er ikke fastlagt endnu, men det bliver i høringsperioden, så borgerne får mulighed for at formulere høringssvar på baggrund af de informationer, de får på borgermødet.

Sådan vil nybyggeriet præge bybilledet set fra den kendte rytterstatue på Torvet. Visualisering: Friis & Molkte og Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce