Annonce
Esbjerg

Stor diskussion: Er det mangel på borgerinddragelse at lade Fanø Vesterland holde Sommerliv?

Til sommer får Fanø Vesterland atter mulighed for at holde koncerter. Det sker under navnet Sommerliv. Arkivfoto: Emin Nørgaard
Mandag aften besluttede Fanø Byråd på byrådsmøde at imødekomme en ansøgning fra Fanø Vesterland om at holde sommerkoncerter. Med den beslutning følger skarp kritik fra mindretallet i byrådet.

Fanø: Om sommeren skal der være plads til høj musik og god stemning, selvom støjen derfra måske vil genere naboer. Sådan er det i hvert fald, hvis man spørger et flertal af politikerne i Fanø Byråd.

Mandag aften var der nemlig et punkt på dagsordenen til byrådsmødet, som handlede om netop det. Den populære festival Fanø Vesterland havde forinden anmodet kommunen om tilladelse til at afholde sommerkoncerter hver aften i en to ugers periode i juli på parkeringspladsen foran Fanø Blomster centralt i Nordby.

Ansøgningen blev standset i ENT-udvalget, hvor et flertal bestående af SF, Konservative og Fanø Lokalliste ikke ønskede at holde koncerterne på den placering på baggrund af en myndighedsvurdering af støjgener for naboerne.

Annonce

Videre til byrådet

Det ønskede til gengæld et mindretal bestående af to udvalgsmedlemmer fra Venstre. De besluttede derfor at sende sagen videre til behandling af hele byrådet. Den ene af de to er Erik Nørreby, som er bekymret for Fanø Vesterlands økonomi, hvis de fortsætter med ikke at kunne afholde arrangementer:

- Fanø Vesterland skulle allerede have fundet sted to gange sidste år og en gang her til foråret, som de har været nødt til at aflyse. Sommerliv kan være medvirkende årsag til, at foreningen overlever, siger han.

Og Erik Nørreby bakkes altså op af flertalles af byrådet, som valgte at imødekomme Fanø Vesterlands anmodning. En af dem er Niels Heinel fra Miljølisten, som er formand for børne- og kulturudvalget. Han synes, Sommerliv er et godt initiativ ovenpå et hårdt år for kulturen.

- God musik hører en god sommer til. Det kommer til at give liv i centrum, og det er godt for både turister, gæster og fastboende. Og det er i det hele taget en undtagelse, at man vil holde Sommerliv, fordi corona gør, at man ikke kan holde den normale festival, siger Niels Heinel, der hæfter sig ved, at koncerterne er slut allerede klokken 21:30.

Sagen kort

Fanø Vesterland, som hvert år i maj afholder en festival, planlægger i sommeren 2021 at afholde koncerter hver aften i perioden 12.-25. juli. Fanø Vesterland planlægger at holde koncerterne på parkeringspladsen foran Fanø Blomster og indhenter tilladelse fra ejerne. Koncerterne skal afholdes fra 19:30 til 21:30 med en times lydprøve om eftermiddagen.

Fanø Vesterland søger kommunen om tilladelse til at afholde arrangementet, og ansøgningen behandles i Erhverv-, natur- og teknikudvalget d. 25. januar. Et flertal i ENT ønsker at give tilladelse til at afholde arrangementet på et andet areal pga. støjgener for naboerne. Mindretallet bestående af Erik Nørreby og Marius Nielsen fra Vestre ønsker sagen behandlet i byrådet.

På byrådsmødet d. 22. februar bliver sagen behandlet, og et flertal beslutter at acceptere ansøgningen. Fanø Vesterland kan altså afholde Sommerliv som planlagt.

Annonce

Dårlig borgerindragelse?

På byrådsmødet mandag var punktet under debat. Konservative, SF og Fanø Lokalliste indstillede først det samme ændringsforslag som på ENT-mødet: nemlig at arrangementet kunne afholdes, men under forudsætning af, at det blev flyttet.

Det forslag blev nedstemt af det øvrige byråd, og da indstillede gruppen så foreslag om at indkalde til nabohøring for dem, der bor i nærheden af parkeringspladsen. Dette forslag blev også nedstemt under stor kritik fra forslagsstillerne:

- Jeg er meget forundret over, at man ikke valgte at lave en høring, især når man på et senere tidspunkt havde et punkt om borgerindragelse. Jeg synes ikke, borgerindragelsesprincipperne er mere værd end det papir, de er skrevet på, hvis man ikke ønsker at bruge dem i de konkrete situationer, siger Kristine Kaas fra Fanø Lokalliste, som stillede forslaget om høringen. Hun bakkes op af Christian Lorenzen fra Konservative.

Men her er Erik Nørreby fra Venstre, som stemte imod ændringsforslaget, uenig:

- Jeg mener, det er politisk drilleri at tale om borgerindragelse i den her forbindelse. Vores lod som politikere er at træffe beslutninger. Det er det, vi er valgt til, siger han.

Til sidst blev det besluttet af et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Alternativet og Miljølisten at imødekomme ansøgningen fra Fanø Vesterland.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Kvinde anholdt med favnen fuld: Sigtet for at stjæle indbo og ejendele fra sammenstyrtet hus

Sydjylland

Region Syddanmark i top: Markant færre corona-patienter i respirator døde end i resten af landet

Annonce