Annonce
Kolding

Stor uddannelsesinstitution i Kolding frygter for sårbare elever: Hjælp til unge er fjernet i stor sparerunde

Lederen af studiecentret på Kolding HF & VUC, Anja Pedersen, til højre, kalder det foruroligende, at Kolding Kommune sparer på forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge, der er i gang med en uddannelse og har gode muligheder for at gennemføre uddannelsen, hvis de får hjælp. Her er sammen med 22-årige Emma Graarup, der havde enorm gavn af at deltage i gruppetilbuddet om at lære at tackle angst og depression. Foto: Søren Gylling
På Kolding HF & VUC er man dybt bekymret for, at lukningen af et gruppetilbud i Kolding Kommune for unge med angst og depression vil ramme en del af skolens elever hårdt. Tilbuddet nedlægges som følge af de netop vedtagne millionbesparelser.

Kolding: De millionstore besparelser og nedskæringer, der netop er vedtaget i Kolding Kommune kommer til at ramme en del af eleverne på Kolding HF & VUC, selv om den slet ikke er en kommunal institution.

Det er leder af Kolding HF & VUC's studiecenter, Anja Pedersen, slet ikke i tvivl om, efter at et flertal i byrådet forleden besluttede at spare hjælpen til unge mellem 15 og 25 år, der udviser tegn på angst og depression, væk.

Siden januar 2018 har kommunen ellers tilbudt en del af disse unge at deltage i gruppeforløb, og i løbet af 2018 og 2019 er 110 unge startet op i en af grupperne. Senest blev en af de nuværende grupper for unge med angst og depression for kun lidt over en uge siden flyttet ind på Kolding HF & VUC, så de udfordrede elever en gang om ugen kan deltage i et gruppeforløb i omgivelser, de kender, i stedet for at skulle til kommunens sundhedscenter. Dette har nemlig tidligere afholdt nogle fra at komme med i en gruppe.

Lær at tackle angst og depression

  • I forbindelse med at byrådsflertallet bestående af V, S, DF og R sparer gruppen Lær at tackle angst og depression for unge mellem 15 og 25 år væk, nedlægger flertallet også et lignende gruppetilbud for voksne, og dertil kommer et gruppetilbud for borgere med kroniske sygdomme og et for pårørende til folk med kroniske sygdomme.
  • Ved at spare disse i alt fire tilbud væk sparer kommunen 417.000 kroner i 2020 og 556.000 kroner om året fra 2021 og frem.
  • De fire tilbud findes ifølge materiale fra Kolding Kommune i to ud af tre danske kommuner.
  • SF, EL og løsgængeren Hanne Dam (tidligere Soc.dem, red.) stemte imod flertallets budgetforslag.
Annonce

Store konsekvenser

- Det er ganske bekymrende fra et skoleperspektiv, at man sparer på den forebyggende indsats overfor unge med psykisk sårbarhed. En indsats der betyder at unge har lige adgang til uddannelse på trods af deres udfordringer. Dette tilbud leverer så mange gode resultater og muliggør, at de unge kan blive i deres uddannelse, for de får redskaber til at mestre både deres uddannelse og hverdag. Det særlige ved tilbuddet er også, at det baserer sig på forskning, siger Anja Pedersen.

Hun mener, at det vil få store menneskelige og økonomiske konsekvenser at nedlægge gruppetilbuddet til de unge med angst og depression. Flere unge vil droppe ud af deres uddannelse, isolere sig og lærer ikke at mestre deres skolegang eller deres hverdag.

- Man fratager nogle unge, der er kvalificeret, deres uddannelsesmulighed, for de kan ikke længere arbejde med sig selv, mens de er i uddannelse, siger Anja Pedersen og tilføjer, at de elever fra skolen, som har deltaget i gruppeforløbet, har oplevet, at de via gruppen er blevet inkluderet i et fællesskab, som også har været med til at få dem til at kunne klare deres uddannelse og dagligdag lettere.

Hun forklarer, at man på Kolding HF & VUC allerede har adskillige tiltag i gang for at hjælpe psykisk sårbare elever, så de kan fuldføre deres uddannelse og lære at klare dagligdagen.

- Men vi kan ikke løfte opgaven alene, slår hun fast.

Annonce

Unikt tilbud

Ifølge specialkonsulent i senior-, sundheds- og fritidsforvaltningen, Tina Sauvr, er erfaringerne fra gruppen gode, og alle deltagerne har fået noget med derfra. Hun oplyser, at konceptet for arbejdet med gruppen er noget, kommunen betaler et årligt beløb for at måtte bruge.

Hun forklarer desuden, at man satte tilbuddet i søen for små to år siden, fordi man så en negativ udvikling i de unges trivsel, og det særlige ved grupperne er, at de delvist ledes af unge rollemodeller, der selv har erfaringer med angst eller depression fra sig selv eller fra nærtstående, og som siden er blevet uddannet som instruktører. En medarbejder fra sundhedscentret deltager dog også i gruppeforløbene. Arbejdet er baseret på dokumenterede metoder, oplyser Tina Sauvr.

- Vi var optaget af, hvad vi kunne gøre for denne gruppe, og mig bekendt findes der ikke andre gruppeforløb i Kolding baseret på evidens. Det særlige her har også været, at man ikke behøver en diagnose. Det er ikke alle steder, at de udfordringer, som disse unge har, udløser hjælp, siger Tina Sauvr.

Hun oplyser, at man i grupperne ikke har haft plads til alle de unge, der har henvendt sig for at være med. Det skyldes mangel på unge, frivillige instruktører i grupperne.

V-byrådsmedlem og medlem af social- og sundhedsudvalget, Trille Nikolajsen, erkender, at besparelsen betyder en dårlige service. Hun mener dog, at der findes alternative kommunale tilbud til de unge.

- De unge kan jo også gå til deres egen læge, og så lever vi jo i et samfund, hvor der er et godt netvæk under de unge, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding

Styrelse sender 27 medarbejdere til Skovparken og Munkebo for at stoppe smittespredning: Her har man endnu ikke fået bugt med smitten

Annonce