Annonce
Tønder

Store møller: Projektmagere melder sig på banen

Energiselskabet SE Blue Renewables , der udvikler vindmølleprojekter og ejer 223 vindmøller i Danmark har meldt sig klar til at løfte projekter i Tønder Kommune, hvis den kommende kommuneplan åbner for det. SE var et af to selskaber, der stod bag planerne om Danmarks største vindmøllepark på land i Haved Lundsmark ved Rejsby. Projektet blev dog forkastet først i Esbjerg Kommune og siden også i rådhuset i Tønder. Foto: SE

Flere projektmagere er klar til at rejse store vindmøller i Tønder Kommune, hvis kommuneplanen, der er under revision netop nu, åbner for det. Eurowind Energy I/S bringer en solarpark og fem-syv store møller øst for Skærbæk i spil. Bekymrede borgere står bag massive indsigelser.

TØNDER: Store vindmøller skiller vandene i Tønder Kommune. Sådan har det været de sidste mange år, og uenigheden fortsætter.

- Danmark Vindmølleforening finder det særdeles positivt, at Tønder Kommune ønsker at udnytte kommunens arealressourcer til placering af vedvarende energianlæg, skriver Danmarks Vindmølleforening, i et høringssvar til Tønder Kommune.

Den positive stemning bliver modsvaret af chokerede og bekymrede borgere.

- Jeg kan til min forfærdelse se, at der igen er planlagt vindmølleområder i vores lokalområde, skriver formanden for Nr. Løgum og Ellum Lokalråd, Kirsten Damm, i rådets officielle indsigelse.

Lokalrådets bekymring deles af blandt andet Ove Beck på vegne af 26 underskrivere:

- Åh nej, skal vi nu til det igen. Bedst som sårene efter sidste vindmølleprojekt i området er begyndt at heles, dukker risikoen for splittelse i samfundet op igen, skriver Ove Beck fra Rejsby-området nord for Skærbæk.

Annonce

Sådan gjorde vi

Forsalget til Tønders kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring frem til 1. oktober.JydskeVestkysten har efterfølgende søgt om aktindsigt over de indkomne indsigelser, kommenterer og bemærkninger

Tønder Kommune efterkom ansøgning den 5. oktober.

Ifølge det fremsendt materiale er der indkommet 71 høringssvar fra både privatpersoner, virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder.

71 høringssvar

Borgernes og vindmølleforeningens bemærkninger er indsendt i forbindelse med den netop overståede offentlige høringsfase for Tønders Kommuneplan, der skal løbe frem til 2029.

Høringsperioden er resulteret i 71 indsigelser, kommentarer og bemærkninger.

38 af disse, og dermed mere end halvdelen, beskæftiger sig med vindmøller. 33 indsigelser er stærkt kritiske overfor et muligt scenarie, nemlig at nuværende mindre vindmøller fordelt over hele kommunen kan blive erstattet af store møller på op til 150 meter.

Konkrete projekter

Helt konkret spiller virksomheden Eurowing Energy A/S ud med et projekt med et sol- og vindmølleområde på Gasse Hede øst for Skærbæk.

- Området ønskes udlagt forud for en VVM-undersøgelse, der skal fastlægge områdets samlede mulighed for opstilling af cirka 20 hektar med solceller samt fem-syv store vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9 meter, skriver Eurowind Energy A/S og forsætter:

- Vindmølleprojektet er designet således, at det kan leve op til samtlige vindmøllecirkulærets bestemmelser og retningslinjer for så vidt angår opstillingsmønstre, største totalhøjde, afstand til naboer, grænseværdier for støj og skyggekast samt placering i forhold til vejanlæg.

Et andet konkret projekt, der er bragt i spil i forbindelse med høringsfasen, er to store møller i Hjerpsted. Virksomheden SE Blue Renewables, der blandt andet var del af det nu forkastede vindmølleprojekt i Haved Lundsmark ved Rejsby, spiller ikke ud med et konkret projekt, men melder sig klar til at træde til, i det omfang kommuneplanen måtte åbne for det.

- Vi ser derfor frem til et godt samarbejde med Tønder Kommune om konkrete projekter, der kan bidrage til opfyldelse af kommunens ambitioner som skitseret i "Forslag til Kommuneplan 2017-2029", dvs. bæredygtig udvikling af energiforsyningen ved hjælp af nye og større tekniske anlæg, med førrest mulige gener for natur, landskab og befolkning, lyder det fra virksomheden.

Klar omkring årsskiftet

Direktør i Tønder Kommune, Keld I. Hansen, siger at de i høringsfasen indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer nu vil blive gennemgået og bearbejdet i forvaltningen. Herefter bliver materialet videresendt til politisk behandling, først i de enkelte fagudvalg og siden til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

- Det er samme procedure som ved en lokalplan. Jeg har et håb om, at kommuneplanen kan komme til politisk behandling inden årets udgang, men der kan også gå frem til januar, siger Keld Hansen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Grebet i luften: Dum, dummere. . .

På nettet faldt jeg forleden over overskriften ”Dumhed er godt for karrieren”. Det viser, at formålsløs surfen rundt ikke er af det onde endsige spild af tid og ikke nødvendigvis fører ud i blindgyder som katte-videoer eller hjemmesider, der lover hviderussisk kæreste, hvis man taster sine bankoplysninger ind. For sådan en overskrift må pirre enhver. Både dem, der vil tænke: Jamen, det forklarer da en del. Hvorefter de i tankerne gennemgår alle de dummernikker, de kender, og som har overhalet dem her i livet – blandt andet takket være en hurtigere og dyrere bil. Og så må overskriften også røre noget i alle dem, der rammes af det mentale meteornedslag: Hvad har jeg gjort forkert? Jeg hører til den sidste gruppe. (Okay, også lidt til den første. Jeg synes, også det forklarer en del. Jeg vil bare ikke nævne navne. Det vil være dumt.) Men altså: I den gruppe har vi svært ved at forstå, hvad der gik galt undervejs. Jeg mener, jeg har da dummet mig rigeligt, og det har givet en hel masse: Et ar på hagen, gæld, en Citroën C3, og biblioteksbøder. Men karriere? Overskriften om den karrierefremmende dumhed stammede fra DJØF-bladet, og så bør man være opmærksom og læse teksten grundigt. De er nemlig ikke dumme. Artiklen handlede om to forskere, der havde fat i begrebet ”funktionel dumhed”, som de holdt op imod ”traditionel dumhed”. Det sidste er sådan noget som at slå græs i stormvejr i badebukser eller råbe ”bøsserøve” efter en flok HA’ere. Funktionel dumhed hænger snævert sammen med, at vi i vores del af verden i mange år har haft det mantra, at vi skal konkurrere, ja overleve, på vores kloge løsninger. Vores hjernevindinger. Vores viden. Så kunne kineserne lave de dippedutter og producere de cup noodles, kloge hoveder skal bruge for at holde vidensmaskineriet kørende. Den dagsorden var kineserne i parentes bemærket ikke helt med på, og det var måske den første dumhed – sådan en helt traditionel en af slagsen. Alle de videnstunge virksomheder og organisationer kræver medarbejdere med videnstunge CV’er, og dem er man så omhyggelig med at ansætte en masse af. Hvorefter disse altså booster deres karriere ved at gøre en masse dumme ting, og det er ikke fordi, de er ansat til det. Altså, et stillingsopslag med ordlyden: Er funktionel dumhed en af dine kompetencer så læs videre. Nej vel? Nej, det sker helt automatisk. Funktionel dumhed, sagde de to forskere, kræver nemlig begavelse, så man kan opfylde omgivelsernes forventninger om ”at levere enkle løsninger og optimistiske udsagn”. Gerne på to PowerPoints-præsentationer så vi dumme også kan være med. Forskerne brugte finanskrisen som eksempel: Bankerne tjente i flere år styrtende med penge ved at handle med spekulative, finansielle produkter, de ikke selv kunne gennemskue risikoen af, og så brasede det hele sammen. Ret dumt kunne man sige, men også funktionelt, for bankerne klarede det jo meget godt, fordi andre kom og ryddede op, og en masse mennesker tjente en masse penge. Til gengæld tabte endnu flere mennesker også penge, de mistede deres jobs og måske også deres hjem. Og det er nok dem, der sidder tilbage med en følelse af at være de dumme. Sådan helt traditionelt dumme.

Kolding

Se video: Hør Danfoss-par fortælle om lukningen og planer for fremtiden

Esbjerg

Klar til kamp om ballon-forbud: Esbjerg-politikere bokser endnu en runde

Annonce