Annonce
Tønder

Store møller: Projektmagere melder sig på banen

Energiselskabet SE Blue Renewables , der udvikler vindmølleprojekter og ejer 223 vindmøller i Danmark har meldt sig klar til at løfte projekter i Tønder Kommune, hvis den kommende kommuneplan åbner for det. SE var et af to selskaber, der stod bag planerne om Danmarks største vindmøllepark på land i Haved Lundsmark ved Rejsby. Projektet blev dog forkastet først i Esbjerg Kommune og siden også i rådhuset i Tønder. Foto: SE

Flere projektmagere er klar til at rejse store vindmøller i Tønder Kommune, hvis kommuneplanen, der er under revision netop nu, åbner for det. Eurowind Energy I/S bringer en solarpark og fem-syv store møller øst for Skærbæk i spil. Bekymrede borgere står bag massive indsigelser.

Annonce

TØNDER: Store vindmøller skiller vandene i Tønder Kommune. Sådan har det været de sidste mange år, og uenigheden fortsætter.

- Danmark Vindmølleforening finder det særdeles positivt, at Tønder Kommune ønsker at udnytte kommunens arealressourcer til placering af vedvarende energianlæg, skriver Danmarks Vindmølleforening, i et høringssvar til Tønder Kommune.

Den positive stemning bliver modsvaret af chokerede og bekymrede borgere.

- Jeg kan til min forfærdelse se, at der igen er planlagt vindmølleområder i vores lokalområde, skriver formanden for Nr. Løgum og Ellum Lokalråd, Kirsten Damm, i rådets officielle indsigelse.

Lokalrådets bekymring deles af blandt andet Ove Beck på vegne af 26 underskrivere:

- Åh nej, skal vi nu til det igen. Bedst som sårene efter sidste vindmølleprojekt i området er begyndt at heles, dukker risikoen for splittelse i samfundet op igen, skriver Ove Beck fra Rejsby-området nord for Skærbæk.

Sådan gjorde vi

Forsalget til Tønders kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring frem til 1. oktober.JydskeVestkysten har efterfølgende søgt om aktindsigt over de indkomne indsigelser, kommenterer og bemærkninger

Tønder Kommune efterkom ansøgning den 5. oktober.

Ifølge det fremsendt materiale er der indkommet 71 høringssvar fra både privatpersoner, virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder.

Annonce

71 høringssvar

Borgernes og vindmølleforeningens bemærkninger er indsendt i forbindelse med den netop overståede offentlige høringsfase for Tønders Kommuneplan, der skal løbe frem til 2029.

Høringsperioden er resulteret i 71 indsigelser, kommentarer og bemærkninger.

38 af disse, og dermed mere end halvdelen, beskæftiger sig med vindmøller. 33 indsigelser er stærkt kritiske overfor et muligt scenarie, nemlig at nuværende mindre vindmøller fordelt over hele kommunen kan blive erstattet af store møller på op til 150 meter.

Annonce

Konkrete projekter

Helt konkret spiller virksomheden Eurowing Energy A/S ud med et projekt med et sol- og vindmølleområde på Gasse Hede øst for Skærbæk.

- Området ønskes udlagt forud for en VVM-undersøgelse, der skal fastlægge områdets samlede mulighed for opstilling af cirka 20 hektar med solceller samt fem-syv store vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9 meter, skriver Eurowind Energy A/S og forsætter:

- Vindmølleprojektet er designet således, at det kan leve op til samtlige vindmøllecirkulærets bestemmelser og retningslinjer for så vidt angår opstillingsmønstre, største totalhøjde, afstand til naboer, grænseværdier for støj og skyggekast samt placering i forhold til vejanlæg.

Et andet konkret projekt, der er bragt i spil i forbindelse med høringsfasen, er to store møller i Hjerpsted. Virksomheden SE Blue Renewables, der blandt andet var del af det nu forkastede vindmølleprojekt i Haved Lundsmark ved Rejsby, spiller ikke ud med et konkret projekt, men melder sig klar til at træde til, i det omfang kommuneplanen måtte åbne for det.

- Vi ser derfor frem til et godt samarbejde med Tønder Kommune om konkrete projekter, der kan bidrage til opfyldelse af kommunens ambitioner som skitseret i "Forslag til Kommuneplan 2017-2029", dvs. bæredygtig udvikling af energiforsyningen ved hjælp af nye og større tekniske anlæg, med førrest mulige gener for natur, landskab og befolkning, lyder det fra virksomheden.

Annonce

Klar omkring årsskiftet

Direktør i Tønder Kommune, Keld I. Hansen, siger at de i høringsfasen indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer nu vil blive gennemgået og bearbejdet i forvaltningen. Herefter bliver materialet videresendt til politisk behandling, først i de enkelte fagudvalg og siden til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

- Det er samme procedure som ved en lokalplan. Jeg har et håb om, at kommuneplanen kan komme til politisk behandling inden årets udgang, men der kan også gå frem til januar, siger Keld Hansen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Tosprogede elever får lavere karakterer, og færre på Kolding Gymnasium har forældre med videregående uddannelse

Tønder

Politiet søger vidner til færdselsuheld

Danmark

Ny viden om supersmitsom mutation giver håb om tidligere genåbning: - Jeg er vildt meget mere optimistisk

Annonce