Annonce
Sydjylland

Storfusion mellem jyske energikæmper er godkendt

Den nye direktion i Norlys, der er en udløber af SE og Eniig, kommer til at bestå af tre personer. Fra venstre er det Gert Vinther Jørgensen, Niels Duedahl og Martin Romvig. De to førstnævnte er fra SE og bliver henholdsvis økonomidirektør og administrerende direktør i Norlys, mens nuværende topchef i Eniig Martin Romvig bliver administrerende direktør i Norlys. Foto: Lasse Hyldager
SE og Eniig har fået konkurrencemyndighedernes godkendelse af en storfusion, som ifølge parterne skal give flere stordriftsfordele. Navnet bliver Norlys, og alle andelshavere skal have adgang til hurtigt internet inden udgangen af 2023, siger ny topchef.

Net: Energikoncernerne SE og Eniig er snart fortid, mens Norlys er navnet på Vestdanmarks store energikoncern.

Konkurrencerådet har således godkendt, at SE med hovedsæde i Esbjerg og Eniig med base i Silkeborg fusionerer til det fælles selskab Norlys a.m.b.a. Godkendelsen kommer, efter at selskaberne har afgivet bindende tilsagn, der fjerner rådets konkurrencemæssige betænkeligheder.

Det betyder blandt andet, at Eniigs fibernet åbnes for konkurrence fra mindst tre andre udbydere, så Eniigs fibernetkunder i Midt- og Nordjylland fremover kan vælge mellem flere tv- og bredbåndsudbydere.

Annonce

Om Norlys

  • Norlys a.m.b.a. vil få en egenkapital på omkring 18 milliarder kroner og samlede aktiver på cirka 30 milliarder, en omsætning på 10 milliarder og en driftsindtjening på omkring to milliarder.
  • Selskabet vil samlet have 709.000 andelshavere samt mere end 1,5 million kundeforhold.
  • Norlys ejer betydelige infrastrukturer i Danmark og dækker mere end 40 procent af den danske geografi.
  • Nuværende topchef i SE Niels Duedahl bliver administrerende direktør i Norlys, Eniigs topchef, Martin Romvig, bliver viceadministrerende direktør, og Gert Vinther Jørgensen, der i dag er viceadministrerende direktør i SE, bliver økonomidirektør. Den nye bestyrelsesformand bliver Jens Erik Platz (SE), og næstformanden bliver Christian Greve (Eniig).
  • Koncernen får hovedsæde i Silkeborg samt en række lokationer rundt omkring i landet.

Tilsagn

Som led i fusionskontrollen er der identificeret ni markeder, som fusionen får betydning for. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at fusionen uden tilsagn ville hæmme konkurrencen betydeligt på ét af de ni markeder, nemlig markedet for engrossalg af bredbåndsforbindelser via højhastighedsinfrastruktur i form af fibernet og kabel-tv-net. Det ville i praksis betyde, at konkurrencen om at levere tjenester på fibernettet, især tv og bredbånd, ville blive væsentligt begrænset, skriver Konkurrencerådet i en pressemeddelelse.

- De fusionerende virksomheder er til stede på markeder, hvor konkurrencen kunne være bedre. Konkurrenceloven giver Konkurrencerådet mulighed for at gribe ind over for fusioner, der forværrer konkurrencen, men som led i fusionskontrollen kan vi kun kræve, at virksomheder løser de konkurrenceproblemer, der er en følge af fusionen. Jeg noterer med tilfredshed, at det er lykkedes, siger formand for Konkurrencerådet Christian Schultz.

Desuden har styrelsen vurderet, at fusionen indebærer risiko for tarifstigning på markedet for distribution af el. Aktiviteten med distribution af el er dog reguleret ved lov og uden for Konkurrencerådets kompetenceområde, fremgår det af meddelelsen.

Stordriftsfordele

SE og Eniig offentliggjorde i oktober sidste år, at man arbejdede på en fusion.

Jens Erik Platz, nuværende bestyrelsesformand i SE og kommende bestyrelsesformand i Norlys, mener, at de to selskabers kræfter sammen bliver til gavn for både andelshavere, kunder og medarbejdere.

- Med Norlys vil vi skabe en virksomhed, der kan realisere et kæmpe potentiale. Et potentiale, der er meget større, end hvis SE og Eniig arbejdede hver for sig. Vi skal skabe bedre kundeoplevelser og samtidig påvirke den danske samfundsudvikling gennem grøn omstilling og digitalisering. Det er en stor opgave, og for at få resultater i energi- og telesektoren skal vi omsætte de nye teknologiske muligheder til løsninger, der skaber værdi for kunderne. Og dét kan vi med et nyt, samlet Norlys, siger han i en pressemeddelelse.

Hurtigt net

Norlys får mere end 700.000 andelshavere. Elkunderne skal sikres lave tariffer og høj forsyningssikkerhed, mens fiber- og telekunderne skal tilbydes de bedst mulige løsninger på markedet, understreger SE's mangeårige direktør, Niels Duedahl, som bliver administrerende direktør i Norlys.

- Internettet bliver mere og mere anerkendt som kritisk infrastruktur, en livsnerve for såvel erhvervsdrivende som private. Som en del af fusionsgrundlaget har vi derfor lovet, at alle andelshavere i Norlys skal have adgang til hurtigt internet inden udgangen af 2023. Derudover følger Norlys en klar strategi om åbning af nettet for at give kunderne større valgfrihed omkring TV og internet – det er vi allerede godt i gang med, og den udvikling fortsætter, siger Niels Duedahl.

Norlys er fra næste uge etableret som selvstændig koncern, men parterne bag vurderer, at det vil tage op mod to år, før alle dele af fusionen er fuldt implementeret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nordtyskland

Turistbranche har fremgang

Leder For abonnenter

JV mener: Uvenlig behandling af tyskere skal stoppe

Det er en gevinst for den danske del af grænselandet, når tyskere og andre EU-borgere beslutter sig for at købe et hus i Sønderjylland. Sidste år solgte EDC i Rødekro og Nybolig i Padborg i alt 55 huse til udenlandske EU-borgere, hvoraf langt de fleste var tyskere. Det er med til at skabe udvikling i en landsdel, der ellers i mange områder kæmper med faldende befolkningstal. Derfor er det meget bekymrende, at både advokater og ejendomsmæglere i Sønderjylland oplever, at servicen over for de udenlandske huskøbere er blevet forringet i en grad, så det kan risikere at få mulige tilflyttere til at opgive deres forehavende. Den oplevede forringelse er sket i forbindelse med, at den statslige Styrelse for International Rekruttering og Integration siden 1. april har overtaget opgaven med at udstede EU-opholdsbevis til de udlændinge, som vil flytte til Danmark, fordi de er ved at købe et hus i Danmark. Forinden var det Statsforvaltningen, der stod for opgaven. Dengang var oplevelsen hos advokater og mæglere, at udlændingene fra andre EU-lande, inden de flyttede hertil, kunne få det opholdsbevis, der er betingelsen for at kunne gennemføre huskøbet. Men det er ulovligt at gøre det på den måde, mener den statslige styrelse. Den kræver, at udlændingene har bopæl her i landet først, og dermed skal de leje en bolig, før de kan købe én. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bør i en fart finde ud af, om det virkelig kan passe, at det pludselig skal være så besværligt for en EU-borger at købe et dansk hus. Selv om hans styrelse benægter, at der er lavet om på praksis, er der en række kilder, som har fortalt JydskeVestkysten, at behandlingen af sagerne foregik meget smidigere, da det var Statsforvaltningens opgave. Det må kunne lade sig gøre at genskabe den situation, så Danmark igen kan blive opfattet som et venligt værtsland for EU-medborgere, som kan forsørge sig selv og som har lyst til at købe et hus i vores land.

Erhverv For abonnenter

Fællestillidsmand er chokeret over nedlukning: Det er noget rigtig skidt

Annonce