Annonce
Esbjerg

Stormløb mod Esbjerg Kommunes miljøforvaltning

Mølledammen på begge sider af Dagmarsbroen er ikke blevet renset op eller har fået klippet grøde i lang tid, og både borgere og politikere er bekymrede for, at hele området skal udvikle sig til en sump. Sagen har ført til, at flere politikere stiller alvorlige spørgsmålstegn ved, om miljøforvaltningen giver den rette vejledning i mange af de sager, politikerne skal tage stilling til. Foto: Martin Ravn
Byrådspolitikernes tillid til Esbjerg Kommunes miljøforvaltning er ved at fordufte som følge af den seneste sag om grøde i Mølledammen i Ribe og et stort vådområdeprojekt i Ribe Østerå. Fredag konfronteres forvaltningen med anklagerne på Esbjerg Rådhus, og borgmester Jesper Frost Rasmussen kalder situationen uholdbar.

Esbjerg: Anders Rohr Jørgensen (V) fra Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg er frustreret.

- Vi stiller alvorlige spørgsmålstegn ved, om miljøforvaltningen giver os den rette vejledning i mange af de sager, vi som politikere skal tage stilling til.

Det er især området omkring kommunens vandløb, åer og søer, der ifølge Anders Rohr Jørgensen frustrerer politikerne, og særligt tænker han på sagen om oprensning af Mølledammen i Ribe, der i dag er ved at blive til en sump, fordi forvaltningen med henvisning til lovgivningen nægter at lade Mølledammen oprense.

I sig selv er sagen om Mølledammen en mindre sag. Den handler i bund og grund om det rent synsmæssige, hvor Ribes borgere er kede af, at et smukt område af deres by sygner hen og fremstår i en elendig forfatning overfor byens mange besøgende, når det for blot få år tilbage var et smukt, velplejet og rekreativt område.

Mølledammen kan i stedet ses som en kulmination på mange års utilfredshed med kommunens vandløbspleje, hvor blandt andet også lodsejere fra rundt omkring i kommunen ligeledes har ladet deres frustrationer komme til udtryk.

Knytter man et tilhørende vådområdeprojekt i Ribe Østerå til det manglende vedligehold i Mølledammen, danner der sig sammen med lodsejernes frustrationer et indtryk af, at forvaltningen i flere år ikke har ønsket at lytte til hverken lodsejere, politikere eller borgere, men i stedet blot ønsker at trumfe deres egen vilje igennem.

Og nu har politikerne fået nok.

Annonce

Natura 2000

De Konservatives Peder Tørnqvist, der er bosat i Ribe, har i mere end syv år beskæftiget sig med den manglende vedligeholdelse af Mølledammen i Ribe. Dette har medført, at han har været i kontakt med en række andre myndigheder i forhold til, hvorfor man vedligeholder med grødeskæringer i nogle områder, men ikke i Mølledammen i Ribe, der er Natura 2000-område.

Blandt andet har Miljøstyrelsen forklaret ham, at man normalt sikrer afstrømningen i et vandløb via flere årlige grødeskæringer, og at dette også sker i vandløb i Natura 2000-områder. Samme Miljøstyrelsen har forklaret Peder Tørnqvist, at en myndighed ikke kan afvise at vedligeholde et område, de har ansvar for med henvisning til, at det ligger i et Natura 2000-område.

Faunapassage

Bag facaden på Esbjerg Rådhus har der i årevis foregået et storstilet indsamlingsarbejde i forhold til informationer fra sagsakter, dokumenter, notater og referater med det formål at bevise, at politikerne er ført bag lyset i sagen om Mølledammen og vådområdeprojektet.

I spidsen for det store indsamlingsarbejde har stået de konservatives Peder Tørnqvist. Han har brugt flere år på at indsamle informationer om, hvordan forvaltningen har udeladt oplysninger, og ifølge JydskeVestkystens oplysninger vil de mange informationer blive foreholdt forvaltning, politikere og medier på et møde på Esbjerg Rådhus fredag formiddag.

Også Anders Rohr Jørgensen og Alex Sørensen (V) fra Teknik og Byggeudvalget har været en del af arbejdet, mens udvalgsformand May-Britt Andrea Andersen (K) og Nini Oken(S) også bakker op om undersøgelsen, og flere gange offentligt har spurgt ind til forvaltningens arbejde.

Et eksempel er en såkaldt faunapassage i Stampemølleåen i Ribe. Her modtog forvaltningen 14. april 2011 et notat fra Fiskeridirektoratet, som JydskeVestkysten er kommet i besiddelse af, hvori det blandt andet lød, at det milliondyre projekt næppe vil få den ønskede effekt. Notatet indeholdt også flere forslag om forbedringer, ligesom DTU Aqua udtalte sig kritisk om projektet. Notatet nåede aldrig politikerne, projektet blev gennemført, og Peder Tørnqvist har fundet en række andre eksempler på, hvordan forvaltningen tilsyneladende har udeladt oplysninger over for politikere, ligesom svarene fra Esbjerg Kommune ofte ikke har været i tråd med det, Peder Tørnqvist har fået at vide fra andre statslige myndigheder på samme spørgsmål.

Er det holdbart?

Samtidig risikerer kommunen af få et sagsanlæg på halsen fra lodsejere i Ribe, hvis man vælger at fortsætte med et nyt, stort vådområdeprojekt i Ribe Østerå, og for borgmester Jesper Frost Rasmussen melder der sig nu flere alvorlige overvejelser.

Ser du det som holdbart, at Esbjerg Kommune har en miljøforvaltning, som politikere ikke nærer tillid til, og hvor politikere ofte selv må søge oplysninger fra andre myndigheder i sager, hvor man ikke stoler på forvaltningens svar?

- Jeg oplever generelt, at der er stor tillid fra politikerne til forvaltningerne, og herunder også til Teknik- og Miljø. I den konkrete sag omkring grødeskæring i vandløbene er der dog tydeligvis ikke længere fuld tillid vandløbsafdelingen, og det er naturligvis uholdbart.

Hvad vil du gøre fremadrettet for at sikre, at denne tillid bliver genoprettet?

- Jeg har drøftet emnet med direktøren for Teknik- og Miljø, Erik Jespersen, som har stort fokus på at få genoprettet tilliden. Det skal jo først og fremmest sikres ved åbenhed og sørge for at få svaret på alle de spørgsmål, der måtte være. I den forbindelse er der allerede planlagt et større møde omkring sagen for hele byrådet, som skal være med til at få fuld åbenhed om sagen. Men det er en sag, jeg personligt vil følge tæt i den kommende tid, da det er altafgørende, at politikerne har tillid til de informationer, de modtager fra alle dele af forvaltningerne, siger Jesper Frost Rasmussen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Haderslev For abonnenter

'Emmas' far drak og kunne vende på en tallerken på et splitsekund: - Far er virkelig sød, når han er ædru

Erhverv

Barsk maj for Billund Lufthavn: Massefyringer og nedgang på 98,3 procent

Annonce