Annonce
Esbjerg

Stort nyt boligområde i Tjæreborg: Lægger op til 80 nye parceller

Tjæreborgs nye boligområde, hvor der bliver plads til mellem 70 og 80 nye parcelhuse. Kort: Esbjerg Kommune.
Plan & Miljøudvalget har netop vedtaget et plangrundlag for en ny bolig-etape i Tjæreborg med et areal på cirka 120.000 kvadratmeter og plads til 70-80 parcel- og rækkehuse samt et tilhørende område til et muligt almennyttigt boligbyggeri.
Annonce

Esbjerg Kommune: Kommunen fortsætter nu udbygningen af et boligområde i den vestlige del af Tjæreborg, nærmere bestemt nord for den første etape af boligområdet på Ejlif Krogagers Vej med cirka 90 boliger og en børnehave.

Denne etape, som Plan & Miljøudvalget netop har godkendt plangrundlaget for, breder sig over 12 hektar landbrugsjord - 120.000 kvadratmeter - hvor der forventes at være mulighed for at bygge mellem 70 og 80 parcel- og rækkehuse samt et område på omtrent 1,6 hektar - 16.000 kvadratmeter - til rækkehuse, hvor for eksempel en boligforening kan opføre familieboliger.

Lokalplanen, der nu er endeligt vedtaget af det politiske udvalg, har været sendt i fire ugers høring, og i hvert fald to af høringssvarene har givet anledning til ændringer i det oprindelige planforslag.

Annonce

Flere justeringer

En borger undrer sig således over, at kommunen i lokalplanforslaget vil tillade to etagers byggeri op til 8,5 meter, når man samtidig vil sikre, at udtrykket af bygninger langs skrænten skal være i overensstemmelse med det allerede udbyggede område, hvor grænsen er 7,5 meter. Høringssvaret har nu givet anledning til, at den endelige lokalplan er rettet til med en grænse på 7,5 meter.

Nye boliger i langs skrænten mod grusgraven skal være fritliggende hvide parcelhuse i to etager med fladt tag, så man fortsætter den sammen byggestil som ved første etape af boligområdet på Eilif Krogagers Vej ud mod grusgraven. Foto: Esbjerg Kommune.

Også Sneum-Tjæreborg Lokalråd er kommet med høringssvar, der har givet anledning til korrektioner. Dels skal der lægges en tre meter bred zone mellem lokalplanens afgrænsning mod skrænten og de private grunde, og derudover skal det være en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at de anførte veje og stier etableres.

I lokalplanen er det sikret, at der er et sammenhængende stisystem med forbindelse til Tjæreborgs Gamle Grusgrav og de øvrige grønne områder til resten af Tjæreborg.

Annonce

Brug for mere vild natur

Formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), glæder sig over det nye boligområde, men hun mener, at der nu er behov for en principiel diskussion om, hvornår der skal gives områder tilbage til naturen:

- Det boligområde, der nu er planlagt for i Tjæreborg, er rigtig fint, men jeg kunne godt tænke mig, at vi politisk og administrativt tog et helikopterperspektiv i forhold til kommende byggerier. Det her boligområde bliver fint grønt med stier, men hvornår giver vi områder tilbage til naturen? Jeg mangler, at vi opkøber og udlægger arealer til bare vild natur, der gavner miljø, klima og biodiversitet, og jeg synes, det er på tide, vi tager den drøftelse, siger Karen Sandrini.

Diskussionen om frie naturarealer tages på et senere tidspunkt i udvalget.

Området

Denne etape af udbygningen Ejlif Krogagers Vej, som der nu er lokalplanlagt for, er inddelt i flere delområder, blandt andet med delområdet langs skrænten mod grusgraven, hvor der kan opføres fritliggende hvide parcelhuse i to etager med fladt tag. I de øvrige delområder må boligerne opføres i én etage for at begrænse eventuelle nabogener.

Området anvendes i dag som landbrugsjord samt som en bygningsparcel omkring ejendommen Tradsborgvej 15, der nu indgår i lokalplanområdet.

Lokalplan-området afgrænses mod syd af første etape af Ejlif Krogagers vej, mens det mod vest afgrænses af Tjæreborg Gamle Grusgrav. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Tradsborgvej og mod øst af engarealer,
landbrug og bygningsparcellen på Nørremarksvej 6, der ligger udenfor området.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

3. døgn uden nye smittede: Vadehavsskole er ved at have styr på smitteudbrud

Annonce