Annonce
Debat

Stregerne på kortet

Læserbrev: Når Energinet på tirsdag i Bredebro gennemfører et informationsmøde om den nye el-motorvej, som skal laves ned gennem Jylland og her i det vestlige Sønderjylland, gælder det for landmænd om at møde op.

For elmotorvejen vil gribe ind i mange landmænds tilværelse. Lige nu diskuteres, om ledningerne skal hænge på kæmpemaster i luften eller graves ned. For mig er det et spørgsmål om pest eller kolera. Jeg har stor respekt for strømmen, og jeg hører beretninger om mange kvægbrugere, som har problemer med jordstrøm. At få elmotorvejen tæt på sin ejendom vil derfor under alle omstændigheder være et alvorligt indgreb.

Generelt har myndighederne alt for let ved at tegne streger på et kort. Her ude vest på er der plads nok, er holdningen, og så må vi mennesker vige. Det med at tegne streger på kortet ved skriveborde langt fra virkeligheden har vi taget op i LandboSyds bestyrelse, og alt tyder på, at motorveje, gas- og elledninger og andre store projekter kommer til at påvirke vores liv meget mere i fremtiden.

Det handler også om erstatning, så de berørte kan komme videre. I denne uge er der kommet en ny landsaftale for el- og fiberanlæg mellem landbruget og Dansk Energi og Energinet. Det er helt fint, men hvad med alle de forhold, som aftalen ikke beskriver?

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce