Annonce
Esbjerg

Striden om Dokken-projekt ind i ny fase: Benhård kritik af kommunal forvaltning

Det nye bykvarter på Dokken, som direktør Bjarne Pedersen drømmer om, skal være en grøn bydel med skalatilpassede byrum og smalle stræder, der skaber variation, sammenhæng og intimitet. Visualisering: C. F. Møller Architects
Direktør Bjarne Pedersen og hans rådgiver kæmper på livet løs for Dokken-projektet. Politikerne i Esbjerg Byråd modtog søndag en mail med voldsomme angreb på den kommunale Teknik & Miljø-forvaltning, der har vendt tommelen ned for Pedersens bolig- og erhvervs-vision på Dokken.

Esbjerg Kommune: De seneste dages polemik mellem projektudvikler og direktør Bjarne Pedersen, Pedersen Gruppen, på den ene side og Esbjerg Havn samt borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) på den anden, går nu ind i en ny og mere krigerisk fase.

Søndag kort før klokken 14 landede en mail i byrådspolitikernes postkasse fra Bjarne Pedersens rådgivende ingeniør på projektet, Flemming Davidsen, og mailen indeholdt en voldsom bredside mod især den kommunale Teknik & Miljøforvaltning, der blandt andet beskyldes for under forløbet simpelthen at have opfundet en sag, der kunne bruges som begrundelse for at give Bjarne Pedersen afslag på projektet.

Baggrunden for mailen til politikerne er kort fortalt den, at Bjarne Pedersen igennem flere år har arbejdet på at tilvejebringe en mulighed for blandt andet boligbyggeri på Dokken-arealet, og for knap et år siden lovede borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) så, at man fordomsfrit ville være med til at undersøge, om det kunne lade sig gøre uden på nogen måde at genere havnens udvikling eller havnevirksomhederne. Dermed forkastede borgmesteren reelt en beslutning fra 2015, hvor det daværende Plan & Miljøudvalg havde afvist at behandle sagen "af principielle grunde" idet man meddelte, at man vil holde boligområder og erhvervsområder adskilte for at forebygge miljøkonflikter, og at man derfor ikke ville planlægge for boliger på Esbjerg Havn.

Annonce

Nej til boligprojekt

Torsdag konkluderede Jesper Frost Rasmussen dog på baggrund af analysemateriale fra Pedersen Gruppen og betragtninger fra Esbjerg Havn samt et notat fra Esbjerg Kommunes Teknik & Miljø, at projektet ikke kan blive til virkelighed. Støjgrænserne for boliger kan ikke overholdes, sagde borgmesteren, og et boligprojekt på Dokken vil desuden kunne sætte Esbjerg Havns centrale position i den kommende udvikling af den danske energiforsyning over styr.

"Sagen er nu undersøgt til bunds, og det er også ordentlighed over for en driftig projektudvikler", lød det fra borgmesteren, hvis modstand dagen efter blev overtrumfet af endnu mere markant Esbjerg Havn, der slog fast, at det også ville være i strid med havneloven at etablere boliger.

Bjarne Pedersens Dokken-vision i C.F. Møller Architects' udformning.

Men hverken Bjarne Pedersen eller hans rådgiver accepterer de konklusioner, og rådgiveren har nu sendt en bredside mod Teknik & Miljø, hvor han over syv sider dels redegør for det, han betegner som "urigtige eller fordrejede oplysninger", dels  "faktuelle oplysninger" vedrørende støj på Dokken.


Gennem det sidste halve år har jeg oplevet en grad af misinformation fra Esbjerg Kommune, Teknik og Miljøs side, der overgår alt, hvad jeg tidligere har oplevet igennem 45 år som ingeniør

Rådgivende ingeniør for Bjarne Pedersen, Flemming Davidsen


"Denne henvendelse til byrådets medlemmer er i høj grad udtryk for en frustration over Esbjerg Kommunes administration. Ikke mindst Teknik og Miljøs tilgang til samarbejde i sagen om Dokken, og forvaltningens videre præsentation af det materiale, jeg har medvirket til at udarbejde. Jeg har altid troet på, at den kommunale sagsbehandling – også i Esbjerg - sker på et fagligt og ensartet fagligt grundlag med en rimelig ligeværdighed og objektiv sagsbehandling for såvel høj og som lav. Gennem det sidste halve år har jeg oplevet en grad af misinformation fra Esbjerg Kommune, Teknik og Miljøs side, der overgår alt, hvad jeg tidligere har oplevet igennem 45 år som ingeniør", skriver Flemming Davidsen blandt andet.

Annonce

Borgmesteren svarer

Jesper Frost Rasmussen (V), der uvist af hvilken årsag ikke modtog mailen i første omgang, men fik den tilsendt af et andet byrådsmedlem, svarede søndag cirka en time senere:

".....På mødet med Bjarne Pedersen den 7. august 2020 og på mødet den 12. august på Esbjerg Havn blev det fra kommunen foreslået, at der blev afholdt et tekniker-møde, så forvaltningens fagfolk kunne redegøre for de konklusioner, der var draget, som jeg er klar over, du ikke er enig i. Erik Jespersen rykkede for om du/I havde lyst til at deltage i et sådant møde fredag den 14. august, hvilket det så endnu ikke har været muligt for jer at finde tid til. Det møde har jeg så sent som i torsdags den 20. august 2020 bekræftet overfor Bjarne Pedersen, at kommunen naturligvis stadig er villig til at stille op til".

Og videre:

"Det er min opfattelse af Teknik & Miljø velvilligt har deltaget i møder omkring Dokken-projektet gennem de seneste mange måneder og på bedste vis har forsøgt at forklare, hvilke undersøgelser, der var nødvendige for, at der kunne konkluderes om et boligprojekt kunne være en mulighed, uden at det ville lægge begrænsninger på Esbjerg Havn og virksomhederne der. Jeg har bedt forvaltningen om at forholde sig til de punkter, du fremfører i din skrivelse og udarbejde et kort notat derom, som vil blive tilsendt både dig og byrådet når det foreligger.

Frem og tilbage

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) meddelte torsdag, at drømmen om havnenære boliger på Dokken-arealet ikke kan blive til noget, fordi støjgrænserne for boliger ikke kan overholdes, og fordi et boligprojekt på Dokken vil kunne sætte Esbjerg Havns centrale position i den kommende udvikling af den danske energiforsyning.

Dagen efter toppede Esbjerg Havn op ved at skrive til byrådets økonomiudvalg og opregne tre punkter som årsag til, at debatten om boliger på Dokken må være slut:

1. "Esbjerg Havn forventer fortsat vækst i de kommende år i forbindelse med den grønne omstilling. Og vi har brug for alle arealer – og kajer - til havnedrift."
2. "Støjanalyser viser, at det vil være vanskeligt at kombinere skibstrafik i området med boliger."
3. "Trafik-, Bolig-, og Byggestyrelsen har for nyligt kommenteret på en lignende situation i Kolding, hvor man ønskede at konvertere erhvervshavn til boliger. Og konklusionen er, at havneloven ikke muliggør anvendelse af havnearealer i kommunale selvstyrehavne til boliger."

Samtidig offentliggjorde direktør Bjarne Pedersen fakta og visualiseringer af sin Dokken-vision i JydskeVestkysten, og sidenhen også et synspunkt, hvori han imødegik havnen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Kvinde anholdt med favnen fuld: Sigtet for at stjæle indbo og ejendele fra sammenstyrtet hus

Sydjylland

Region Syddanmark i top: Markant færre corona-patienter i respirator døde end i resten af landet

Annonce