Annonce
Regionalt

Studerende var rystede over forhold for børn og unge på psykiatrisk afdeling: Advarede tilsyn om patientsvigt

I marts afdækkede avisen store problemer med patientplejen og arbejdsmiljøet på den voksenpsykiatriske afdeling i Aabenraa. Også den børne- og ungdomspsykiatriske afdeling er præget af store problemer, hvor et tilsyn nu skal afdække problemernes omfang. Arkivfoto: Rasmus Just
Forholdene for patienterne på den børne- og ungdomspsykiatriske afdeling i Aabenraa var så foruroligende, at en gruppe studerende klagede til Styrelsen for Patientsikkerhed. De møder opbakning fra ansatte. Styrelse lagde først sagen ned, men varsler nu tilsyn om kort tid.

Psykiatri: En gruppe studerende var sidste år så bekymrede for patienternes ve og vel på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Aabenraa, at de alarmerede Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det fremgår af en fire sider lang bekymringshenvendelse fra december 2020, som avisen har fået aktindsigt i. Her beskriver tre studerende, at de er ”stærkt bekymrede” for patientsikkerheden på Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit efter et praktikophold fra marts til udgangen af juni sidste år.

- Her har vi været vidner til flere foruroligende hændelser, som vi ikke mener følger de faglige normer, herunder etik, sikkerhed og ansvar, lyder det.

Annonce

De beskriver, at mangelfuld oplæring af elever og studerende ”kan resultere i markante fejl og mangler i forhold til patientsikkerhed”.

En af de studerende skal således vurdere en patients abstinenser uden at være oplært. Konsekvenser bliver, at patienten ikke bliver korrekt vurderet.

- Til trods for dette vælger den ansvarlige sygeplejerske alligevel at dispensere medicin til patienten ud fra det forkert udfyldte abstinensscoreskema, skriver de studerende.

De beskriver en afdeling, som generelt er ”præget af mangel på kompetent ledelse, struktur og overholdelse af gældende retningslinjer i forhold til blandt andet hygiejne og persondatalov.

Mangel på opsyn

De studerende giver talrige eksempler på, at patienterne bliver svigtet. De er – ifølge klageskrivelsen – udsat for ”markant mangel på opsyn”, blandt andet fordi personalet hellere opholder sig i personalestuen end ude blandt patienterne.

- Adskillige patienter har påtalt denne generelle mangel på personalets tilstedeværelse og har endvidere givet udtryk for, at de ved præcis hvornår de kan stikke af fra afdelingen, skriver de studerende.

De oplever gentagne gange, at patienterne stikker af. Det til trods for, at de har gjort personalet opmærksom på problemet.

- Her er vi blandt andet blevet mødt med sætningen som: ”Så lad hende løbe, så har vi da en undskyldning for at smide hende ud”, skriver de studerende.

En af patienterne, der selv har oplevet konsekvenserne af det manglende opsyn på afdelingen, er 18-årige Magnus, der var indlagt i lidt over en måned i starten af dette år. Til avisen fortæller han, at det var let at gå fra afdelingen eller udøve selvskade uden at blive opdaget.

18-årige Magnus var tidligere i år indlagt på den børne- og ungdomspsykiatriske afdeling i Aabenraa. Her følte han ikke, at han fik den behandling, han havde brug for, fordi personalet hverken havde ressourcer eller overskud til at tage sig af ham. Hans oplevelse bakkes op af både nuværende og tidligere ansatte. Foto: Jacob Schultz
Annonce

Styrelsen lagde sagen ned

Avisens aktindsigt i sagen viser, at styrelsen på baggrund af de unges skrivelse bad den psykiatriske afdeling om at beskrive, hvordan den varetager uddannelsesopgaven af studerende. Størstedelen af afdelingens besvarelse fra januar er præget af generelle beskrivelser af introduktion, oplæring og organisering, som er vedhæftet i mange bilag. Afdelingen forholder sig kun kort til den konkrete kritik fra de studerende.

- ...vores oplevelse af de forhold og situationer, der fremgår af henvendelsen, er en væsentlig anden, lyder konklusionen dog fra afdelingen. I aktindsigten er en efterfølgende ti linjer lang passage overstreget, da der er tale om en personalesag.

Afdelingens overordnede afvisning af enhver form for problemer er umiddelbart nok til at tilfredsstille styrelsen, som i et svar den 11. februar fortæller, at den lukker sagen efter en gennemgang af det tilsendte materiale.

Det ryster en af de tre underskrivere af opråbet til styrelsen, sygeplejeskestuderende Camilla Bjerning.

- Afdelingen sender bare en masse formularer til styrelsen og skriver, at det er sådan, vi gør. Nej, det er sådan, man burde gøre, men det er jo ikke det, der foregår i virkeligheden, mener Camilla Bjerning.

Nye svigt i psykiatrien

Avisen afdækkede i marts, at der var store problemer med patientplejen og arbejdsmiljøet på den voksenpsykiatriske afdeling i Aabenraa. Det resulterede i fyringen af ledelsen.

Nu kan avisen afdække lignende problemer på naboafsnittet for børn og unge. Hvis du har input, kan du kontakte journalist Rasmus Just på raj@jv.dk eller Amalie Tarp Borup på amtbo@jv.dk

Annonce

"Dybt grotesk"

Hun er meget overrasket over, at den psykiatriske afdeling "får fejet det hele væk".

- Det er dybt grotesk, at styrelsen bare lukker sagen. Når tre personer står frem og fortæller, at der foregår noget, som ikke bør foregå, så tænker jeg, at man burde handle. Afdelingen siger bare, at det ikke passer, og så er det det. Det virker, som om vi bare er nogle studerende, og afdelingen ved, hvad den skal skrive til styrelsen for at lukke sagen ned. Det gør, at den så bare kan fortsætte som hidtil. Det er virkelig under al kritik, at man sætter patienternes sikkerhed over styr, og at vores mening åbenbart ikke vægter højere. Vi oplevede så mange fejl og mangler og ligegyldighed over for patienterne, lyder det fra en forarget Camilla Bjerning.

En mulig årsag til at styrelsen lukker sagen kan være, at afdelingen i november - en måned inden de studerendes skrivelse - selv har sendt en bekymring til styrelsen vedrørende netop Camilla Bjerning.


Det er dybt grotesk, at styrelsen bare lukker sagen. Når tre personer står frem og fortæller, at der foregår noget, som ikke bør foregå, så tænker jeg, at man burde handle.

Camilla Bjerning, sygeplejeskestuderende


Psykiatrien har undtaget brevet for aktindsigt til avisen, men ifølge den 30-årige studerende beskrev afdelingen, at hun ikke passede ind, og der var bekymring for hendes virke som sygeplejerske.

- De har magten. Jeg er bare studerende. Jeg har heldigvis andre praktikantforløb uden problemer bag mig, så jeg har mit på det rene, forklarer Camilla Bjerning, som afviser afdelingens kritik.

Hun tilføjer, at hun og de to medstuderende længe havde overvejet at råbe op om forholdene på afdelingen. Da den klagede til styrelsen over hende, mente hun, at det var nødvendigt at gøre styrelsen opmærksom på de svigt, som hun havde oplevet.

Camilla Bjerning påpeger, det er på tide, at både direktion og politikere i Region Syddanmark tager ansvar for den børne- og ungdomspsykiatriske afdeling i Aabenraa.

- Vi gik til en funktionsleder under vores ophold, men det virkede, som om at alle problemer bare skulle lukkes ned. Vi efterlod afdelingen med indtryk af, at det skulle fejes ind under gulvtæppet. Hvis nogen siger noget, bliver de straffet. Flere ansatte gav os ret, men turde ikke råbe op, fordi de frygtede at blive fyret.

Annonce

Problemer i flere år

Flere tidligere og nuværende ansatte fortæller til avisen, at problemerne på afdelingen har stået på i flere år. En række dokumenter underbygger, at der har været flere udfordringer. Avisen har fået aktindsigt i de to seneste store trivselsmålinger, som er fra 2016 og 2018.

I 2016 var trivslen så dårlig i ambulatoriet, at resultatet gav en rød farve i besvarelsen. Plejen og patientsikkerheden var kun en smule bedre og gav derfor en gul farve. To år efter var trivslen steget en smule, men var stadig et pænt stykke under gennemsnittet i regionen.

Avisen er i besiddelse af referater fra møder i ledelses- og medarbejderudvalg. De viser, at både arbejdsmiljøet og kvaliteten gennem flere år har været meget udfordret. Blandt andet mangel på læger og specialpsykologer bliver gentagne gange nævnt som et problem sammen med højt sygefravær og manglende oplæring af nye. I oktober 2019 fremgår det, at mange sygemeldinger i ambulatoriet giver øget arbejdspres og større behov for faglig sparring.

- Der er bekymring for den faglige kvalitet/ordentlighed og trivsel, fremgår det af referatet. Få måneder før fortæller et referat fra juni 2019 om bekymring over, at personalet på døgnafsnittet "er så presset og har været det gennem tiden". Samtidig har mange nyansatte ikke gennemført konflikthåndteringskursus.

- Det betyder, at de ikke kan løbe til alarm/nabohjælp samt indgå i tvangssituationer i afsnittet, og det giver stor utryghed blandt øvrigt personale.

En nuværende ansat på afdelingen fortæller til avisen, at netop brug af nyansatte og vikarer uden den rette oplæring fortsat er et stort problem på afdelingen.

- Det skaber stor utryghed og og et ekstra pres, for det gør, at vi andre erfarne skal løbe ekstra hurtigt, siger den ansatte.

I et referat fra et møde den 5. maj i år fremgår det at "personale bekymrer sig om trivsel og miljø, patientsikkerhed, sikkerhed for personale, mange vikarer, som ikke er klædt på til opgaven, og som ikke kender patienterne."

En gennemgang af sygefraværet vidner om en afdeling, der over flere år har været meget udfordret. Fra august til og med februar i år har sygefraværet i ambulatoriet ligget på 9,2 procent i snit. Tilsvarende har de to ambulatorier på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Esbjerg og Vejle i samme periode haft et fravær på omkring fem procent i gennemsnit.

Annonce

Bekymrede ansatte

Problemerne på afdelingen er stadig så alvorlige, at en gruppe sygeplejersker i denne uge har sendt en bekymringshenvendelse til Dansk Sygeplejeråd i Syddanmark.

De udtrykker stor bekymring for patientsikkerheden, personalets sikkerhed samt den faglige kvalitet, oplyser Helle Kruse Hansen, 1. næstformand i Dansk Sygeplejeråd i Syddanmark, som nu vil mødes med medlemmerne.

Avisen har været i kontakt med en håndfuld ansatte med flere års erfaring på afdelingen, hvoraf flere for nyligt har valgt at sige op på grund af det, de beskriver, som et betændt arbejdsmiljø, der går ud over behandlingen af de unge psykisk syge på afdelingen. Ingen tør stå frem med navn af frygt for deres job, men alles identitet er avisen bekendt. De fortæller samstemmende, at de kan genkende de bekymringspunkter, som Camilla Bjerning og de to øvrige studerende nævner i deres klageskrivelse.

- Det er ikke overraskende overhovedet, at de har sendt den her klage, og det, de skriver, er 100 procent genkendeligt, siger en tidligere ansat.

Om historien

JydskeVestkysten bruger kun anonyme kilder, når det er nødvendigt for at få historier af væsentlig betydning for offentligheden frem. Vi vurderer, at det har været tilfældet i denne sag, hvor skriftlige kilder udgør en stor del af dokumentationen. JydskeVestkysten kender samtlige anonyme kilders navn og arbejdsfunktion.

Han fortæller, at han flere gange har oplevet, at studerende eller nyansatte uden den rette oplæring har stået alene med udadreagerende patienter uden at vide, hvordan de skulle håndtere det. Ofte fordi erfarne medarbejdere brugte deres tid på at sidde og "hygge og spille spil" i fællesrummet i stedet for at hjælpe til med de tunge patienter.

- De studerende følte, de blev sat til nogle ting, som de var usikre på, og det skabte utryghed. Jeg har også opfordret dem til at gå til ledelsen med det, siger han.

Han bakker ligeledes op om de studerendes opfattelse af, at der er manglende opsyn med patienterne, og at det skaber farlige situationer:

- Der er ikke det fokus på patienterne, som der burde være. Hvis vi eksempelvis havde en ung pige med selvskade, som fik lov til at sidde længe for sig selv og ikke følte sig set, kunne hun lunte ned på sit værelse og snuppe et drikkeglas med, som hun kunne smadre og snitte i sig selv med. Det oplevede vi ofte.

Det samme fortæller en anden erfaren ansat, der også har forladt afdelingen på grund af forholdene.

- Jeg har altid selv været en af dem, der bruger meget tid på stuerne med patienterne, men nogle ansatte sidder størstedelen af deres vagt på kontoret eller i fællesrummet. De går højst lige ned til de patienter, de er kontaktperson for, og tjekker, at de er i live og går så igen, selvom der måske sidder en grædefærdig patient, der har brug for en at snakke med, siger hun.

Annonce

Direktør: To sider af en sag

Yvonne Reinholdt og Klaus Müller-Nielsen havde indtil marts ansvaret for afdelingen, indtil de blev konstitueret som ledelse for voksenpsykiatrien. De har ingen kommentarer til kritikken, men henviser til Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør for psykiatriområdet i Region Syddanmark.

- Afdelingsledelsen har svaret styrelsen. Vi forholder os til det, som styrelsen melder tilbage, men man skal altid være opmærksom, hvis nogen klager. Så er der et eller andet, der er gået galt, og jo bedre man er til at forebygge, jo bedre er det for patientbehandlingen.

Du henviser til, at styrelsen lukker sagen, men det er jo meget alvorlige kritikpunkter. Undersøger I ikke det nærmere?

- Vi har været i dialog med afdelingen om det, der står i henvendelsen.

Men ledelsen kan ikke genkende de studerendes påstand. Er der ifølge direktionen noget om snakken eller ej?

- Hver gang en klager, så er der nogen, der har en oplevelse af nogle forhold. Det skal altid ses fra to sider. Det er også tilfældet her.

Men deler direktionen ligesom afdelingsledelsen oplevelsen af, at det var de studerende, der var forkert på den?

- Når nogen oplever, at noget ikke er, som det skal være, så er der altid noget, der trænger til at blive korrigeret. Hvis nogen har den oplevelse, så er det vigtigt, at man arbejder på, at det ikke er en oplevelse, man ikke får som studerende eller patient.

Anders Meinert Pedersen mener, at afdelingen grundliggende er veldrevet og har arbejdet seriøst med problemerne.

Annonce

Tilsyn på vej

JydskeVestkysten har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed svare på, hvorfor den lukkede sagen uden at gå mere i dybden med de studerendes kritikpunkter, og om styrelsen er betrygget i, at patientsikkerheden er i orden.

I en mail forholder styrelsen sig ikke konkret til spørgsmålene. Den ser dog tilsyneladende med fornyet alvor på afdelingen.

- Styrelsen er opmærksom på de sundhedsfaglige forhold på behandlingsstedet og har aktuelt varslet et sundhedsfagligt tilsyn 1. juni 2021, skriver styrelsen.


Annonce
Sydjylland For abonnenter

Serie-kriminel blev ejer og direktør af konkursramt motorkontor: Så forsvandt millionbeløb ud af kontoen

Danmark

Mandagens coronatal: 333 nye smittetilfælde - flere indlagte på sygehusene

Sydjylland

Bomberyddere sendt til Kruså: Brand i krudt og kemikalier

Annonce
Annonce
Annonce
Sønderjyske Fodbold

Live: SønderjyskE møder AGF i bundbrag

Kultur For abonnenter

Sophies far er 69 år og ramt af demens: Min første tanke var, at der må da være nogen, som kan fikse ham

Sønderborg

Brandstifter dømt - løb efter vidner med kokkekniv

Aabenraa

Næstformand forstår det ikke: Nu flyttes børn fra omstridt specialskole

Nordtyskland

Derfor bliver forbundsdagen danskere, end du tror: SSW er nemlig ikke alene

Kolding For abonnenter

Bil bragede ind i Freddie og Marlenes hus: Nu risikerer de, at deres hus braser sammen

Danmark For abonnenter

Det danske mindretal er braget ind i det tyske parlament: Har fået 55.330 stemmer og overgået alle forventninger

Sydjylland

Bomberyddere sendt til Kruså: Brand i krudt og kemikalier

Kolding

Se video med sygeplejerske Sara Zamzam: Derfor forlod vi arbejdet i dag

Sport

Chris Anker Sørensen bliver begravet i stilhed

Debat For abonnenter

Det mener JydskeVestkysten om det danske mindretals valgtriumf i Tyskland

Billund For abonnenter

Tesfaye mødte Osama, Bashir og Mahmoud: Sådan kom syriske flygtninge i arbejde på en virksomhed, hvor der er brug for dem

Haderslev

Lyt med: It-svindlere rammer igen og igen det samme telefonnummer

Annonce