Annonce
Danmark

Sundhedsvæsnet er for vigtigt til tjuhej-løsninger

Helga Schultz

Sundhed: Danskernes sundhed skal vi stå vagt om - derfor bør et smalt flertal i folketinget ikke i huj og hast ændre hele vores fælles sundhedsvæsen. Men det er det, der er ved at ske. Regeringen planlægger tilsyneladende at lave en strukturreform for sundhedsvæsnet baseret på et snævert flertal med Dansk Folkeparti. Det er partierne i deres gode ret til, men det er ikke det samme som at det er klogt og godt.

Vores sundhedsvæsen er det væsen, der har allerstørst betydning for danskerne. Før eller siden kommer vi alle i berøring med det - som patienter, pårørende eller personale. Vi har livslang kontakt til vores praktiserende læge, og på sygehusene indlægges og helbredes vi.

Derfor skal vi være uhyre forsigtige og ekstra grundige, når vi vil foretage gennemgribende forandringer af sundhedsvæsnet - ikke mindst, når det gælder strukturelle ændringer, der vil gribe dybt ind i alle led af væsnet. En reform må og skal vi have et bredt flertal i folketinget bag.

Hvorfor? Fordi det vil påvirke os alle, og fordi et bredt flertal vil sikre, at de ændringer, der gennemføres, ikke er kortsigtede forandringer, men ændringer, der vil stå i lang tid fremover. Det vil give både patienter og personale tryghed i hverdagen. En smalt forlig vil til gengæld hurtigt kunne ophæves og skabe usikkerhed om sundhedsvæsnets fremtid. Og endnu værre vil det naturligvis være, hvis der bliver tale om en strukturreform, der hviler på nogle få partiers stemmer.

Yngre Læger er ikke imod forandringer, men der skal være saglige og tungtvejende grunde for at pille ved noget så grundlæggende som sundhedsvæsnet. Så vi støtter ikke en strukturreform, for vi kan løse problemerne i sundhedsvæsenet - lægemangel, opgaveglidning, sprogproblemer, sektorovergange, for få ressourcer, udsultet psykiatri mm - uden at røre strukturen.

Men insisterer politikerne på en større sundhedsreform er min opfordring til folketingets partier, at de afsætter god tid til et grundigt forarbejde, hvor de sundhedsprofessionelle inddrages og høres. Derefter kan partierne forhandle sig frem til en bred aftale for vores fælles sundhedsvæsen, og det indebærer efter Yngre Lægers mening ikke en strukturel forandring.

Den fremgangsmåde vil være i alles interesse - for vores sundhedsvæsen er for vigtigt til tjuhej-løsninger lavet af få mennesker i sene nattetimer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Teatertorden i byrådssalen

Det er ikke altid til at vide, hvad der sætter gang i debatten, når de 27 medlemmer af Vejen Byråd træder sammen. Sådan var det heller ikke på årets første møde i byrådet i tirsdags. Men det skulle vise sig at blive dagsordenens allerførste punkt; Klaus Kildemands anmodning om udtrædelse af byrådet. Det var som sådan ikke Kildemands exit på den lokalpolitiske scene, som satte gang i den verbale bulder og brag, tilhørerne blev vidner til. Allerede forud for byrådsmødet havde løsgængeren Anni Grimm i et læserbrev kritiseret, at formandsposten midt i perioden går fra en socialdemokrat til en anden. Hendes grænse for en ”forhånds-postfordeling” var overskredet, lød det i læserbrevet. Anni Grimm tog også ordet på byrådsmødet, hvor hun kaldte sagsforløbet fra socialdemokraterne for arrogant. Anni Grimm blev i den grad bakket op af Liberal Alliances Martin Boye. Han udtrykte sin bekymring over, at den socialdemokratiske gruppeformand Jørgen Thøgersen med et pennestrøg tilsidesatte Retssikkerhedslovens bestemmelser om, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger deres formand. Det står naturligvis Anni Grimm og Martin Boye frit for, hvad de mener. Derom ingen tvivl. Det må være dog berettiget at kaste erindringen tilbage til valgaftenen den 21. november 2017. Lige omkring midnatstide kommer repræsentanter for Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ud for at fortælle, at en bred konstitueringsaftale er på plads. Den fremmødte presse får at vide, hvordan eksempelvis formandsposterne i fagudvalgene fordeles. Socialdemokratiet får i denne forbindelse tildelt formandsposterne i tre udvalg – heriblandt Børn- og Ungeudvalget. Konstitueringsaftalen var Anni Grimm på den sene valgaften selv med til at præsentere som medunderskriver. Aftalen tiltræder Martin Boye også umiddelbart inden Vejen Byråds konstituering i december 2017. Mod slutningen af 2018 bekendtgør Martin Boye dog, at han ikke længere er en del af aftalen. Det er en anden historie. Børn- og Ungeudvalget adskiller sig fra de andre stående udvalg ved, at her sidder også to børnesagkyndige samt en dommer. Anni Grimm mente på byrådsmødet i tirsdags, at Børn- og Ungeudvalget derfor ikke kan sammenlignes med de øvrige stående udvalg, hvor der udelukkende er politisk repræsentation. Det kan godt være, at Retssikkerhedsloven foreskriver, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger sin formand. Men det gør de øvrige stående udvalg også. Også borgmesteren vælges formelt af byrådet. Realpolitisk er formandsposterne dog fordelt, når konstitueringsaftalen er underskrevet. Anni Grimm har engang her i avisen leveret et ganske enestående citat, hvor hun slog fast: - Det har simpelthen været nødvendigt at få trådt i klaveret. Citat slut. Her i denne sag virker det som om, at der blev trådt lige hårdt nok. Det tangerer teatertorden. GOD SØNDAG

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];