Annonce
Esbjerg

Sunset Boulevard får stort underskud

Sunset Boulevard har måtte lukket restauranter og fik i 2017 et underskud på 12 millioner kroner. Arkivfoto

Sunset Boulevard har netop offentliggjort et regnskab, der viser et underskud på 12 millioner kroner.

Esbjerg: Fastfoodkæden Sunset Boulevard, der er ejet af erhvervsmanden Jeppe Droob og har sine rødder i Esbjerg meddelte forleden, at den flytter sit hovedsæde til Kolding for at fremtidssikre virksomheden.

At kæden har befundet sig i en turnaround-proces fremgår også af det netop offentliggjorte regnskab for selskabet bag fastfoodkæden, Danske Koncept Restauranter A/S.

Årets resultat endte med et underskud på 12 millioner kroner mod et overskud på 3,6 millioner kroner i 2016.

Sunset Boulevard skriver i sit regnskab, at "resultatet er negativt påvirket af en større transformationsproces, hvor der er lukket en række utidssvarende restauranter. Denne proces har ligeledes resulteret i en række fratrædelsesomkostninger. Samlet set har dette påvirket årets resultat negativt med knap 11 millioner kroner. Transformationsprocessen er nu tilendebragt, og selskabet har en god tro på det nuværende setup. Til trods for lukning af en række restauranter er der en positiv udvikling i den samlede omsætning. Selskabet betragter årets resultat som utilfredsstillende."

Annonce

Svenske interesser

Jeppe Droob er eneejer af Danske Koncept Restauranter A/S, der ejer Sunset Boulevard. Samtidig er han medejer af den svenske fastfoodkæmpe Nordic Service Partners (NSC), der bl.a. driver mere end et halvt hundrede Burger King-restauranter i Danmark og Sverige.

I regnskabet for Danske Koncept Restauranter Holding oplyses det, at underskuddet her på knap 10 millioner kroner hænger sammen med købet af en større aktiepost i et associeret svensk selskab, der tidligere har været børsnoteret på børsen i Stockholm. Selskabet er i forbindelse med overtagelsen afnoteret fra børsen, hvilket har medført væsentlige omkostninger i det svenske selskab.

Benhård branche

På trods af lukningen af en syv restauranter, så ser ledelsen stadig, at der er en positiv udvikling i den samlede omsætning. Sunset Boulevard forventer således et årsresultat på den gode side af fem millioner kroner i sit næste regnskab.

- Jeg vil sige, at det er udtryk for rettidig omhu. Vi driver i dag 41 restauranter i Danmark. Vi har taget et kritisk syn på vores netværk af restauranter, og der har tydeligvis været restauranter, som har ligget steder, hvor infrastrukturen har ændret sig markant, og hvor befolkningssammensætningen har ændret sig i en sådan grad, at det ikke har været rentabelt for os at drive en restaurant. Dem har vi nu valgt at lukke, oplyser administrerende direktør, Jens Broch, der samtidig anfører, at kæden er i færd med at åbne fem nye restauranter.

- Fastfood og restaurantbranchen er benhård i Danmark, og er man ikke dygtig på sin drift og til at servicere sine gæster optimalt, så går det galt. Sat lidt på spidsen var det det, som vi oplevede i starten af 2017. Vi skal være endnu bedre til at servicere vores gæster og give dem en oplevelse der gør, at de har lyst til at komme igen - der var vi ikke helt skarpe nok i starten af 2017, fortsætter direktøren.

Flytning fremtidssikre

Underskuddet betyder heller ikke at Sunset Boulevard på nogen måde kommer i økonomisk uføre. I driftsselskabet er egenkapitalen på godt 36 millioner kroner, mens egenkapitalen i selskabet Danske Koncept Restauranter Holding A/S, som foruden drift af Sunset Boulevard også beskæftiger sig med handel, investerings- og finansieringsvirksomhed, på knap 140 millioner kroner.

Sunset Boulevard blev i 1996 stiftet af Jeppe Droob, tredje generation i familien og søn af Keld Droob, hvor restauranten i Kongensgade i Esbjerg blev nummer to i kæden.

Som begrundelse for flytningen af hovedsædet og cirka 25 medarbejdere til Kolding angav Sunset Boulevard overfor JydskeVestkysten, at det handler om at fremtidssikre kæden.

"Vores økonomiske resultater har de sidste par år ikke været tilfredsstillende. For at fremtidssikre Sunset Boulevard har vi derfor igangsat en række forskellige tiltag, herunder flytning af vores hovedkontor, med henblik på at sikre et solidt og stabilt fundament for fremtiden", lød det fra Jens Broch.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce